Bestuurder/algemeen directeur – Stichting ICTU

Functie: Bestuurder/algemeen directeur
Opdrachtgever: Stichting ICTU
Solliciteren tot: 19/06/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor ICTU zoekt Chasse Executive Search:

Een visionaire bestuurder/algemeen directeur die vanuit de ICTU-missie bijdraagt aan
een goed functionerende publieke sector,
gericht op interbestuurlijke samenwerking

Stichting ICTU
ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel. Als onpartijdige advies- en projectenorganisatie werkt ICTU aan een betere digitale overheid, vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken. ICTU werkt uitsluitend opdracht-gefinancierd voor de overheid en helpt andere overheidsorganisaties met uiteenlopende uitdagingen rondom digitalisering. Dat doet ICTU met oog voor balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare ICT- oplossingen. Hiermee zorgt ICTU er onder meer voor dat burgers en bedrijven de zaken die ze doen met de overheid, veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. Zo wekt ICTU aan een kwalitatief betere digitale overheid.

ICTU ondersteunt bij het doorvoeren van veranderingen en het opzetten en begeleiden van ICT-programma’s, het ontwikkelen van software, het uitvoeren van (architectuur)toetsen en het doen van onderzoek. Daarbij geldt: niet één traject is hetzelfde. Daarom levert ICTU altijd maatwerk. Zo werkt ICTU samen met haar klanten aan een betere digitale overheid.

ICTU bestaat uit circa 200 vaste, voornamelijk hoog opgeleide, professionals en afhankelijk van de projectenomvang circa 300 – 500 externen, die worden ingehuurd of zijn gedetacheerd. De omzet bedraagt thans circa € 130 miljoen.

Bestuurder/algemeen directeur
De bestuurder/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor (het bepalen van) de strategische koers, het besturen en vertegenwoordigen van de stichting én dient daarbij rekening te houden met de belangen van de aangesloten overheidsorganisaties.

De bestuurder/algemeen directeur opereert zelfstandig en heeft het vertrouwen van de directeuren. Ook draagt de bestuurder/algemeen directeur bij aan een prettige, mensgerichte en transparante samenwerking met de Ondernemingsraad van ICTU.

De bestuurder/algemeen directeur toont voortdurend leiderschap in de positionering, visie, missie en strategiebepaling van ICTU. De interbestuurlijke ketensamenwerking van ICTU wordt geborgd in de meerjarenstrategie (2024-2026). De bestuurder/algemeen directeur ontwikkelt een visie voor de toekomst van ICTU tot 2030. Hiervoor is vereist dat de bestuurder/algemeen directeur excellent inzicht heeft in digitalisering(svraagstukken) bij de overheid.

Er wordt verwacht dat de bestuurder/algemeen directeur de verwachte groei van ICTU kan accommoderen met behoud van (uitvoerings)kwaliteit in een krappe arbeidsmarkt.

De bestuurder/algemeen directeur stuurt op een gezonde interne bedrijfsvoering, met voldoende aandacht voor adequate risicobeheersing. Verder wordt ICTU coherent, samen met de directeuren en de secretaris, aangestuurd.

De procedure (sluitingsdatum: woensdag 19 juni 2024)
Voor ICTU begeleiden Monique de Vos en Sven de Jongh van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe bestuurder/algemeen directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 19 juni 2024 via info@chassesearch.nl.

Op de sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 19/06/2024