Samenwerking

Samenwerking met Van der Laan & Company

In de achterliggende jaren hebben de partners van Chasse Executive Search een groot netwerk van opdrachtgevers en kandidaten opgebouwd. In juni 2015 besloten Chasse en Van der Laan & Company de krachten waar mogelijk en wenselijk te bundelen om zo een nog sterkere propositie aan de markt te bieden. Beide bureaus, voorlopers op het gebied van diversiteitsbevordering in de top, hebben een goed complementair netwerk en kunnen daarmee een breed aanbod van functies en passende kandidaten bieden. 

http://vanderlaanco.nl

Assessment onderzoek 

Als opdrachtgever wilt u wellicht een psychologisch onderzoek deel uit laten maken van de wervingsprocedure. Indien u dit wenst, neemt Chasse alle rompslomp rondom een dergelijk onderzoek voor u uit handen. Chasse verzorgt dan de voorinformatie naar het onderzoeksbureau en informeert de kandidaat omtrent datum en voorbereiding op het onderzoek.

Heeft u geen vaste partner op het gebied van selectieonderzoeken? Chasse werkt ook op dit terrein samen met Van der Laan & Company. De partners van Van der Laan zijn gecertificeerd in het toepassen van een Talenten Motivatie Analyse volgens de TMA methode. 

Diversiteit

Chasse is voorstander van diversiteit in organisaties  en draagt hieraan waar mogelijk bij bij het invullen van topposities. In dit kader werkt Chasse ook samen met Stichting Talent naar de Top.
http://www.talentnaardetop.nl/

Code Executive Search 

Chasse is een van de eerste ondertekenaars van de Code Executive Search.Ondertekenaars van de code committeren zich aan een actieve rol in het benoemingsproces van hun opdrachtgevers om vrouwen in topposities te bevorderen:

Executive Search Code

Persbericht Stichting Talent naar de Top maart 2018