Executive Search

SERVICE OVERVIEW


Chasse richt zich op het bemiddelen van voorzitters en leden van raden van bestuur en directies, raden van commissarissen en raden van toezicht, én hun ‘direct reports’. Als ‘boutique headhunter’ opereren wij qua netwerk en opdrachtgevers in de top van de markt. Executive search is het hart van ons werk. Dat begint met het doorgronden in welke fase de organisatie zich bevindt en waaraan een team behoefte heeft. Daar zoeken wij passende kandidaten bij omdat een complementair en divers samengesteld team immers essentieel is voor succesvolle organisaties, Onze analyse van de omgeving en de context waarin de kandidaat terecht komt, zijn bepalend voor een succesvolle match.

De stappen in onze executive search-aanpak:

 • Nadere inventarisatiegesprekken met relevante stakeholders en opstellen profiel.
 • Planning gespreksrondes organiseren, niet als vertragend sluitstuk maar bij de start.
 • Benaderen mogelijke kandidaten, opstellen longlist van geïnteresseerde kandidaten.
 • Bespreken longlist met de opdrachtgever.
 • Diepgravende interviews met kandidaten bij Chasse Executive Search.
 • Voordragen kandidaten bij de opdrachtgever inclusief uitgebreide toelichting.
 • Inhoudelijke voorbereiding en planning gespreksrondes bij opdrachtgever.
 • Eventuele assessmentrondes / integrity check, begeleiding.
 • Referentie-onderzoek door Chasse.
 • Voordracht en benoeming.
 • Evaluatie met bemiddelde kandidaat en opdrachtgever na drie en na zes maanden