Algemeen Directeur van de Mgr. Hanssen

Functie: Algemeen Directeur
Opdrachtgever: De Mgr. Hanssen - onderwijsexperts in gehoor, spraak en taal
Solliciteren tot: 17/03/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de Mgr. Hanssen – onderdeel van Vitus Zuid – zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Algemeen Directeur

Een inspirerende, verbindende en ervaren onderwijsprofessional met hart voor het onderwijs in het algemeen en cluster 2 speciaal onderwijs in het bijzonder.

De Mgr. Hanssen

Bij de Mgr. Hanssen werken ongeveer 220 medewerkers. Samen zorgen zij voor ongeveer 1.000 leerlingen, verdeeld over vier leslocaties en de ambulante dienst. Dat vereist een stevige organisatie. De Mgr. Hanssen is onderdeel van de Stichting Vitus Zuid en verzorgt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve problematiek. In totaal zorgen nu zo’n 500 medewerkers dagelijks voor het onderwijs en de begeleiding aan ruim 1.800 leerlingen, verdeeld over drie onderwijseenheden, te weten Mgr. Hanssen, Taalbrug Junior en Taalbrug College. Het verzorgingsgebied van Vitus Zuid strekt zich uit over Limburg en Zuidoost-Brabant.

Ambitie van de Mgr. Hanssen

De Mgr. Hanssen wil voor Zuid- en Midden Limburg hoogwaardig onderwijs en professionele begeleiding realiseren voor kinderen met ernstige auditieve en/of communicatieve beperkingen, al dan niet met bijkomende problemen en andere specifieke onderwijsbehoeften, waarvoor in het regulier onderwijs geen toereikende zorg geboden kan worden.

De Mgr. Hanssen is een schakelschool. Er wordt gestreefd naar een verantwoorde terugplaatsing naar het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Hier is de school en de ambulante dienst succesvol in. Het afgelopen schooljaar werden 120 leerlingen geschakeld en werd ongeveer 45% van de ondersteuningstrajecten beëindigd.

Organisatie

De Mgr. Hanssen wordt geleid door de Algemeen Directeur. Het directieteam bestaat uit de algemeen directeur, de directeur ambulante dienst, de locatiedirecteur Roermond, de locatiedirecteur hoofdgebouw Hoensbroek en de locatiedirecteur dependance Hoensbroek/locatiedirecteur Valkenburg. Er werken ongeveer 200 medewerkers bij Mgr. Hanssen.

De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk voor de Mgr. Hanssen en is voorzitter van het directieteam. Daarnaast is de Algemeen Directeur lid van het Bestuursteam van Vitus Zuid en levert daarmee een bijdrage aan het geheel van Vitus Zuid. Een gemeenschappelijk referentiekader en professionele autonomie vormen hierbij de sleutelbegrippen voor zowel Vitus Zuid als geheel als de Mgr. Hanssen.

De opgave

De Algemeen Directeur schaakt op meerdere schaakborden en richt zich – uiteraard in gezamenlijkheid – op een aantal opgaven:

Algemeen Directeur Mgr. Hanssen

De Algemeen Directeur geeft leiding aan de Mgr. Hanssen. De school staat er goed voor, zowel qua onderwijskwaliteit als medewerkerstevredenheid. Tegelijkertijd is de Mgr. Hanssen fors gegroeid naar inmiddels circa 220 medewerkers en is in 2028 nieuwbouw voorzien in Hoensbroek. De nieuwe directeur bouwt voort op het stevige fundament dat er is en daarmee de ingeslagen koers en richt zich op doorontwikkeling en innovatie van het onderwijs. De directeur houdt het overzicht, staat voor gedeeld leiderschap en verbindt onderwijskundig vakmanschap met de bedrijfsmatige aansturing van de school.

Samen stelt het directieteam heldere kaders zodat de medewerkers binnen die kaders volop ruimte en autonomie hebben. Dit alles onder het motto: Samen klaren wij de klus!

