Non-profit sector

SERVICE OVERVIEW


Chasse is actief in de volle breedte van de non-profit sector:

  • (Hoger) Onderwijs, Zorg en Woningcorporaties.
  • Rijksoverheid, Zelfstandige Bestuursorganen (Zbo’s), provincies, gemeenten, waterschappen en overheidsparticipaties.
  • Goede doelen, NGO’s, culturele instellingen, stichtingen en verenigingen.

Voorbeelden van onze opdrachtgevers: