Voorzitter College van Bestuur – Codarts Rotterdam

Functie: Voorzitter College van Bestuur
Opdrachtgever: Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam
Solliciteren tot: 20/05/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Voorzitter College van Bestuur

Codarts leidt talentvolle dansers, musici en circusartiesten op tot betrokken en inspirerende kunstenaars, leiders en coaches die hun vleugels uitslaan in een dynamische internationale omgeving.

Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde internationale hogeschool die kwalitatief hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen aanbiedt op het gebied van muziek, muziektheater, dans, circus, muziek- en danseducatie en muziek- en danstherapie.

Codarts heeft samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen. Onder andere een gezamenlijke Master-opleiding Choreografie met Fontys en een onderwijs -en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab – een samenwerkingsverband tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam en Codarts. Verder maakt Codarts deel uit van lokale, regionale, nationale en internationale netwerken.

Codarts telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 nationaliteiten, en ongeveer 420 medewerkers.

Organisatie
Codarts wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) onder toezicht van een Raad van Toezicht (RvT). De organisatie is sterk in beweging vanwege de implementatie van een nieuwe topstructuur en de voorgenomen fusie met de Willem de Kooning Academie.

Het CvB is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie en doelstellingen van Codarts. Het CvB stelt het ontwikkelingsplan vast en van daaruit de kaders waarbinnen de opleidingen en de ondersteunende diensten hun beleid voeren. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij inspireert, stuurt en vertrouwen schept in een organisatie die in ontwikkeling is. De organisatie heeft behoefte aan een visionaire en integere leider die mensen meekrijgt, die verbindt en die met respect en begrip voor wat er is en wat er komen gaat, opereert. De voorzitter is zich bewust van en neemt verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke rol en functie van de podiumkunsten.

Opgave

Her-stabilisering en (inter-)nationale positionering van Codarts Rotterdam
Na bewogen jaren, is het van belang dat de positie en continuïteit van Codarts gewaarborgd wordt en blijft. In brede zin geeft de nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur richting aan een aantal uitdagingen waar Codarts Rotterdam voor staat. Er zijn uitdagingen op het vlak van onderwijskwaliteit, porfolio-management en de financiële gezondheid. Op basis van de begroting moet enerzijds strak gestuurd worden en anderzijds strategische keuzes gemaakt worden. Dit houdt in dat er een opgave ligt om het portfolio aan opleidingen, lectoraten en de bedrijfsvoering op korte termijn in overeenstemming te brengen met de financiële realiteit.

Op weg naar één Rotterdamse Hogeschool voor de Kunsten
In de afgelopen jaren is er onderzocht of een mogelijke fusie met de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam gewenst en mogelijk was. Het onderzoek is nog niet afgerond. De nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur geeft vanuit het belang van de studenten en medewerkers van Codarts Rotterdam én het kunstenonderwijs in de Rotterdamse regio richting aan het voornemen om te komen tot één Rotterdamse Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Het is van belang dat de identiteit en wijze van operatie van Codarts in- en extern bewaakt wordt en voorop blijft staan bij de te maken keuzes. Tegelijkertijd wordt van de nieuwe voorzitter verwacht dat – samen met de andere stakeholders – sturing wordt gegeven aan de (technische) integratie van beide instellingen en de inrichting ervan.

Aanvullende context: Vanuit de ambitie om opleidingen aan te bieden aan een nieuwe generatie studenten in de kunsten en wetenschap hebben begin 2022 vier Rotterdamse onderwijsinstellingen, bekend gemaakt een mogelijke nieuwe cultuurcampus op Rotterdam-Zuid te onderzoeken. Op 20 januari 2022 hebben bestuurders van Hogeschool Rotterdam/Willem de Kooning Academie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten en de Erasmus Universiteit Rotterdam een intentieverklaring hiertoe ondertekend. De gemeente Rotterdam ondersteunt dit bijzondere initiatief.

De kandidaat

Voor Codarts Rotterdam zoekt Chasse Executive Search een bevlogen en besluitvaardig bestuurder en ambassadeur met kennis en ervaring op het gebied van hogescholen en bedrijfsvoering, met een grote affiniteit met de uitvoerende kunsten. Samen met het team geef je richting aan een internationale hogeschool die hoogwaardig kunstvakonderwijs aanbiedt op het gebied van muziek, dans en circus.

Daarom voldoe je aan de volgende functievereisten:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring met het leiden van dynamische organisaties en ervaring met herstructurering.
 • Eindverantwoordelijke ervaring binnen het hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek.
 • Uitstekende communicatieve en bestuurlijk sensitieve vaardigheden.
 • Ervaring met de volle breedte van bedrijfsvoering en financiën in de context van een onderwijsinstelling.
 • Kennis van en intrinsiek gedreven interesse in de (unieke) diversiteit aan studierichtingen, onderzoeksdomeinen en lectoraten op het gebied van uitvoerede kunsten die Codarts typeert.
 • Bij voorkeur ervaring met de wereld van podiumkunsten.
 • Ervaring met en kennis van organisatieontwikkeling en personeelsbeleid.
 • Ervaring met stakeholdermanagement binnen de wereld van (internationaal) onderwijs en de overheid.

Je herkent je daarom in het volgende leiderschapsprofiel:

 • Jouw leiderschapsstijl is dienend, inspirerend en mensgericht, je bent verbindend en zelf-reflectief. Leading by example is jouw uitgangspunt.
 • Je bent Intensief betrokken bij de organisatie, de medewerkers en studenten van Codarts. Hebt zicht op de operatie en oog voor de impact van besluitvorming.
 • Je zet in op een gedragen visie. Bepaalt met inbreng van het team een richting voor Codarts als geheel en houdt daarbij tevens scherp de belangen van de verschillende onderdelen in de gaten
 • Je bent besluitvaardig op basis van kennis en inzichten.
 • Je bent veranderkundig sterk en een strategisch denker die zicht houdt op de hoofdlijnen en verbanden doorgrondt en legt met ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.
 • Je communiceert helder en transparant. Kan goed luisteren en je verhouden tot anderen op elk niveau binnen en buiten de organisatie.
 • Je bent contextsensitief: je bent je bewust van, en neemt verdiepende verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke rol en functie van de podiumkunsten.
 • Je kan goed signaleren, de-escaleren en indien nodig acteren in het geval van (potentiële) issues.
 • Je hebt affiniteit met en oog voor de meerwaarde van medezeggenschap.
 • Je staat voor een open, diverse en inclusieve cultuur vanuit een actieve dialoog en je maakt verbinding met de belevingswereld van studenten en medewerkers.

Gelet op de ontwikkelingen en uitdagingen de komende jaren wordt nadrukkelijk gezocht naar kandidaten die zich langdurig willen binden aan Codarts Rotterdam. 

Codarts Rotterdam staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve leer- en werkcultuur. Codarts Rotterdam nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren.

De procedure (sluitingsdatum: maandag 20 mei 2024)
Voor Codarts begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is maandag 20 mei 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 20/05/2024