Diversiteit

Diversiteit

 


Chasse draagt actief bij aan het bevorderen van diversiteit op topposities. Wij richten ons op diversiteit in de meest brede zin van het woord. Immers: diverse teams zijn beter presterende teams. Wij zijn er trots op dat al jarenlang circa 50% van de door ons geplaatste kandidaten vrouw is. Chasse heeft de ‘Code Executive Search’ van Stichting Talent naar de Top ondertekend. Onderdeel hiervan is dat wij onszelf verplichten om in iedere aan opdrachtgevers gepresenteerde longlist tenminste voor 30% aan vrouwelijke kandidaten op te nemen. Hiertoe spreekt Chasse veelvuldig met vrouwelijke kandidaten zodat onze database steeds actueel is en wij vrouwelijke kandidaten snel in beeld hebben. Ten slotte brengen wij diversiteit onder de aandacht door publicaties (boeken, opinieartikelen), presentaties en deelname aan panels. Tegelijkertijd hebben wij oog voor culturele diversiteit en een nieuwe generatie kandidaten.

The New Generation
Chasse investeert – via een eigen profit én non-profit netwerk – in The New Generation. Chasse beschikt daardoor over een netwerk van een nieuwe generatie kandidaten die beschikken over ervaring in leidinggevende en eindverantwoordelijke functies en daarnaast (potentiële) kandidaten zijn voor toezichthoudende rollen.

Winnaar Executive Search Award 2021
Op vrijdag 9 juli 2021 is de Talent naar de Top Executive Search Award 2021 uitgereikt aan Chasse Executive Search, omdat Chasse een aansprekend voorbeeld is voor bureaus die een bijdrage leveren aan diversiteit in de top. Chasse Executive Search is door de Commissie Monitoring Talent naar de Top uit een voordracht van meerdere search bureaus de Executive Search Award toegekend.Voor het kiezen van de aansprekende voorbeelden kijkt de Commissie onder andere naar een gelijkblijvend of stijgend percentage plaatsingen van vrouwen ten opzichte van het vorige jaar en de ‘Best Practices’ die de bureaus zelf aangeven. Volgens de Commissie laat Chasse Executive Search goede cijfers zien, met afgelopen jaar een behoorlijke stijging van (het aandeel) vrouwelijke plaatsingen. Daarnaast is Chasse zichtbaar op het thema diversiteit en is Chasse – via oprichter Monique de Vos – vanaf het begin op positieve wijze betrokken bij Talent naar de Top.