Lectoren – Avans Hogeschool

Functie: Lectoren
Opdrachtgever: Avans Hogeschool
Solliciteren tot: 19/02/2023
Download het volledig functieprofiel

Avans Hogeschool ontwikkelt zich van onderwijs- naar kennisinstelling. Praktijkonderzoek is daarbij essentieel. Daarom is Avans Hogeschool op zoek naar:

Lectoren

Lector Gebouwde Omgeving

Lector Nieuwe Energiedragers

Lector Nieuw Ondernemerschap

Lector Wet- en Regelgeving

Open sollicitatie i.v.m. aanstaande lector-vacatures

De doorontwikkeling van Avans naar kennisinstelling

De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. Ook werk en loopbaan verlopen steeds flexibeler. Avans sluit met haar onderwijs aan op de toekomst. Omdat zij studenten wil opleiden die wendbaar en veerkrachtig zijn, zodat ze met veel kennis, vaardigheden en inzichten de arbeidsmarkt betreden. Avans heeft de ambitie uitgesproken door te ontwikkelen van onderwijs- naar kennisinstelling. Daarbij heeft praktijkonderzoek een substantiële positie. Onze missie is om op een viertal thematische zwaartepunten bij te dragen, aan de nodige duurzame innovatiekracht van de beroepspraktijk, de maatschappelijke opgaven uit de samenleving en ons onderwijs. Daarbij hoort een stevige programmatische verbinding tussen onderzoek, onderwijs en maatschappij. Dat doen we onder andere met het opstellen van kennisprogramma’s, samen met de interne en externe strategische partners. Avans is ook voornemens om de onderzoeksfinanciering te laten groeien, om te investeren in een goede onderzoekinfrastructuur en om de groei in externe partners en funding te faciliteren. Het streven is te groeien naar 40% externe funding. Avans brengt ook de organisatie van het onderzoek in lijn met deze ambities, inclusief een steviger HR-beleid met een helderder carrièreperspectief voor alle onderzoekers bij Avans en meer aandacht voor doorwerking, communicatie, professionalisering, open science en moderne kwaliteitsborging.

Avans wil zich, vanuit de basis die de afgelopen jaren is neergezet voor onderwijs en onderzoek, de komende ambitieperiode doorontwikkelen naar een toonaangevende kennisinstelling en een (h)erkende kennispartner, zowel in de regio als daarbuiten.

Zwaartepunten Avans

Om deze ambitie te realiseren heeft een herijking plaatsgevonden op de visie op onderzoek & doorwerking en het definiëren van aandachtsgebieden waar Avans de komende jaren door de omgeving op (h)erkend wil worden. Samen met lectoren, (docent-) onderzoekers, opleidingen, de beroepspraktijk, externe partners en deskundigen is een nieuwe visie op onderzoek en doorwerking vastgesteld en zijn er vier zwaartepunten op cross-sectoraal onderzoek benoemd:

 • Technologische innovatie in energie en materiaaltransitie.
 • Veilige en veerkrachtige stad en omgeving.
 • Brede welvaart en nieuw ondernemerschap.
 • Gezondheid, zorg en welzijn.

Lector

Lectoren vinden binnen Avans hun plek binnen de Centres of Expertise en de Expertisecentra. Als lector doe je onderzoek, geef je voorlichting en stimuleer je de wisselwerking tussen jouw onderzoeksprogramma, het onderwijs en het werkveld. Je richt een kenniskring in met docenten, onderzoekers, experts uit het werkveld en studenten. Vanuit deze kenniskring ondersteun je het werkveld.

Je motiveert de diverse kenniskringleden en bewaakt en bevordert de inhoudelijke en methodologische kwaliteit van jouw onderzoek en andere activiteiten die je ontwikkelt. Je ontwikkelt relevante, aantrekkelijke, uitdagende en herkenbare onderzoekstrajecten, voert ze uit en valoriseert ze. Dankzij je grote, relevante netwerk creëer je een moeiteloze wisselwerking tussen werkveld, onderwijs en wetenschap. Zo zorg je onder andere voor bekendheid van onderzoeksresultaten via publicaties, netwerken, lezingen, demonstraties en allerlei vormen van onderwijs.

Je coacht en begeleidt (docent-)onderzoekers zodat zij kunnen groeien binnen hun vakgebied. Als boegbeeld van jouw onderzoeksorganisatie weet je precies de juiste verbindingen te leggen, waardoor (extern gefinancierde) projecten worden binnengehaald en onderzoeken het podium krijgen die ze verdienen. De onderzoekers dragen bij aan de vernieuwing en uitvoering van het onderwijs. Zo draag jij bij aan de kwaliteit van het onderwijs en laat je professionals en studenten groeien. Je bent onderdeel van Avans, hebt een multidisciplinaire blik en gaat de samenwerking met andere lectoren, binnen en buiten jouw CoE of Avans,  aan. Met internationale projecten en exchange lever je, waar mogelijk, je een bijdrage aan de ambities van Avans op het gebied van internationalisering.

