Onze dienstverlening

Executive Search

Chasse Executive Search is gespecialiseerd in het invullen van bestuurs- en directiefuncties alsmede toezichthoudende posities, zowel in de zakelijke en financiële dienstverlening als in de publieke sector.

Wij zijn snel vertrouwd met de organisatie van de opdrachtgever en de cultuur en context van de sector waarin deze opereert. Alleen dán wordt  de juiste ‘match' tot stand gebracht tussen de organisatie, het team en de kandidaat.

De partners van Chasse Executive Search hebben zeer ruime ervaring in de volgende sectoren:

  • Financiële dienstverlening: onder andere verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en intermediaire organisaties.
  • Zakelijke dienstverlening: accountants- en adviesorganisaties, ICT-dienstverleners en juridische dienstverleners.
  • Publieke sector: ziekenhuizen, zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.
  • Overheden: Rijksoverheid (inclusief zelfstandige bestuursorganen), provincies, gemeenten, waterschappen en overheidsparticipaties.
  • Goede doelen: niet-gouvernementele organisaties, culturele instellingen, stichtingen en verenigingen.

Interimmanagement

Het komt regelmatig voor dat door reorganisaties of grote veranderingen in een organisatie het beter is een positie tijdelijk in te vullen totdat de contouren van de organisatie en de positie(s) helder zijn. Ook dan voorziet het brede en actuele netwerk van Chasse Executive Search in snelle passende oplossingen. Wij garanderen u dat wij binnen enkele dagen een aantal passende én beschikbare kandidaten voorstellen. 

Deelopdrachten

Het komt voor dat een organisatie zelf al een aantal kandidaten voor een vacante positie in het vizier heeft. In dat geval benaderen wij deze en selecteren de mogelijk passende kandidaten. Tegelijkertijd benchmarken wij deze kandidaten met andere potentiële kandidaten in de markt.  

Voorbeelden van opdrachten

Chasse Executive Search heeft opdrachten uitgevoerd op het niveau Raad van Bestuur, College van Bestuur, Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht en directieleden. Voor meer informatie over de door ons uitgevoerde executive search- en interimopdrachten kunt u contact opnemen met één van de partners van Chasse Executive Search.