CIO – Gemeente Den Haag

Functie: Directeur Informatie & ICT / Chief Information Officer (CIO)
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Solliciteren tot: 14/03/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Gemeente Den Haag zoekt Chasse Executive Search:

Directeur Informatie & ICT / Chief Information Officer (CIO)

De gemeente Den Haag is een diverse stad met zo’n 550.000 inwoners en 180 verschillende nationaliteiten. Het is de zetel van de regering en het parlement en daarmee het bestuurscentrum van Nederland. Maar Den Haag is ook een internationale stad van Vrede en Recht. Zetel van het Internationale Gerechtshof en van vele ambassades. Den Haag is een stad met grote sociaaleconomische verschillen en met een flink aantal maatschappelijke opgaven. Een groene stad aan zee en een prachtige historische stad met veel monumenten en een rijk cultureel leven. En een pracht stad om voor te werken.

Organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Den Haag kent zo’n 10.000 medewerkers, verdeeld over zeven diensten. Een van deze zeven diensten is de Dienst Bedrijfsvoering (DBV). DBV is per 1 april 2022 gevormd. De Algemeen Directeur DBV en de directeuren Personeel & Organisatie, Informatie en ICT, Juridische Zaken, Financiën & Inkoop, Ontwikkeling & Operatie en Communicatie & Citybranding leveren hier als directieteam een bijdrage aan. Bij de Dienst Bedrijfsvoering  wordt  het werk van de gemeente mogelijk gemaakt. Van schone en veilige werkplekken, een solide ICT-infrastructuur en één financiële administratie tot beleid voor maatschappelijk verantwoord inkopen en modern werkgeverschap. DBV regelt het zodat de bijna 10.000 ambtenaren hun werk voor de stad goed kunnen doen. De DBV is een partner voor de diensten en adviseert de diensten gevraagd en proactief bij de opgaven voor de stad. Daarmee ondersteunt en ontzorgt de DBV alle collega’s, zodat zij goed hun werk kunnen doen.

De functie

Om de snelle digitale ontwikkelingen in goede banen te leiden, is een ICT-organisatie nodig die klaar is voor morgen én de basis op orde heeft en houdt. Zowel voor het meewerken aan de maatschappelijke opgaven als voor het garanderen van de continuïteit van de gemeente Den Haag.

Dat vraagt om een directie die met alle onderdelen van de gemeente samenwerkt en kennis, expertise en krachten bundelt. Als directeur Informatie en ICT geef jij leiding aan de nieuwgevormde Directie Informatie en Automatisering (I&A) die formeel per 1 januari 2023 is gestart. Je geeft op strategisch niveau leiding aan het managementteam I&A, dat – naast jou – bestaat uit zeven personen: vier businesspartners en de managers Expertisecentra, IT-basisdiensten en Digitale Strategie & Informatiebeleid. In de aansturing van het MT heb je als directeur een belangrijke faciliterende en stimulerende rol. De directie bestaat uit ruim 500 fte en is volop in ontwikkeling. In 2023 worden veel nieuwe collega’s geworven, die de bredere directie komen versterken.

Als directeur vervul je ook de rol van Chief Information Officer (CIO) van de gemeente Den Haag, waarbij je verantwoordelijk bent en een directe rol speelt in de informatievoorziening van de gemeentelijke organisatie richting alle inwoners én hoeder bent van de visie dienstverlening en digitalisering. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn digitale dienstverlening, cloud strategie en het omgaan met privacy. Een ander mooi voorbeeld is Den Haag als Smart City, waarbij technologie en digitale innovaties ingezet worden om de gemeente en bewoners te helpen de leefbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers te vergroten.

I&A maakt onderdeel uit van de Dienst Bedrijfsvoering (DBV) van de gemeente Den Haag. DBV is opgericht per 1 april 2022 en staat aan het startpunt om de dienstverlening van de bedrijfsvoering aan de rest van de organisatie te verbeteren. Het directieteam van DBV, waar jij lid van bent, staat hiervoor aan de lat en bestaat verder uit de directeuren Juridische Zaken, Personeel en Organisatie, Financiën en Inkoop, Ontwikkeling en Operatie, Communicatie en Citybranding en de algemeen directeur Bedrijfsvoering. Als directeur informeer en adviseer je het college en je sluit regulier aan in diverse stafoverleggen.

