Algemeen directeur – VPRO

Functie: Algemeen directeur
Opdrachtgever: VPRO
Solliciteren tot: 12/05/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de VPRO zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Algemeen directeur
Een inspirerende, toekomstgerichte en verbindende bestuurder

De VPRO
De VPRO is een moderne crossmediale mediaorganisatie met een lange staat van dienst. Grensverkenner sinds 1926, bakermat van iconische televisie en radioprogramma’s, broedkamer van innovatie en talent en een podium voor eigengereide verhalen en vertellers. Als creatieve, publieke mediaorganisatie wil de VPRO de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen als leverancier van programma’s die ertoe doen voor een groot publiek, voor mensen die bereid zijn om buiten hun comfortzone te treden en hun gedachten voortdurend willen scherpen. De VPRO onderhoudt een creatief maatschappelijk en cultureel netwerk en heeft een betrokken achterban van leden, abonnees, donateurs en sympathisanten.

De VPRO vormt samen met twaalf andere omroepen de Nederlandse publieke omroep. De NPO coördineert alle media-activiteiten in het publieke domein: televisie, radio, online en on-demand. De dertien omroepen zorgen voor de uitvoering. De NPO zorgt voor de (technische) distributie en uitzending van al het aanbod, zodat iedereen het overal en op elk gewenst moment kan bekijken of beluisteren.

De algemeen directeur
De algemeen directeur vertegenwoordigt de VPRO in relevante politieke en bestuurlijke overleggen en discussies. Hij/zij/hen is externe vertegenwoordiger, ambassadeur en lobbyist van de VPRO binnen het omroepbestel op strategisch niveau, in relevante externe organen en naar partners toe. In sommige gevallen treedt de directeur in de media naar buiten.

De algemeen directeur legt als statutair bestuurder verantwoording af aan de raad van toezicht en de algemene ledenvergadering. Hij/zij/hen geeft leiding aan het collegiaal ingerichte managementteam bestaande uit de zakelijk directeur, een hoofdredacteur en het hoofd publiek & marketing, en geeft daarnaast ook directe leiding aan het hoofd personeel & organisatie, de uitgever VPRO Gids, het hoofd innovatie & digitale media en aan de senior bestuurssecretaris.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 12 mei 2024)
Voor de VPRO begeleidt Monique de Vos van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe algemeen directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 12 mei 2024  via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 12/05/2024