Bestuurder Novadic-Kentron

Functie: Bestuurder
Opdrachtgever: Novadic-Kentron
Solliciteren tot: 01/03/2024
Download het volledig functieprofiel

Stichting Novadic-Kentron (NK) is dé expert voor verslavingszorg en verslavingskunde in Brabant.
Met circa 900 medewerkers worden zo ‘n 8.000 cliënten geholpen bij hun herstel.

Aanleiding van de vacature
Het Zorg van de Zaak Netwerk heeft de strategische keuze gemaakt om meer focus op bedrijfsgezondheidszorg te leggen (‘de werkende mens’), mede ingegeven door de verschillen in bekostigingsstromen (verzekerde zorg vs. commerciële zorg), de doelgroep van NK en de meer regionale focus. Daarnaast is in de afgelopen periode gebleken dat er onvoldoende synergie te realiseren is tussen ZvdZ en NK. Dit heeft geleid tot het voorgenomen besluit om NK in 2024 te ontvlechten en als zelfstandige organisatie voort te zetten.

Het proces van verzelfstandiging
De netwerkdirectie van Zorg van de Zaak Netwerk fungeert momenteel als bestuur van Novadic-Kentron. De heer Walther Tibosch heeft daarbij vanuit de netwerkdirectie Novadic-Kentron in portefeuille. De Raad van Commissarissen van het Zorg van de Zaak netwerk vormt ook de Raad van toezicht van Novadic-Kentron. Twee leden uit de RvC van ZvdZ/RvT NK zullen namens NK het primaire aanspreekpunt zijn voor het proces van ontvlechting en voor de selectie van de nieuwe bestuurder.
Gelet op het voorgenomen besluit om de samenwerkingsovereenkomst tussen ZvdZ en NK te ontbinden heeft de heer Walther Tibosch de opdracht om samen met de directie, de CR, de OR en de RvT van Novadic-Kentron invulling te geven aan de ontvlechting en de voorwaarden die zijn gesteld aan definitieve besluitvorming, waaronder een strategie (2024-2026), een businessplan en een meerjarenbegroting waaruit de levensvatbaarheid en continuïteit van NK blijkt.
Na het succesvol afronden van de verzelfstandiging van NK, met als streefdatum 1 juli 2024, zal de netwerkdirectie als bestuur terugtreden en zal op dezelfde dag een nieuwe bestuurder van Novadic-Kentron door de Raad van Toezicht worden aangesteld.

De kandidaat
De ideale kandidaat heeft affiniteit en empathie met de doelgroep en hun leefwereld, met het werkveld (verzekerde zorg, gemeente & jeugd, forensische zorg, verslavingsreclassering) én met de maatschappelijke taak die er ligt. Hij/zij is intern en extern zichtbaar en neemt zitting aan relevante ‘tafels’. Regionale binding is een pré maar geen voorwaarde, mits de bestuurder investeert in het op- en uitbouwen van een regionaal netwerk.

Functie-eisen
De bestuurder heeft:

 • Een afgeronde, relevante academische- of hbo-opleiding;
 • Bestuurlijke ervaring in een niet-commerciële organisatie (zorg- of andere (semi)overheidsinstelling);
 • Aantoonbare succesvolle ervaring met het ontwikkelen van een visie, concepten en strategieën, anticiperend op veranderende omstandigheden;
 • Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering;
 • Ervaring met een complex stakeholderveld.

Persoonlijkheid
Er wordt gezocht naar een leider die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Overtuigend op basis van persoonlijkheid, inhoud en ervaring;
 • Leiderschapsstijl: verbindend, interactief, realiseren van ‘gedragen’ besluiten, focus op mensen, kwaliteit van aanbod, outcome en gezonde bedrijfsvoering;
 • Weet de buiten- en binnenwereld te verbinden;
 • Heeft een relevant netwerk in Brabant en/of is in staat om een relevant netwerk op te bouwen/ uit te breiden en heeft daartoe een verbindende persoonlijkheid;
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Is besluitvaardig en richtinggevend;
 • Is zichtbaar in de organisatie en benaderbaar;
 • Is duidelijk;
 • Is een innovatief denker.

Procedure
Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV (in pdf) zien wij graag uiterlijk 1 maart 2024 tegemoet. U kunt deze sturen naar info@chassesearch.nl
Voor vragen met betrekking tot deze procedure kunt u zich richten tot het secretariaat via info@chassesearch.nl.

 

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 01/03/2024