Lid Raad van Commissarissen – HTM

Functie: Lid Raad van Commissarissen
Opdrachtgever: HTM
Solliciteren tot: 29/03/2024
Download het volledig functieprofiel

HTM Personenvervoer NV
HTM Personenvervoer is de onderneming die zich richt op het aanbieden van collectief personenvervoer over de rail en over de weg in de regio Haaglanden. HTM is inmiddels ruim anderhalve eeuw oud en is al die tijd verbonden geweest aan de stad Den Haag en zijn randgemeenten. Bijna 2.000 medewerkers zorgen ervoor dat vele miljoenen reizigers jaarlijks naar hun plaats van bestemming worden gebracht, per tram, met een light railvoertuig, of een elektrisch of met aardgas (en binnenkort geheel elektrisch) aangedreven busvloot.
HTM verricht haar openbaar vervoerdiensten op concessiebasis in de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Zoetermeer. Deze gemeenten maken deel uit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), die
sinds 1 januari 2015 als opdrachtgever fungeert voor alle openbaar vervoer in de Rotterdamse en Haagse regio’s.

Lid Raad van Commissarissen met financieel profiel
Vanwege het verstrijken van de twee termijnen van het huidige lid van de Raad van Commissarissen en de start van de nieuwe financieel directeur is HTM nu al op zoek naar een opvolger in de Raad van Commissarissen. De nieuwe commissaris dient dan ook een zwaar financieel profiel te hebben en bij voorkeur een positie als eindverantwoordelijk CFO of CFRO te hebben (bekleed) om goed te sparring- en coachrol richting de financieel directeur van HTM te kunnen invullen.

Benoeming
De Statuten van HTM bepalen dat de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen plaatsvindt door de beide aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen. Bij de voordracht of herbenoeming van een commissaris wordt deze door de aandeelhouders getoetst aan de gewenste samenstelling en aan de algemene en specifieke kwaliteiten zoals opgenomen in deze profielschets, dit in de context van de samenstelling van de Raad van Commissarissen op dat moment, en mede rekening houdend met het rooster van aftreden. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, die eenmaal met een termijn van vier jaar kan worden verlengd.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 29/03/2024