Twee leden Raad van Toezicht – Veluwse Onderwijsgroep

Functie: Twee Leden van de Raad van Toezicht
Opdrachtgever: Veluwse Onderwijsgroep
Solliciteren tot: 19/03/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor de Veluwse Onderwijsgroep zoekt Chasse Executive Search:

Lid Raad van Toezicht

Voorzitter Auditcommissie

&

Lid Raad van Toezicht

Lid Auditcommissie

Veluwse Onderwijsgroep

De Veluwse Onderwijsgroep is een door talent en ambitie gedreven organisatie, die er in de eerste plaats is voor de leerling. De Veluwse Onderwijsgroep geeft leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers zullen zich daarvoor ook als professional moeten blijven ontwikkelen. Onderwijs is de kerntaak en is gericht op de ontwikkeling van de leerlingen in het heden en met het oog op de toekomst. Het onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de ruim 13.000 leerlingen. Met een breed onderwijsaanbod, dat verzorgd wordt op vijftien katholieke basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, vier katholieke scholen voor voortgezet onderwijs (waarvan één nadrukkelijk oecumenisch), drie scholen voor christelijk voortgezet onderwijs en drie scholen voor openbaar voortgezet onderwijs, wil de Veluwse Onderwijsgroep ervoor zorgen dat leerlingen gelijke kansen krijgen en gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen en deze te delen met anderen. Telkens door stil te staan bij resultaten, het vieren van successen, maar ook het kritisch blijven kijken naar wat beter kan en moet.

Aanleiding vacatures

Per oktober 2023 eindigen de termijnen van twee leden van de raad van toezicht. Het betreft de voorzitter en het lid van de auditcommissie. Hierdoor ontstaan per die datum vacatures voor twee leden van de Raad van Toezicht van de Veluwse Onderwijsgroep, tevens voorzitter & lid van de Auditcommissie.

Profiel Voorzitter en Lid Auditcommissie

De nieuwe leden van de raad van toezicht van de Veluwse Onderwijsgroep worden tevens respectievelijk voorzitter en lid van de auditcommissie.

Auditcommissie

De auditcommissie bewaakt en beoordeelt het financiële verslaggevingsproces en de interne risicobeheersing- en controlesystemen. Tevens is de commissie het eerste aanspreekpunt voor de externe accountant wanneer die onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten of in de gevolgde procedures ten behoeve van de financiële verslaggeving. Risicomanagement en ICT zijn ook nadrukkelijk onderdeel van de portefeuille van de auditcommissie. De taken en verantwoordelijkheden van de auditcommissie zijn nader uitgewerkt in het reglement voor de commissies van de raad van toezicht.

Profiel nieuwe leden van de Raad van Toezicht

Naast de algemene gewenste deskundigheid zoals hierboven omschreven waar alle leden van de raad van toezicht over dienen te beschikken, geldt voor beide vacatures dat de Veluwse Onderwijsgroep op zoek is naar kandidaten met sterk verbindende kwaliteiten en intrinsieke nieuwsgierigheid naar de verhalen achter de cijfers. Kandidaten die, onafhankelijk en vanuit een zuivere rol- en taakopvatting, voeling hebben met de leerlingen en medewerkers en gericht zijn op samenwerken voor het beste resultaat. Een voeling die samenhangt met affiniteit met het onderwijs  en de regionale context waarbinnen de Veluwse Onderwijsgroep actief is. Op deze wijze leveren de nieuwe leden van de raad van toezicht een bijdrage aan het goede gesprek binnen de raad van toezicht en leveren daarmee een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs in de regio Apeldoorn.

Complementariteit

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht vormen – als voorzitter en lid van de auditcommissie – een complementair team. Daarbij is het uitgangspunt dat de voorzitter van de auditcommissie een ervaren toezichthouder is en ervaring heeft (gehad) in een eindverantwoordelijke functie (CFO of bestuurder met de financiële portefeuille). Het lid is geen ‘hard core financial’, maar heeft een brede blik op de bedrijfsvoering, een connectie met het (funderend) onderwijs en is een beginnend toezichthouder. Bij voorkeur worden in de auditcommissie publieke en private achtergronden verenigd.

Profiel Voorzitter Auditcommissie

De specifieke deskundigheden die van de voorzitter van de auditcommissie worden gevraagd zijn:

 • Eindverantwoordelijke ervaring in een financiële functie als CFO of bestuurder met de financiële portefeuille.
 • Beschikt naast financiële kennis ook over kennis van de thema’s ICT/Digitalisering (met name datamanagement) en huisvesting.
 • Ervaring als toezichthouder, bij voorkeur als lid of voorzitter van een auditcommissie.
 • Affiniteit met en inzicht in de financiering van het (funderend) onderwijs.

Profiel Lid Auditcommissie

De specifieke deskundigheden die van het lid van de auditcommissie worden gevraagd zijn:

 • Brede blik op de bedrijfsvoering.
 • Ervaring met en kennis van het (funderend) onderwijs.

De vacature voor lid van de auditcommissie kan door een beginnend toezichthouder worden ingevuld, heeft het algemeen profiel (uiteraard) als uitgangspunt. Maar wel vanuit het perspectief dat een kandidaat aan het begin van de ontwikkeling als toezichthouder staat en daarmee op die wijze voldoet aan deze eisen.

Qua persoonlijkheidskenmerken herkennen kandidaten zich in het volgende:

 • Teamspeler met verbindend vermogen.
 • Open.
 • Kritische en onafhankelijke geest.
 • Geïnteresseerd in ‘de vraag achter de vraag’. Entameert ‘het goede gesprek’.
 • Kijkt verder dan de eigen portefeuille.
 • Stevig zonder ego.

De raad van toezicht van de Veluwse Onderwijsgroep streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd en (culturele) diversiteit. De nieuwe leden van de raad van toezicht leveren hier een bijdrage aan.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 19 maart 2023)

Voor de Veluwse Onderwijsgroep begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 19 maart 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 19/03/2023