Werkwijze Executive Search

Chasse vervult de opdracht volgens een duidelijke en vooraf besproken werkwijze:

 • Inventarisatie van de behoefte van de opdrachtgever, de functieinhoud, de mogelijkheden in de markt, de doelgroep en de gewenste marktbenadering. 
 • Schriftelijke terugkoppeling naar aanleiding van het intakegesprek met een gedetailleerd tijdschema.
 • Akkoord door de opdrachtgever en start van het zoekproces.
 • Presentatie van een longlist van kandidaten.
 • Actieve benadering van kandidaten en bronnen.
 • Interviewrondes bij Chasse.
 • Introductie van kandidaten bij de opdrachtgever.
 • Gespreksrondes bij de opdrachtgever, evt. aangevuld met een assessment-onderzoek.
 • Uitvoeren van referentieonderzoeken.
 • Periodieke updates gedurende het gehele traject.

Chasse begeleidt zowel opdrachtgever als kandidaat tot en met de aanstelling.

Na aanstelling van de kandidaat:

 • Twee vaste afspraken in de eerste zes maanden met zowel de opdrachtgever als de geplaatste kandidaat.
 • Evaluatie en afronding.