Drie Leden Raad van Toezicht – CARE Nederland

Functie: Drie Leden van de Raad van Toezicht
Opdrachtgever: CARE Nederland
Solliciteren tot: 11/12/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor CARE Nederland zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Toezicht
Profiel Ontwikkelingssamenwerking

Lid Raad van Toezicht
Profiel Financieel / Voorzitter Auditcommissie

Lid Raad van Toezicht
Profiel Governance / Juridisch

CARE Nederland
CARE Nederland is onderdeel van CARE International, een wereldwijd netwerk waar 18 nationale CARE organisaties lid van zijn en ook een aantal kandidaat-leden en een geaffilieerd lid.  Allen delen ze de visie en missie om armoede te bestrijden door ongelijkheid tegen te gaan en mensen te helpen bij het opbouwen van een beter bestaan.

Voortgekomen uit Amerikaanse voedselhulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog, zet CARE Nederland zich al meer dan 75 jaar in voor hen die dat het hardst nodig hebben.

CARE Nederland  wordt geleid door een directieteam onder leiding van directeur Reintje van Haeringen. De directie rapporteert aan de Raad van Toezicht over het beleid en de algemene gang van zaken.

De aandachtsgebieden van de Raad van Toezicht van CARE Nederland sluiten aan bij de ambities die CARE Nederland voor de komende jaren heeft vastgesteld in het ‘Strategisch Plan 2022-2026’.

De Raad van Toezicht van CARE Nederland kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

Vacatures Bestuur
Door een combinatie van reglementair afscheid en persoonlijke omstandigheden zoekt CARE Nederland drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht die vanaf
1 februari 2024 aan kunnen treden.

De procedure (sluitingsdatum: maandag 11 december 2023)
Voor CARE Nederland begeleiden Sven de Jongh en Jeanette Hamster van Chasse Executive Search de zoektocht naar de drie nieuwe Leden van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae – in het Engels – (in PDF) is maandag 11 december 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 11/12/2023