De lector binnen Avans heeft een mooie rol waarin je impact maakt op de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Onder andere door het bijdragen aan masterontwikkeling en gastlessen. Je krijgt veel vrijheid om dingen te ontdekken en te verbeteren, zo haal je het beste uit jezelf. En door jezelf te ontwikkelen, draag je ook bij aan de verder vakinhoudelijke professionalisering.

De kandidaat

Als ware inspirator ben je het boegbeeld van jouw onderzoeksprogramma en toon je anderen de waarde van jouw ideeën. Inhoudelijk ben je ijzersterk en je gaat meer dan 100% voor je onderzoeksgebied. Tegelijkertijd ben je degene die mensen inspireert en motiveert om het beste uit zichzelf te halen. Jij weet als geen ander hoe je verschillende belangen samenbrengt en dat elke relatie aandacht verdient. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend, omdat je uit ervaring weet dat resultaten nooit alleen worden bereikt. Je bent diplomatiek en tegelijk duidelijk. Verder heb je:

 • Een academische opleiding en ben je gepromoveerd op een onderwerp dat aansluit bij het kennisprogramma van het Centre of Expertise.
 • Actuele onderzoekservaring en ervaring in het werkveld en de wetenschap.
 • Een heldere en duidelijke visie op hoe jouw onderzoeksgebied bij draagt aan het Centre of Expertise.
 • Een groot (inter-)nationaal netwerk binnen je onderzoeksgebied, dat je ook actief durft in te zetten om zo te zorgen voor nieuwe projecten en onderzoeken, die (relevante) vernieuwing brengen voor het werkveld.
 • Ervaring als coachend leidinggevende, beschik je over managerial skills en weet je het beste te halen uit de professionals die – samen met jou – het onderzoek vormgeven. Je bent een onderzoeksmanager die zowel zelf onderzoekt als het onderzoek entameert en aanstuurt.
 • Ervaring met het acquireren van onderzoeksprojecten en onderschrijf je het streven van Avans om te groeien naar 40% externe funding en ben je in staat daar een bijdrage aan te leveren.
 • Grote affiniteit met de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld en word je enthousiast van studentparticipatie binnen het onderzoek.
 • De instelling van een teamspeler en voel je je thuis bij een multidisciplinaire aanpak waarbij samen onderzoeken in verbinding met het werkveld en het onderwijs het uitgangspunt is.

Ten slotte spreekt de visie van Avans op praktijkgericht onderzoek je aan en schakel je moeiteloos tussen de verschillende rollen die je als lector vervult: van boegbeeld naar inspirator, (coachend) leidinggevende en naar onderzoeker. Je kan relativeren, bent stressbestendig en ‘past’ bij de informele én professionele sfeer van Avans Hogeschool.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van een lector van Avans Hogeschool volgen de cao voor het hoger beroepsonderwijs 2022-2023 en is ingedeeld in schaal 15. De bandbreedte van de bezoldiging bedraagt daarmee minimaal € 6.149 en maximaal € 7.940 bruto per maand exclusief vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8.3%).

Vacatures Lector & open sollicitatie

Voor lector van Avans Hogeschool zijn de volgende vacatures waarbij als deadline zondag 19 februari 2023 geldt. Sollicitaties via een motivatiebrief en CV (in PDF) kunnen naar info@chassesearch.nl gestuurd worden.

De volgende vacatures staat tot en met zondag 19 februari 2023 open:

 • Lector Gebouwde Omgeving.
 • Lector Nieuwe Energiedragers (‘Renewable Energy Carriers & Chemical Building Blocks’).
 • Lector Nieuw Ondernemerschap.
 • Lector Wet- en Regelgeving.

Open sollicitatie

Daarnaast is het mogelijk om – eveneens via het sturen van  een (algemene) motivatiebrief en cv naar info@chassesearch.nl – een open sollicitatie in te sturen voor toekomstige lector-vacatures.

Avans Hogeschool verwacht in 2023 de volgende vacatures voor lector:

 • Lector Citizen Science (participatie) – Centre of Expertise Gezondheid, Zorg en Welzijn.
 • Lector Jeugd en Samenleving (per 1 januari 2024) – Centre of Expertise Gezondheid, Zorg en Welzijn.
 • Lector Robotisering en Sensoring – Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht.
 • Lector Digitalisering en Veiligheid – Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht.

Meer informatie?

In het functieprofiel (hieronder te downloaden) is nadere informatie terug te vinden over (1) de context waarbinnen een lector van Avans Hogeschool werkt, (2) achtergrondinformatie inzake de huidige lector-vacatures en (3) de procedure.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 19/02/2023