Visie

Chasse adviseert organisaties bij het invullen van hun sleutelposities. Onze visie is helder:

  • Een complementair en divers team is essentieel voor succesvolle organisaties, Chasse doet er alles aan om te doorgronden welke aanvullende competenties wenselijk zijn in het licht van de actuele organisatie- en marktomstandigheden
  • Chasse legt zichzelf op om te allen tijde tenminste 30% vrouwelijke en 30% mannelijke kandidaten aan de opdrachtgever voor te stellen, tenzij de opdrachtgever hier expliciet en onderbouwd van wenst af te wijken
  • Chasse is van mening dat de ontwikkelingen in de samenleving en in organisaties zo snel gaan dat hierbij ook aandacht nodig is voor 'the new generation in the boardroom': wij hebben permanent jongere bestuurders en toezichthouders in het vizier om bij te dragen aan ook complementariteit en diversiteit in leeftijden 
  • Wij vinden van onszelf, van onze opdrachtgevers en kandidaten  betrouwbaarheid, duidelijkheid en zorgvuldigheid essentieel bij het aangaan van een samenwerkingsrelatie. Wij willen meer zijn dan 'matchmaker'of leverancier, maar willen als deskundige en positieve partner het verschil maken
  • hierbij hoort dat wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen: eenduidige afspraken maken en deze nakomen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar blijkt onderscheidend. Chasse zegt u duidelijk wat u kunt verwachten.
  • Chasse vindt kennis van de branches waarvoor wij werken van groot belang. Chasse verdiept zich in de omgevingsfactoren (concurrentie, wetgeving, omstandigheden), de organisatiespecifieke kenmerken en de strategische doelstellingen van de organisatie.
  • Juiste match: Chasse verdiept zich zodanig in de aard van de functie dat daadwerkelijk de juiste kandidaat wordt gevonden. Tevredenheid op lange termijn van alle partijen is essentieel in onze visie. De 'klik' tussen de opdrachtgever en de uiteindelijke kandidaat is voorwaarde voor een vruchtbare samenwerking.
  • Netwerk: Chasse bouwt permanent aan een loyaal  netwerk van deskundigen. Zo vindt Chasse snel de juiste kandidaten en weten kandidaten en opdrachtgevers Chasse te vinden.
  • Communicatie: Chasse informeert zowel de opdrachtgever als de kandidaat permanent over het verloop van de opdracht. Zo weet u te allen tijde hoe de opdracht verloopt.