Lid Bestuursteam Vitus Zuid

De Algemeen Directeur is tevens lid van het Bestuursteam van Vitus Zuid. Onder leiding van de bestuurder geeft het Bestuursteam richting aan de gezamenlijkheid van Vitus Zuid. De leden van het Bestuursteam werken nauw samen, geven richting aan de doorontwikkeling van Vitus Zuid en zijn sparring partner voor elkaar. Daarnaast behartigen de leden van het Bestuursteam schooloverstijgende portefeuilles. Na het aantreden van de nieuwe directeur worden – afhankelijk van voorkeuren, kennis en ervaring en in goed overleg – de portefeuilles waar nodig opnieuw verdeeld. Binnen het Bestuursteam zijn de Algemeen Directeur van de Mgr. Hanssen en de Algemeen Directeur van het Taalbrug College & Taalbrug Junior met name sparring partners zowel op het gebied van onderwijskwaliteit als best practices in het algemeen.

Onderdeel van het netwerk

Vitus Zuid en de scholen van Vitus Zuid zijn onderdeel van een breder netwerk. Zowel de partners in de regio waar Vitus Zuid actief is als binnen de wereld van het onderwijs in het algemeen en de wereld van het Cluster 2 Speciaal Onderwijs in het bijzonder. De Algemeen Directeur maakt onderdeel uit van dit netwerk en weet de maatschappelijk ontwikkelingen en de ontwikkeling in het (speciaal) onderwijs te vertalen naar met name de Mgr. Hanssen maar ook binnen het Bestuursteam.

De kandidaat

De nieuwe Algemeen Directeur is een inspirerende, verbindende en ervaren onderwijsprofessional met hart voor het onderwijs in het algemeen en cluster 2 speciaal onderwijs in het bijzonder. Het leiderschap van de nieuwe Algemeen Directeur past bij de missie en visie van de Mgr. Hanssen en Stichting Vitus Zuid. Een Algemeen Directeur met respect voor de traditie van de Mgr. Hanssen, liefde voor en kennis van het vak, verbinder, gericht op het versterken van de autonomie van leerlingen en medewerkers via het Rijnlands denken. Een Algemeen Directeur die staat voor de Mgr. Hanssen en meerwaarde actief zoekt binnen Vitus Zuid.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, bij voorkeur onderwijskundig.
 • Een afgeronde opleiding tot vakbekwaam schooldirecteur (RDO2) of bereid deze opleiding het eerste jaar met goed gevolg af te ronden.
 • Ruime ervaring als leidinggevende binnen het onderwijs. Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het aansturen van hoogopgeleide professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Heeft grote affiniteit met cluster 2 speciaal onderwijs. Ervaring binnen het speciaal onderwijs vormt een pré.
 • Ruime ervaring in (het primaire proces van) het onderwijs, zowel op het gebied van onderwijskwaliteit als de bedrijfsmatige kant. Bij voorkeur onderwijskundig onderlegd. Heeft zicht op ontwikkelingen relevant voor het funderend onderwijs in het algemeen en het speciaal onderwijs in het bijzonder. Beschikt over een doorleefde visie op onderwijsinnovatie en onderwijskwaliteit en de daarbij behorende kwaliteitscultuur. Heeft bij voorkeur zelf onderwijs gegeven.
 • Heeft een hart voor onderwijs en voelt zich thuis bij een organisatie die uitgaat van gedeeld leiderschap.
 • Weet balans te houden in de verschillende rollen: eindverantwoordelijkheid voor de Mgr. Hanssen en een bijdrage aan de doorontwikkeling van Vitus Zuid.
 • Voelt zich verbonden met en is bij voorkeur woonachtig in de regio waar de Mgr. Hanssen en Vitus Zuid actief zijn.
 • Bezit uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Is in staat het ‘verhaal’ van de Mgr. Hanssen te vertellen en te vertalen naar verschillende doelgroepen en (potentiële) partners.
 • Voelt zich thuis bij het Rijnlands gedachtengoed.

Competenties

 • Communicatief zeer sterk en benaderbaar.
 • Overtuigingskracht.
 • Denken in oplossingen. Innovatief.
 • Sterk verbindend. Teamspeler.
 • Proactief.
 • Empathisch.
 • Strategisch en denker in scenario’s.

Mgr. Hanssen en Vitus Zuid staan voor een diverse, inclusieve en Rijnlands vormgegeven organisatie en streven naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Mgr. Hanssen en Vitus Zuid nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 17 maart 2024)
Voor Vitus Zuid begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Algemeen Directeur van de Mgr. Hanssen. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 17 maart 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 17/03/2024