Aanpak Chasse Executive Search

De partners van Chasse Executive Search onderscheiden zich door hun uitstekende kennis van relevante markten, door hun netwerken en door een ambachtelijke precisie in de uitvoering. Zij combineren deze met een pragmatische, transparante en no-nonsense aanpak. Naast hun search-ervaring zetten zij bovendien hun intuïtie in als belangrijk extra instrument bij het succesvol bemiddelen van sleutelposities.

De partners van Chasse voeren opdrachten van begin tot einde zélf uit. Chasse maakt geen gebruik van zogenaamde researchconsultants. Dit houdt in dat partners van Chasse tijdens een opdracht volledig ‘in control’ zijn en daarom snel kunnen schakelen.

Alle partners voeren zowel executive search-opdrachten in de (semi-)publieke sector als de financiële en zakelijke dienstverlening uit, hierbij gebruikmakend van elkaars ervaring. De partners van Chasse combineren een voor deze search relevante achtergrond in zowel de publieke als private sector. Ons netwerk en onze werkwijze wordt versterkt door deze kruisbestuiving.