Directeur Institute Life Sciences & Chemistry – Hogeschool Utrecht

Functie: Directeur Institute Life Sciences & Chemistry
Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht
Solliciteren tot: 02/06/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Hogeschool Utrecht zoekt Chasse Executive Search de nieuwe

Directeur Institute Life Sciences & Chemistry

Hogeschool Utrecht (HU) begeleidt studenten en professionals. Zo’n 40.000 studenten volgen opleidingen aan de HU, in Utrecht en Amersfoort. Hogeschool Utrecht is een lerende organisatie. Het leren van studenten en medewerkers wordt gefaciliteerd én er wordt van de medewerkers verwacht dat ze willen blijven leren. Goede onderlinge samenwerking staat bij de HU voorop.

Bij de HU wordt samengewerkt aan onderwijs en onderzoek in instituten, kenniscentra en diensten. De onderlinge verbondenheid en externe gerichtheid zijn van groot belang om te kunnen voldoen aan de maatschappelijke opdracht van de HU: het bieden van kwalitatief en hoogwaardig beroepsonderwijs in samenhang met innoverend onderzoek. In een instellingsplan met een looptijd van zes jaar worden de missie en ambities beschreven. Het implementatiekader geeft richting om van ambities te komen tot plannen van instituten, kenniscentra, diensten en bestuursdienst. Binnen de HU wordt de term governance-driehoek voor de balans tussen besturen, toezicht en medezeggenschap gehanteerd. Het College van Bestuur en directeuren besturen en vormen het bestuur.

Instituut Life Sciences & Chemistry
De Hogeschool Utrecht telt 22 instituten, waaronder het Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC). Het instituut Life Sciences & Chemistry bestaat uit de opleidingen Life Sciences, Chemie en Chemische Technologie. Circa 130 docenten en 1600 studenten werken en studeren in deze opleidingen in een dynamische onderwijsomgeving. Naast de bacheloropleidingen (voltijd, deeltijd en duaal) verzorgt het instituut contractonderwijs en wordt er bedrijfsmatig en op het gebied van praktijkgericht onderzoek nauw samen samengewerkt met het lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven. Het ILC is een vooraanstaand onderwijsinstituut in Nederland op het gebied van medisch-biologische en chemische laboratoriumopleidingen en de chemische technologie. In het instituut is een van de thema’s duurzaamheid en draagt het hierop bij aan de missiegedreven opgaven van het werkveld door intensief onderwijs met onderzoek en beroepspraktijk te verbinden. Daarbij is het instituut Life Sciences & Chemistry er continue op gericht om in te spelen op de belevingswereld van de student, nieuwe ontwikkelingen in het beroepenveld of een veranderende ambitie van de maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken. Het Instituut Life Sciences & Chemistry is er trots op dat de huidige inspanningen en aandacht voor duurzaamheid door de studenten met een hoge waardering worden beloond.

Vacature Directeur Institute Life Sciences & Chemistry
Vanwege het ophanden zijnde vertrek van de huidige functionaris per mei 2024 is de vacature Directeur Institute Life Sciences & Chemistry (ILC) ontstaan. De Instituutsdirecteur van Life Sciences & Chemistry geeft leiding aan het instituut en is het gezicht ervan, zowel binnen als buiten de HU. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten en streeft naar verdere ontwikkeling van het onderwijs, altijd met oog voor de behoeften vanuit de praktijk en HU brede visie op onderwijs en onderzoek. De directeur zet zich in voor meer flexibiliteit en wendbaarheid en staat voor de kwaliteit van het onderwijs. Het creëren van een cultuur waarin kwaliteit centraal staat, met aandacht voor studentenparticipatie en teamontwikkeling, is voor de directeur van groot belang en de directeur weet effectief samen te werken met de medezeggenschap om deze cultuur verder te ontwikkelen.|
Deze functie heeft ook nadrukkelijk een strategisch karakter waarbij de directeur verder kijkt dan alleen het HU perspectief. De directeur is betrokken bij het verbinden van onderwijs en onderzoek, waarbij deze persoon nauw samenwerkt met de kenniscentra en andere instituten van de HU. De directeur onderhoudt en verbetert relaties met het beroepenveld en andere externe partijen, en zorgt ervoor dat zij actief betrokken zijn bij onderwijsontwikkeling. De directeur vertaalt het beleid van de HU naar het instituutsbeleid en brengt relevante ontwikkelingen in op HU-niveau.
Hiernaast is de directeur verantwoordelijk voor het handelen op basis van de kernwaarden van de HU en voor het realiseren en implementeren van instituutsplannen binnen de bredere context van de HU. Daarbij draagt de directeur verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van het instituut, inclusief financiële en onderwijs logistieke aspecten, evenals voor de Human Capital-agenda binnen het instituut.
De directeur hecht belang aan een veilige en professionele werkomgeving, met aandacht voor de werklast en het welzijn van studenten en medewerkers. Als lid van het directeurenteam van de HU draagt de directeur op basis van expertise en ervaring bij aan de verdere ontwikkeling van de instelling. De directeur is toegankelijk voor medewerkers en studenten, streeft naar hoge studenttevredenheid en combineert het werk binnen het instituut met brede HU-projecten, veranderthema’s en overleggen. Het is belangrijk op te merken dat de functie van directeur breder is dan alleen het instituut. De directeur heeft ook HU-brede taken en verantwoordelijkheden, zoals het bijdragen aan brede HU-projecten, veranderthema’s en overleggen. Daarnaast is er een specifieke focus op het beheer van laboratoria, zowel financieel als op het gebied van veiligheid. Dit omvat onder meer het waarborgen van de financiële gezondheid van de laboratoria, het implementeren van veiligheidsprotocollen en -richtlijnen, en het toezien op een veilige werkomgeving voor studenten en medewerkers binnen deze faciliteiten.

Procedure (sluitingsdatum: zondag 2 juni 2024)
Voor de Hogeschool Utrecht begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur Institute Life Sciences & Chemistry. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 2 juni 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 02/06/2024