Lid Raad van Commissarissen – Oost NL

Functie: Lid Raad van Commissarissen
Opdrachtgever: Oost NL
Solliciteren tot: 06/01/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Oost NL zoekt Chasse Executive Search een:

Lid van de Raad van Commissarissen

Profiel Overheid & Ontwikkelings- en Participatiemaatschappijen

Oost NL is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt Oost NL de regionale economie. Dit doet Oost NL door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland. Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. Oost NL is actief in de topsectoren Food, Energy, Health, Tech en Circular Economy.

Raad van Commissarissen

Oost NL heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit vijf leden. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad terzijde.

Op basis van het rooster van aftreden treedt de voorzitter van de RvC in april 2023 reglementair af na twee termijnen. De Raad van Commissarissen heeft besloten om uit haar midden een nieuwe voorzitter te benoemen. Hierdoor ontstaat per april 2023 een vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen van Oost NL met het profiel Overheid & Ontwikkelings- en Participatiemaatschappijen.

De vacature betreft de zetel binnen de Raad van Commissarissen met het voordrachtsrecht van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

Kandidaatprofiel

De ideale kandidaat voor de vacature heeft nadrukkelijk kennis en ervaring passend bij het gezochte profiel Overheid & Ontwikkelings- en Participatiemaatschappijen. Iemand met ervaring in het openbaar bestuur en een breed netwerk binnen en kennis van de landelijke en regionale overheid, landelijke ondernemersorganisaties, het innovatieve bedrijfsleven, kennisinstellingen en wetenschapsinstituten. Dit houdt in dat de kandidaat voldoet aan het profiel zoals hierboven is omschreven en het profiel invult vanuit het perspectief ondernemerschap, innovatie en valorisatie. Voor de kwaliteiten die aanwezig dienen te zijn in de RvC als geheel brengt de kandiddaat ruime kennis en ervaring alsmede een relevant netwerk in binnen dit profiel.

Van alle leden en daarmee dus ook het gezochte lid van de Raad van Commissarissen wordt een goed gevoel voor en inzicht in governance en actuele kennis van toezicht verwacht. Bij voorkeur is het nieuwe lid een ervaren toezichthouder en/of beschikt zij/hij over eindverantwoordelijke (bestuurlijke) ervaring.

Indien een kandidaat aanvullend beschikt over kennis op het gebied van financiën, risicomanagement en IT (waaronder cybersecurity) is het mogelijk dat het nieuwe RvC-lid lid wordt van de Audit & Risk Commissie. Dit is nadrukkelijk geen vereiste.

Qua persoonlijkheidskenmerken herkent de ideale kandidaat zich in het volgende:

  • Teamspeler met verbindend vermogen.
  • Creatief.
  • Geïnteresseerd in ‘de vraag achter de vraag’. Entameert ‘het goede gesprek’.
  • Rolzuiver met een goede balans tussen (formeel) toezichthouder en sparring partner.
  • Heeft oog voor openheid, vertrouwelijkheid én kwetsbaarheid als onderdeel van het team en in relatie tot de bestuurder.
  • Netwerk skills.

En – niet onbelangrijk – het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen heeft tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om deze toezichthoudende rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen. De RvC van Oost NL is een actieve RvC waarbij tussen de vergaderingen door een actieve houding wordt verwacht.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen worden kandidaten die een bijdrage leveren aan de diversiteit van het zittende team (m/v, leeftijd en/of culturele achtergrond) nadrukkelijk gevraagd te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit versterkt.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 6 januari 2023)

Voor Oost NL begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 6 januari 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 06/01/2023