Diensten

Executive Search 

Chasse bemiddelt in bestuurs- en directiefuncties, seniormanagement- en toezichthoudende posities in de zakelijke en financiële dienstverlening en in de publieke sector.

In onze visie is niet alleen vertrouwdheid met de organisatie van de opdrachtgever, maar ook diepgaande kennis van de cultuur en context van de sector waarin deze opereert, van essentieel belang. Alleen dán wordt  de juiste ‘fit' tot stand gebracht tussen de organisatie en de kandidaat.

Interimmanagement

Het komt regelmatig voor dat door reorganisaties of grote veranderingen in een organisatie het beter is een positie tijdelijk in te vullen totdat de contouren van de organisatie en de positie(s) helder zijn. Ook dan voorziet het brede en actuele netwerk van Chasse in snelle passende oplossingen.

Evaluaties Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht

Alvorens de juiste persoon te vinden voor een vrijgevallen positie of bij het opnieuw samenstellen van een team, is het van groot belang om zowel de aanwezige als de gewenste competenties helder te hebben. Chasse helpt organisaties bij het maken van deze 'foto' en bij het in kaart brengen van de gewenste ervaring en competenties. Desgewenst helpt Chasse bij het samenstellen van een nieuw team.        

Loopbaancoaching en second opiniongesprekken

Chasse biedt loopbaangerelateerde coaching aan. In maximaal drie gesprekken komt Chasse tot een advies over een mogelijke carrièrewending. 

Voorts biedt Chasse aan organisaties die op het punt staan een kandidaat (uit het eigen bedrijf of van buiten) te benoemen, objectieve second opiniongesprekken aan waarin de match tussen kandidaat en functie nogmaals worden getoetst. Hierdoor wordt de kans op succes aanzienlijk vergroot, zo is in de praktijk gebleken.  

Deelopdrachten

Het komt voor dat een organisatie zelf al een aantal mogelijk geschikte kandidaten voor een vacante positie in het vizier heeft.  In dat geval kan Chasse het benaderen en selecteren van de juiste kandidaat en de begeleiding van het gehele of een gedeelte van het vervolgtraject ter hand nemen. Desgewenst vergelijken wij deze kandidaten met andere potentiële kandidaten in de markt.