Zelfevaluatie Toezichthouders

SERVICE OVERVIEW


Evalueren is het beoordelen van de praktijk. Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht laten zich periodiek extern begeleiden bij hun zelfevaluatie. Zo worden de toezichthouders in staat gesteld om een oordeel te vormen over het eigen functioneren en om afspraken te maken voor de toekomst. Voor het uitvoeren van een zelfevaluatie waarbij het reflecterende karakter het beste naar voren komt, zijn een goede voorbereiding én nazorg noodzakelijk. Chasse begeleidt vanuit een maatwerkbenadering het gehele proces van de zelfevaluatie.

De stappen in onze begeleiding van een zelfevaluatie van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen:

  • Persoonlijke intake bij alle leden van de Raad van Commissarissen / Raad van Toezicht, leden van de Raad van Bestuur / Directie en de Ondernemingsraad.
  • Analyseren van eerdere zelfevaluaties en overige strategische documenten
  • Opstellen en uitzetten op maat gemaakte vragenlijst en verwerken antwoorden.
  • Voorbereiden en voeren van individuele gesprekken, verdieping antwoorden vragenlijst.
  • Voorbereiden en begeleiden van de zelfevaluatie.
  • Uitwerken zelfevaluatie en opleveren rapportage bestaande uit verslaglegging en aanbevelingen.
  • Afrondend gesprek met opdrachtgever half jaar na oplevering rapport.