Lid CvB – Veluwse Onderwijsgroep

Functie: Lid College van Bestuur
Opdrachtgever: Veluwse Onderwijsgroep
Solliciteren tot: 07/05/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Veluwse Onderwijsgroep zoekt Chasse Executive Search:

Lid College van Bestuur

Portefeuille Primair Onderwijs & Bedrijfsvoering

De Veluwse Onderwijsgroep is een door talent en ambitie gedreven organisatie, die er in de eerste plaats is voor de leerling. De Veluwse Onderwijsgroep geeft leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers zullen zich daarvoor ook als professional moeten blijven ontwikkelen. Onderwijs is de kerntaak en is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Het onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de ruim 13.000 leerlingen. Met een breed onderwijsaanbod, dat verzorgd wordt op vijftien katholieke basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, vier katholieke scholen voor voortgezet onderwijs (waarvan één nadrukkelijk oecumenisch), drie scholen voor christelijk voortgezet onderwijs en drie scholen voor openbaar voortgezet onderwijs, wil de Veluwse Onderwijsgroep ervoor zorgen dat leerlingen gelijke kansen krijgen en gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen en deze te delen met anderen. Telkens door stil te staan bij resultaten, het vieren van successen, maar ook het kritisch blijven kijken naar wat beter kan en moet.

College van Bestuur

De scholen van de Veluwse Onderwijsgroep staan onder leiding van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor zowel de bedrijfsvoering als de onderwijskundige koers van de Veluwse Onderwijsgroep op strategisch niveau.

Per 1 maart 2023 jongstleden heeft de Veluwse Onderwijsgroep een nieuw besturingsmodel. In nauw overleg tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de medezeggenschap is dit model ontwikkeld. Onderdeel hiervan is het instellen van een tweehoofdig College van Bestuur bestaande uit een Voorzitter van het College van Bestuur en een nieuwe functie: Lid College van Bestuur. Per 1 april jongstleden is de heer Patrick Eckringa gestart als Voorzitter van het College van Bestuur. Het nieuwe lid behartigt de portefeuille bedrijfsvoering en zal verantwoordelijk zijn voor het primair onderwijs. De voorzitter heeft onder andere het voortgezet onderwijs en de externe contacten in portefeuille. Daarbij moet worden opgemerkt dat de portefeuilleverdeling weliswaar aangeeft waar het accent van beide bestuurders ligt, maar dat beide bestuurders verantwoordelijk zijn voor en dus ook betrokken bij de gehele organisatie, elkaar kunnen vervangen én versterken op de volle breedte van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Collegiaal bestuur en elkaar versterken door te spiegelen vormt het uitgangspunt voor een succesvolle samenwerking binnen het College van Bestuur ten dienste (van de maatschappelijke opgave) van de organisatie.

De kandidaat

Het College van Bestuur staat voor de uitdaging om de maatschappelijke opgave van de Veluwse Onderwijsgroep vanuit een collectieve verantwoordelijkheid, maar met bijzondere verantwoordelijkheid voor de respectievelijke portefeuilles te realiseren. Daarbij is het nieuwe College van Bestuur (waarbij de voorzitter per 1 april jl. inmiddels is gestart) de ‘wegbereider’ van de invulling van beide functies én wordt een (forse) bijdrage geleverd aan de succesvolle implementatie en werking van het nieuwe besturingsmodel. Bovenal staan het College van Bestuur vanuit collegialiteit en samen met alle collega’s – voor een trotse organisatie (en aantrekkelijke werkgever) waar met hart voor het onderwijs gewerkt wordt.

Het nieuwe lid van het College van Bestuur is een ervaren, resultaatgerichte, verbindende en stevige professional met hart voor de wereld van het (funderend) onderwijs.

Je beschikt daarom over een brede blik op en ruime ervaring binnen het domein van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd heb je grote affiniteit met en passie voor het (funderend) onderwijs. Je bent daarbij in staat om vanuit relevante kennis en ervaring de verbinding te leggen tussen het primair proces en de bedrijfsvoering en beschikt over een groot gevoel voor zowel de werkvloer als (het belang van) medezeggenschap. Ten slotte: je bent een teamspeler die samen met de gehele organisatie de maatschappelijke opgave van de Veluwse Onderwijsgroep realiseert.

Samenvattend zijn de functie-eisen als volgt:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Bij voorkeur ervaring of in ieder geval nadrukkelijk affiniteit met de wereld van het (funderend) onderwijs.
 • Onderschrijft de maatschappelijke opgave van de Veluwse Onderwijsgroep.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Beschikt over bestuurlijke oriëntatie zonder noodzakelijkerwijs te beschikken over bestuurlijke ervaring.
 • Heeft ervaring met medezeggenschap en beschikt daardoor over een flexibele en samenwerkingsgezinde opstelling richting medezeggenschap.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.

Aanvullend gelden de volgende competenties:

 • Is in staat gelijktijdig te schakelen op verschillende niveaus, en verbinding te brengen tussen strategie en uitvoering.
 • Gaat waar nodig de diepte in, om begrip van en grip op een zaak te krijgen.
 • Heeft het vermogen om te inspireren, visie en beleid intern én extern over het voetlicht te brengen, te verbinden en open te staan voor de mening van anderen.
 • Heeft oog en gevoel voor governance en bestuurlijke consistentie: in staat om een na zorgvuldige afstemming gekozen lijn vast te houden en uit te dragen.
 • Beschikt over sterke managementvaardigheden: een collegiaal bestuurder en als leidinggevende stimulerend, integer, helder in de communicatie en een goede coach.
 • Creatief en innovatief. Vertrouwenwekkend, stevig en weloverwogen.

Qua persoonlijkheid is onderstaande kenschets leidend:

 • Gedreven, met heldere visie.
 • Geeft ruimte. Luistert.
 • Mensgericht, organisatiesensitief en zichtbaar.
 • Direct én respectvol.

De Veluwse Onderwijsgroep staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen de Veluwse Onderwijsgroep in het algemeen en binnen het College van Bestuur in het bijzonder versterken.

Aanstelling en bezoldiging

De bezoldiging van het lid van het College van Bestuur volgt de cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 en is ingeschaald conform schaal BF. De bandbreedte is daarmee een jaarlijkse bezoldiging van minimaal € 109.576 bruto en maximaal € 166.024 bruto (exclusief pensioenopbouw). De jaarbedragen worden herleid tot (bruto) maandbedragen door het jaarbedrag te delen door 13,848. Daarmee is het maandbedrag minimaal € 7.913 bruto en maximaal € 11.989 bruto. Daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van de ervaring en groeiruimte van de betreffende voorkeurskandidaten.

Het lid van het College van Bestuur worden voor een termijn van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 7 mei 2023)
Voor de Veluwse Onderwijsgroep begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van het College van Bestuur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 7 mei 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 07/05/2023