Diensten

Chasse richt zich op het bemiddelen van voorzitters en leden van raden van bestuur en directies, raden van commissarissen en

Lees meer

Reorganisaties of grote, plotselinge veranderingen kunnen het noodzakelijk maken een executive positie tijdelijk in te vullen totdat de contouren van

Lees meer

Evalueren is het beoordelen van de praktijk. Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht laten zich periodiek extern begeleiden bij

Lees meer