CFO – HTM

Functie: Chief Financial Officer (CFO)
Opdrachtgever: HTM
Solliciteren tot: 27/11/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor HTM zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Chief Financial Officer (CFO)

Stevige financial met hart voor de publieke zaak

HTM Personenvervoer NV

HTM is vanouds hecht verankerd in de Haagse samenleving; de historie van het bedrijf gaat terug tot 1864. Ook nu nog vormt zij met haar voertuigen een herkenbaar en vertrouwd onderdeel van de regio. Haar circa 1.900 medewerkers verzorgen een belangrijk deel van het collectief personenvervoer over de rails en over de weg in Den Haag en haar randgemeenten. HTM verricht deze diensten op basis van twee vervoersconcessies die zijn verleend door de opdrachtgever, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De activiteiten van HTM strekken zich uit over de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk, die op hun beurt weer van MRDH deel uitmaken.

Aanleiding van de vacature Chief Financial Officer

Vanwege de aanstaande pensionering van de huidige CFO de heer Gerard Boot, is de Raad van Commissarissen van HTM op zoek naar een nieuwe Chief Financial Officer. Het streven is dat deze nieuwe functionaris uiterlijk 1 april 2024 zal starten.

Taken en verantwoordelijkheden van de Chief Financial Officer (m/v/x)

De primaire taak van de Chief Financial Officer is het zorgvuldige financieel beheer van de onderneming, waaronder de financiële rapportages voor interne en externe stakeholders, de opstelling van financiële kaders en het jaarbudget, de verslaglegging (jaarrekening), de bekostiging en financiering van investeringen, en het risicomanagement.

De Chief Financial Officer:

 • Rapporteert aan Raad van Commissarissen op basis van collegiaal bestuur
 • Geeft hiërarchisch leiding aan de managers van de afdelingen Administratie (financiën), Inkoop & Control en ICT (totaal circa 30 fte).
 • Heeft als belangrijke ‘interne’ relaties: Raad van Commissarissen inclusief Auditcommissie en de Aandeelhouders.
 • Heeft als belangrijkste ‘externe’ relaties: Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de negen gemeenten van het vervoersgebied (politiek-bestuurlijk en ambtelijk), de externe accountant, auditors, banken en adviseurs.

Kandidaatprofiel

De gezochte kandidaat:

 • Beschikt over een afgeronde relevante academische opleiding. Bij voorkeur een bedrijfseconomische studie.
 • Is een ervaren strategisch financieel directeur en heeft ervaring binnen een corporate of (semi) publieke organisatie.
 • Heeft aantoonbare interesse in en affiniteit met de wereld van mobiliteit en affiniteit met de (semi-) publieke context waarbinnen HTM opereert.
 • Beschikt over ruime ervaring als leidinggevende. Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan professionals op een coachende en verbindende wijze gericht op het stimuleren van groei en ontwikkeling als persoon en professional.
 • Heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kan en durft een onafhankelijke en kritische positie in te nemen.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Mensgericht, verbindend en betrokken. Is nadrukkelijk een people manager. Is ‘hands-on’.
 • Is stevig en heeft overtuigingskracht.
 • Heeft de maturiteit, expertise en scherpte om een stevige gesprekspartner met zowel het directieteam als met de Raad van Commissarissen te zijn.
 • Is ontwikkelingsgericht en een teamspeler.
 • In het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Van nature vertrouwenwekkend. Is benaderbaar.
 • Is open, integer en transparant.
 • Heeft oog voor de grootstedelijke Haagse context waarbinnen HTM opereert.
 • Kiest bewust voor de publieke zaak.

De procedure (sluitingsdatum: maandag 27 november 2023)
Voor HTM begeleiden Sven de Jongh en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe CFO. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is maandag 27 november 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 27/11/2023