Directeur Bestuursondersteuning – Evides Waterbedrijf

Functie: Directeur Bestuursondersteuning
Opdrachtgever: Evides Waterbedrijf
Solliciteren tot: 31/05/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Evides Waterbedrijf zoekt Chasse Executive Search de nieuwe

Directeur Bestuursondersteuning

Evides Waterbedrijf
Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig en schoon drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in het zuidwesten van Zuid-Holland, de provincie Zeeland en het zuidwesten van Noord-Brabant. Daarnaast biedt Evides Industriewater innovatieve oplossingen op maat voor grote industriële klanten in Nederland, België en Duitsland.

Bestuur en Governance
De aandelen van Evides Waterbedrijf zijn in handen van publieke aandeelhouders (gemeenten en provincie).

Directieteam
De statutaire directie is belast met het besturen van de vennootschap.
De organisatie kent zes bedrijfsonderdelen, ieder onder leiding van een directeur:

  1. Productie Drinkwater.
  2. Infra.
  3. Industriewater.
  4. Klant & Business Support.
  5. Human Resource.
  6. Bestuursondersteuning.

De directeuren van de bedrijfsonderdelen zijn belast met de voorbereiding van de besluitvorming en vormen samen met de algemeen directeur het directieteam. Het directieteam stuurt gezamenlijk en gericht op de realisatie van de bedrijfsdoelen en staat garant voor een goede bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen van Evides Waterbedrijf houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken en staat de directie met advies bij.

Directeur Bestuursondersteuning
De Directeur Bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor de afdelingen in de corporate organisatie (communicatie, juridische zaken en strategie), totaal 25 fte, en medeverantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van Evides. Hij/zij zorgt voor de ontwikkeling en coördinatie van de totstandkoming van het strategisch beleid van de organisatie en voert de regie op brede besluitvormings- en beleidsprocessen.
De directeur treedt op als sparringpartner voor de directie op bestuurlijke zaken (RvC) en ondersteunt de RvC in de rol als secretaris. Daarnaast is de directeur een vertegenwoordiger richting diverse belangrijke externe stakeholders.

De opgave
De strategische koers van Evides is vastgesteld en zal de komende periode gerealiseerd worden. Er is een aanhoudende politiek bestuurlijke dynamiek rondom de (drink)watersector waarin de directeur een adviserende, mening vormende rol speelt in nauwe samenwerking met de algemeen directeur.

Procedure (sluitingsdatum: vrijdag 31 mei 2024)
Voor Evides Waterbedrijf begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur Bestuursondersteuning Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 31 mei 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 31/05/2024