Diversiteit

Diversiteit

 


Chasse draagt actief bij aan het bevorderen van diversiteit op topposities. Wij richten ons op diversiteit in de meest brede zin van het woord. Immers: diverse teams zijn beter presterende teams. Wij zijn er trots op dat al jarenlang circa 50% van de door ons geplaatste kandidaten vrouw is. Chasse heeft de ‘Code Executive Search’ van Stichting Talent naar de Top ondertekend. Onderdeel hiervan is dat wij onszelf verplichten om in iedere aan opdrachtgevers gepresenteerde longlist tenminste voor 30% aan vrouwelijke kandidaten op te nemen. Hiertoe spreekt Chasse veelvuldig met vrouwelijke kandidaten zodat onze database steeds actueel is en wij vrouwelijke kandidaten snel in beeld hebben. Ten slotte brengen wij diversiteit onder de aandacht door publicaties (boeken, opinieartikelen), presentaties en deelname aan panels. Tegelijkertijd hebben wij oog voor culturele diversiteit en een nieuwe generatie kandidaten.

The New Generation
Chasse investeert – via een eigen profit én non-profit netwerk – in The New Generation. Chasse beschikt daardoor over een netwerk van een nieuwe generatie kandidaten die beschikken over ervaring in leidinggevende en eindverantwoordelijke functies en daarnaast (potentiële) kandidaten zijn voor toezichthoudende rollen