Directeur Informatiemanagement en ICT – Hogeschool Utrecht

Functie: Directeur Informatiemanagement en ICT
Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht
Solliciteren tot: 05/06/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Hogeschool Utrecht zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur Informatiemanagement en ICT

Hogeschool Utrecht. Meer dan 40.000 studenten. Ruim 4.000 medewerkers verspreid over instituten, kenniscentra en diensten. Continue in ontwikkeling. Niet alleen de studenten. Maar de hele organisatie. Met toonaangevend onderwijs. Onderzoek dat oplossingen bedenkt voor maatschappelijke vraagstukken. En al vier keer uitgeroepen tot meest duurzame hogeschool van Nederland. Samen Duurzaam, Samen Digitaal, Samen Gezond en Samen Lerend.

Organisatie
Bij de HU wordt samengewerkt aan onderwijs en onderzoek in instituten, kenniscentra en diensten. De onderlinge verbondenheid en externe gerichtheid zijn van groot belang om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke opdracht van de HU: het bieden van kwalitatief en hoogwaardig beroepsonderwijs in samenhang met innoverend onderzoek. In een instellingsplan met een looptijd van zes jaar worden de missie en ambities beschreven. Het implementatiekader geeft richting om van ambities te komen tot plannen van instituten, kenniscentra, diensten en bestuursdienst. Binnen de HU wordt de term governance-driehoek voor de balans tussen besturen, toezicht en medezeggenschap gehanteerd. Het College van Bestuur en directeuren besturen en vormen het bestuur.

Dienst Informatiemanagement en ICT (IM&ICT)
De Dienst Informatiemanagement en ICT (IM&ICT) van de HU ondersteunt docenten en onderzoekers bij het realiseren van innovatie in onderwijs en onderzoek. Met een team van ongeveer 125 collega’s wordt een optimale digitale leer- en werkomgeving gecreëerd, waarbij een stabiele, betrouwbare, veilige en duurzame omgeving wordt gewaarborgd.

Directeur Informatiemanagement en ICT en ‘de opgave’
De Directeur Informatiemanagement en ICT (IM&ICT) bij de HU is dé sleutelfiguur in het verwezenlijken van de ambitieuze doelen, zoals vastgelegd in het Ambitieplan HU 2026. De rol is tweeledig: enerzijds geeft deze directeur leiding aan de digitalisering binnen de HU, anderzijds is de directeur verantwoordelijk voor het optimaliseren van de ICT-voorzieningen. Hij/zij (hierna hij) staat aan het roer van de technologische vernieuwingen die het onderwijs en onderzoek ondersteunen en faciliteren, en hij waarborgt tegelijkertijd de toegankelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het ICT-landschap. Samen met andere diensten en onderwijsinstituten werkt de directeur aan een modern ICT-landschap dat bijdraagt aan de missie gedreven opgaven van de HU. De directeur bent niet alleen een visionair die nieuwe technologieën omarmt, maar ook een pragmatische leider die ervoor zorgt dat de ICT-infrastructuur kan meegroeien met de toenemende behoeften, zoals de implementatie van nieuwe AI-toepassingen. Als leidinggevende van de dienst draagt de Directeur IM&ICT zorg voor de ontwikkeling van de dienst en haar medewerkers, met speciale aandacht voor inclusiviteit en een veilige werkomgeving. Hij speelt een cruciale rol in het werken onder architectuur, het verbeteren van de ICT-governance, en het versterken van de relatie tussen IM&ICT en andere organisatieonderdelen van de HU. Bovendien is hij de drijvende kracht achter het realiseren van het Informatiebeveiligingsprogramma van de HU.
De Directeur IM&ICT adviseert het College van Bestuur strategisch op het gebied van digitalisering en onderhoudt contact met externe stakeholders zoals de Vereniging Hogescholen en SURF. De werkzaamheden omvatten niet alleen het indelen van taken binnen en buiten de dienst, maar ook het stimuleren van innovatie en het waarborgen van een makkelijke, veilige en betrouwbare ICT-voorziening, het vormgeven van de IT-strategie, het verbeteren van beveiliging en innoveren van IT voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast moeten organisatieontwikkeling en governance-vraagstukken worden geadresseerd. De Directeur Informatiemanagement geeft direct leiding aan het managementteam bestaande uit vijf professionals en ICT rapporteert aan de het College van Bestuur.

Procedure (sluitingsdatum: woensdag 5 juni 2024)
Voor de Hogeschool Utrecht begeleiden Marrit Smit en Sven de Jongh van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur Informatiemanagement en ICT. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 5 juni 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 05/06/2024