Drie leden van het Bestuur – Rathenau Instituut

Functie: Drie leden van het Bestuur
Opdrachtgever: Rathenau Instituut
Solliciteren tot: 02/06/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor het Rathenau Instituut zoekt Chasse Executive Search:

Drie leden van het Bestuur

Met ervaring, achtergrond en netwerk in (tenminste) één van de volgende velden:

Het bedrijfsleven, met een focus op technologie en innovatie (industrie, MKB).

Beleid en politiek met een focus op wetenschap, technologie en/of innovatie.

De gezondheidszorg, biotechnologie of het (bio)medische domein.

Maatschappelijke organisaties met een focus op thema’s als gelijke kansen en met ervaring in beleid en politiek.

Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Het instituut doet hiervoor onderzoek en organiseert dialoog over maatschappelijke aspecten van wetenschap, innovatie en nieuwe technologieën. De organisatie bestaat uit ongeveer 60 medewerkers.

Bestuur

Het bestuur van het Rathenau Instituut bestaat uit zeven leden en een voorzitter en vergadert circa vijfmaal per jaar. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol en een klankbordfunctie. Het bestuur stelt ter uitvoering van de taken van het instituut het werkprogramma vast evenals de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag. De directeur van het Instituut is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en als secretaris aan het bestuur verbonden. Beheersmatig is het instituut gelieerd aan de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) die de inhoudelijke onafhankelijkheid van het Rathenau Instituut mede moet borgen.

De benoeming van de leden van het bestuur geschiedt, conform het Instellingsbesluit, door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, voor vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Deze benoeming vindt plaats op persoonlijke titel.

In verband met het aflopen van de termijn van 3 bestuursleden op verschillende momenten in 2024 zoeken wij 3 nieuwe leden die het huidige bestuur kunnen versterken. Wij willen graag kandidaten met specifieke ervaring en kennis op de thema’s en de doelgroepen uit ons werkprogramma. Een van hen zal zitting nemen in de financiële commissie van het bestuur in verband met de controle op de financiën.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 2 juni 2024)
Voor het Rathenau Instituut begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de (samenhangende) zoektocht naar de drie nieuwe leden van het bestuur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 2 juni 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 02/06/2024