Kandidaat

Als directeur en CIO ben jij het boegbeeld op het gebied van ICT en Automatisering. Je hebt een strategisch beeld van waar deze sector zich inhoudelijk naartoe beweegt en zoekt de verbinding en samenwerking met zowel de intern betrokken diensten en afdelingen als extern met bijvoorbeeld de Rijksoverheid, regionale partners, internationale spelers maar ook het bedrijfsleven. Daarnaast heb je het vermogen om deze samenwerking ook te stimuleren en op een enthousiaste manier inspireer je anderen om gezamenlijk resultaten te behalen.

Na de afgeronde reorganisatie van de directie is er ruimte om verder te bouwen op de ingezette koers. Hierbij kan jij als directeur vertrouwen op de aanwezige kennis en expertise en zet jij de afdelingen en collega’s in hun kracht. Je bent de schakel tussen de directie, de dienst en het bestuur. Je brengt ervaringen vanuit de praktijk onder de aandacht van het bestuur en zorgt omgekeerd dat beleidsdoelen omgezet worden naar kwalitatief, betrouwbare en efficiënte dienstverlening voor zowel de gemeentelijke organisatie als de inwoners van Den Haag.

De Directeur ICT & Informatie / CIO is een sleutelfunctie binnen de Gemeente Den Haag die in verschillende rollen een bijdrage levert aan de stad Den Haag als:

 • De belangrijkste adviseur van het Gemeentelijke Managementteam en het College van B&W op het gebied van ICT & Digitalisering. Zowel ICT als randvoorwaarde als enabler van de maatschappelijke opgaven waar de stad voor staat.
 • De formele positie van crisismanager op het gebied van risico- en securitymanagement.
 • Een belangrijke speler binnen het interne debat over de wijze waarop de Gemeente Den Haag omgaat met data en privacy en de opslag van informatie. Zowel functioneel als de ethische dimensie.
 • Lid van het Directieteam van de Dienst Bedrijfsvoering en het leveren van een forse bijdrage aan de totale opgave van de Dienst Bedrijfsvoering en de verbinding met het primair proces.
 • Eindverantwoordelijk voor de gehele directie I&A en daarmee de volle breedte van digitalisering & ICT, maar ook het management van de directie en de gewenste organisatieontwikkeling daarbij als onderdeel van de organisatieontwikkeling van de gehele organisatie van de Gemeente Den Haag.

De ideale kandidaat voor deze functie herkent zich in de opgave en in staat de verschillende rollen die gevraagd worden op overtuigende wijze in te vullen. Je beschikt daarom over ruime ervaring in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen en bent probleemoplossend en flexibel in de samenwerking. Je bent een doorzetter en zoekt inhoudelijk de verbinding om anderen mee te krijgen. Je geeft richting en stuurt op hoofdlijnen.

Verder neem je mee:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar ervaring als directeur of afdelingshoofd in complexe, politiek-bestuurlijke omgevingen.
 • Aantoonbare ervaring met transitie naar cloud-dienstverlening en het implementeren van IT regie organisaties.
 • Recente ervaring met centralisatie van ICT is wenselijk.
 • Succesvol inspirerend leiderschap in vergelijkbare functies als verantwoordelijk directeur of afdelingshoofd.

Competenties:

 • Visie.
 • Samenwerken en verbinden.
 • Realisatiekracht en doorzettingsvermogen.
 • Omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Reflectief vermogen.
 • Integriteit, transparant en open.
 • Organisatie- en innoverend vermogen.

De procedure (sluitingsdatum: dinsdag 14 maart 2023)
Voor de Gemeente Den Haag begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe CIO. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is dinsdag 14 maart 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 14/03/2023