Algemeen Directeur Dienst Bedrijfsvoering – Gemeente Den Haag

Functie: Algemeen Directeur Dienst Bedrijfsvoering
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Solliciteren tot: 20/12/2022
Download het volledig functieprofiel

Voor de Gemeente Den Haag zoekt Chasse Executive Search:

Algemeen Directeur Dienst Bedrijfsvoering

De gemeente Den Haag is een diverse stad met zo’n 550.000 inwoners en 180 verschillende nationaliteiten. Het is de zetel van de regering en het parlement en daarmee het bestuurscentrum van Nederland. Maar Den Haag is ook een internationale stad van Vrede en Recht. Zetel van het Internationale Gerechtshof en van vele ambassades. Den Haag is een stad met grote sociaaleconomische verschillen en met een flink aantal maatschappelijke opgaven. Een groene stad aan zee en een prachtige historische stad met veel monumenten en een rijk cultureel leven. En een pracht stad om voor te werken.

Dienst Bedrijfsvoering

De ambtelijke organisatie van de gemeente Den Haag kent zo’n 10.000 medewerkers, verdeeld over zeven diensten. Een van deze zeven diensten is de Dienst Bedrijfsvoering (DBV). DBV is per 1 april 2022 gevormd. De Algemeen Directeur DBV en de directeuren Personeel & Organisatie, Informatie en ICT, Juridische Zaken, Financiën & Inkoop, Ontwikkeling & Operatie en Communicatie & Citybranding leveren hier als directieteam een bijdrage aan. Bij de Dienst Bedrijfsvoering wordt het werk van de gemeente mogelijk gemaakt. Van schone en veilige werkplekken, een solide ICT-infrastructuur en één financiële administratie tot beleid voor maatschappelijk verantwoord inkopen en modern werkgeverschap. DBV regelt het zodat de bijna 10.000 ambtenaren hun werk voor de stad goed kunnen doen. De DBV is een partner voor de diensten en adviseert de diensten gevraagd en proactief bij de opgaven voor de stad. Daarmee ondersteunt en ontzorgt de DBV alle collega’s, zodat zij goed hun werk kunnen doen.

Algemeen Directeur Dienst Bedrijfsvoering

De Algemeen Directeur geeft leiding aan de Dienst Bedrijfsvoering (DBV) en is tevens lid van het Gemeentelijk Managementteam (GMT) van de Gemeente Den Haag. De Algemeen Directeur DBV legt verantwoording af aan de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur is, samen met het GMT, medeverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie en verantwoordelijk voor het eigen onderdeel en de verdere ontwikkeling van DBV met als doel om de gemeentelijke onderdelen snel en efficiënt te ondersteunen vanuit de Bedrijfsvoering.

Doorontwikkeling

De Dienst Bedrijfsvoering (DBV) is per 1 april 2022 opgericht en staat aan het startpunt om de dienstverlening van de bedrijfsvoering aan de rest van de organisatie te verbeteren. Samen met de directeuren binnen de dienst Bedrijfsvoering sta je daarvoor aan de lat.
Onder jouw leiding vorm jij het directieteam, samen met de directeuren Informatie en ICT, Juridische Zaken, Personeel en Organisatie, Financiën en Inkoop, Ontwikkeling en Operatie en Communicatie en Citybranding. De doorontwikkeling zal een verandering vergen van de huidige werkwijze (meer flexibel en wendbaar), professionalisering van de medewerkers en een cultuurverandering. Dit vraagt om hechte samenwerking binnen alle onderdelen van DBV en met de diensten die ondersteund worden vanuit de bedrijfsvoering.

Kandidaat

De nieuwe Algemeen Directeur van de Dienst Bedrijfsvoering is een inspirerend boegbeeld en cultuurdrager die op basis van een heldere en gedragen visie leiding geeft aan de doorontwikkeling van de Dienst Bedrijfsvoering. Vanuit ruime ervaring en grote affiniteit met de volle breedte van de bedrijfsvoering van een grote en complexe organisatie vertaal je de gewenste doorontwikkeling van de Dienst Bedrijfsvoering naar één samenhangende dienst die wordt (h)erkend als partner en (mee)denkt vanuit de gebruiker en van toegevoegde waarde is en zo een bijdrage levert aan de stad Den Haag. De dienst is net gevormd waarmee er een flinke opgave ligt om de basis op orde te brengen en de dienst te ontwikkelen vanuit de huidige verschillen naar een goed samenwerkend geheel. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van een werkwijze waarbij snel en efficiënt wordt ingespeeld op de veranderende opgave voor de gemeentelijke organisatie.

De procedure (sluitingsdatum: dinsdag 20 december 2022)
Voor Gemeente Den Haag begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Algemeen Directeur Dienst Bedrijfsvoering. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is dinsdag 20 december 2022 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 20/12/2022