Lid Raad van Toezicht – WfZ

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Waarborgfonds voor de Zorgsector
Solliciteren tot: 16/10/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector zoekt Chasse Executive Search een nieuw:

Lid van de Raad van Toezicht

Brede ervaring in wetenschap, onderwijs en zorg & kennis van zorgstelsels en innovatieve zorgconcepten

Waarborgfonds voor de Zorgsector

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) is een onafhankelijk, ‘not for profit’-garantiefonds voor intramurale zorginstellingen. Het WfZ is in 1999 opgericht door de brancheverenigingen van intramurale zorginstellingen in samenwerking met het ministerie van VWS. Het WfZ verstrekt garanties op leningen aan zorginstellingen. Het gaat hierbij om leningen voor investeringen in grond, gebouwen, inventarissen en/of ICT en dus niet om kredietverlening ten behoeve van bijvoorbeeld de maandelijkse salarisbetalingen. De garantie houdt in dat het WfZ de betalingsverplichtingen met betrekking tot de rente en aflossing van de desbetreffende zorginstelling jegens de financier (bank of belegger) overneemt, als de zorginstelling daar zelf niet meer aan kan voldoen. Door deze garantieverlening neemt het WfZ dus de kredietrisico’s van de financier op de gegarandeerde lening(en) geheel over.

De kandidaat

Achtergrond specifiek voor het te werven lid:

 • werkzaam in wetenschap/onderzoek/onderwijs;
 • kennis van zorgverzekeringsstelsels en innovatie in de zorg, bij voorkeur ook in internationaal vergelijkend perspectief en zowel gericht op cure als care;
 • zicht op de maatschappelijke opgave.
 • Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder bij een zorginstelling, maar daar momenteel niet actief in een bestuurlijke rol.

De kandidaat herkent zich in de volgende persoonlijkheids- en competentiekenmerken:

 • Teamgeest, geen groot ego.
 • Strategisch/visie.
 • Eigen mening vormend, autonoom denker.
 • Adviseur.
 • Zowel beschouwend als proactief.
 • Goed kunnen luisteren.
 • Knopen durven doorhakken/lef/overtuigingskracht én rolzuiver.
 • Bestuurlijke wijsheid, natuurlijk overwicht.
 • Communicatieve/sociale vaardigheden.

Naast de genoemde kwaliteiten wordt veel belang gehecht aan teamgeest en het vermogen om op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega’s in de Raad van gedachten te kunnen wisselen over voorliggende vraagstukken.

Vanwege de huidige en toekomstige samenstelling van de Raad van Toezicht, worden mannelijke kandidaten nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren. Daarnaast streeft de Raad van Toezicht naar culturele diversiteit en complementaire persoonlijkheden.

Het WfZ streeft ernaar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht in de vergadering van december 2023 te kunnen verwelkomen na een verkregen akkoord van het Ministerie.

De procedure (sluitingsdatum: maandag 16 oktober 2023)

Voor WfZ begeleidt Monique de Vos van Chasse Executive Search de zoektocht naar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv (in PDF) is maandag 16 oktober 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 16/10/2023