Lid Raad van Toezicht – ROC van Amsterdam – Flevoland

Functie: Lid Raad van Toezicht
Opdrachtgever: ROC van Amsterdam-Flevoland
Solliciteren tot: 24/11/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor ROC van Amsterdam-Flevoland zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Toezicht

Voorzitter Onderwijscommissie

ROC van Amsterdam – Flevoland (ROCvA-F) is het grootste ROC van Nederland. Er is een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld die waarden gedreven is. De komende jaren zal de strategie doorontwikkeld worden in samenspraak met de organisatie. Een drietal dragende strategische thema’s heeft de komende jaren grote impact op het onderwijs. De overtuiging is dat met deze drie dragende strategische thema’s de vernieuwing versneld kan worden en dat ROCvA-F op een hoger niveau gebracht kan worden. De drie dragende strategische thema’s ondersteunen de verdere ontwikkelingen van de strategische thema’s in de meerjarenstrategie: sociale innovatie, inclusie en duurzaamheid.

ROCvA-F is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en Flevoland en staat voor de maatschappelijke opgave om – binnen een uitdagende grootstedelijke context – de studenten en leerlingen te ondersteunen bij persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing en ze uit te dagen het eigen talent volledig te benutten.

Profiel Lid Raad van Toezicht / Voorzitter Onderwijscommissie

ROC van Amsterdam-Flevoland is – niet in de laatste plaats vanwege de omvang – een complexe organisatie maar de core business is het onderwijs en in het bijzonder voor de meest kwetsbare jongeren. Onderwijskwaliteit staat daarom centraal en is – mede met het oog op het inspectiebezoek in augustus 2024 – het thema waar het nieuwe lid van de Raad van Toezicht tevens voorzitter Onderwijscommissie van grote toegevoegde waarde dient te zijn.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Onderwijscommissie heeft ruime kennis en ervaring in het onderwijs en bij grote voorkeur binnen het MBO. Het nieuwe lid is tevens een ervaren toezichthouder waarbij ervaring als bestuurder in het (beroeps)onderwijs een pré vormt. Het nieuwe lid heeft een duidelijke visie op en inzicht in onderwijskwaliteit en de relatie tussen onderwijs en het werkveld. Het nieuwe lid moet in staat zijn om een strategische sparringpartner van toegevoegde waarde te zijn van zowel het College van Bestuur als de bredere organisatie en de onderwijsinspectie. Het nieuw lid, onafhankelijk en vanuit een zuivere rol- en taakopvatting, heeft voeling met studenten, leerlingen en medewerkers en is gericht op samenwerken voor het beste resultaat. Een voeling die samenhangt met diversiteit & inclusie en de grootstedelijke context waarbinnen ROC van Amsterdam-Flevoland actief is.

In aanvulling op bovenstaande drie belangrijkste functie-vereisten (kennis en ervaring in het onderwijs, kennis van het MBO, ervaren toezichthouder/bestuurder) voldoen kandidaten aan het algemeen profiel zoals geldt voor alle leden van de Raad van Toezicht en is opgenomen in het uitgebreide profiel.

Qua persoonlijkheidskenmerken herkennen kandidaten zich in het volgende:

  • Stevig zonder ego. Rolzuiver.
  • Teamspeler met verbindend vermogen.
  • Staat open voor andere perspectieven en brengt deze ook zelf in.
  • Brengt scherpte in het gesprek. Inhoudelijk vasthoudend.

En – niet onbelangrijk – nieuwe leden van de Raad van Toezicht hebben tijd in de agenda en ruimte in het hoofd om de rol op gedegen en enthousiaste wijze in te vullen.

ROC van Amsterdam – Flevoland staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen ROC van Amsterdam – Flevoland (verder) versterken.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 24 november 2023)
Voor ROC van Amsterdam-Flevoland begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 24 november 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 24/11/2023