Chasse richt zich op het bemiddelen van voorzitters en leden van raden van bestuur en directies, raden van commissarissen en

Read more

Reorganisaties of grote, plotselinge veranderingen kunnen het noodzakelijk maken een executive positie tijdelijk in te vullen totdat de contouren van

Read more

Evalueren is het beoordelen van de praktijk. Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht laten zich periodiek extern begeleiden bij

Read more