Voorzitter & Lid College van Bestuur – Veluwse Onderwijsgroep

Functie: Voorzitter & Lid College van Bestuur
Opdrachtgever: Veluwse Onderwijsgroep
Solliciteren tot: 29/11/2022
Download het volledig functieprofiel

Voor de Veluwse Onderwijsgroep zoekt Chasse Executive Search:

Voorzitter College van Bestuur

Portefeuille Voortgezet Onderwijs, Externe Contacten en Bestuursbureau

&

Lid College van Bestuur

Portefeuille Primair Onderwijs & Bedrijfsvoering

Veluwse Onderwijsgroep

De Veluwse Onderwijsgroep is een door talent en ambitie gedreven organisatie, die er in de eerste plaats is voor de leerling. De Veluwse Onderwijsgroep geeft leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers zullen zich daarvoor ook als professional moeten blijven ontwikkelen. Onderwijs is de kerntaak en is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Het onderwijs verbindt hen met de samenleving.

Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor de ruim 13.000 leerlingen. Met een breed onderwijsaanbod, dat verzorgd wordt op vijftien katholieke basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, vier katholieke scholen voor voortgezet onderwijs (waarvan één nadrukkelijk oecumenisch), drie scholen voor christelijk voortgezet onderwijs en drie scholen voor openbaar voortgezet onderwijs, wil de Veluwse Onderwijsgroep ervoor zorgen dat leerlingen gelijke kansen krijgen en gestimuleerd worden hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen en deze te delen met anderen. Telkens door stil te staan bij resultaten, het vieren van successen, maar ook het kritisch blijven kijken naar wat beter kan en moet.

Nieuw besturingsmodel per 1 maart 2023

Per 1 maart 2023 stelt de Veluwse Onderwijsgroep een nieuw besturingsmodel in. In nauw overleg tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de medezeggenschap is een nieuw besturingsmodel ontwikkeld. Het nieuwe besturingsmodel heeft zowel impact op het College van Bestuur als het centraal managementteam. Een onderdeel van het nieuwe besturingsmodel is het instellen van een tweehoofdig College van Bestuur bestaande uit een nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur en een nieuwe functie: Lid College van Bestuur. Het nieuwe lid behartigt de portefeuille bedrijfsvoering en zal verantwoordelijk zijn voor het primair onderwijs. De voorzitter heeft onder andere het voortgezet onderwijs en de externe contacten in portefeuille. Daarbij moet worden opgemerkt dat de portefeuilleverdeling weliswaar aangeeft waar het accent van beide bestuurders ligt, maar dat beide bestuurders verantwoordelijk zijn voor en dus ook betrokken bij de gehele organisatie, elkaar kunnen vervangen én versterken op de volle breedte van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Collegiaal bestuur en elkaar versterken door te spiegelen vormt het uitgangspunt voor een succesvolle samenwerking binnen het College van Bestuur ten dienste (van de maatschappelijke opgave) van de organisatie.

De procedure (sluitingsdatum: dinsdag 29 november 2022)
Voor de Veluwse Onderwijsgroep begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de (gelijktijdige) zoektocht naar de Voorzitter & het Lid van het College van Bestuur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is dinsdag 29 november 2022 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 29/11/2022