Bestuurder – Trimbos-instituut

Functie: Bestuurder
Opdrachtgever: Trimbos-instituut
Solliciteren tot: 24/03/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor het Trimbos-instituut zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Bestuurder

Mensgericht. Besluitvaardig. Ondernemend. Ervaren.

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor mentale gezondheid, het gebruik van alcohol, tabak en drugs en ook voor gamen, digitale balans en gokken. Het Trimbos-instituut is in 1996 opgericht met het samengaan van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD). Vanuit negen programma’s die worden ondersteund door drie diensten, vergroot het Trimbos-instituut de kennis van mentale gezondheid en het gebruik van alcohol, tabak en drugs, gamen, digitale balans en gokken. Het Trimbos-instituut is gevestigd in het centrum van Utrecht. Daarnaast is er een dochterorganisatie in Moldavië. Bij het Trimbos-instituut werken ruim 235 medewerkers. De meesten van hen zijn wetenschappers. Zij worden ondersteund door de diensten Communicatie, HRM en Finance, ICT en de Facilitaire dienst.

Context en opgave

Het Trimbos-instituut wil de kwaliteit van leven bevorderen door de mentale gezondheid te verbeteren en schade door middelengebruik te voorkomen. Dat doet de organisatie door kennis te delen over mentale gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs. Het speelt proactief in op majeure veranderingen in de externe omgeving. Dit betreft onder meer de toenemende aandacht voor preventie, leefstijl en mentale gezondheid, maar ook de omvangrijke (zorg-) systeemtransities en de toenemende maatschappelijke druk.

Het fundament van het Trimbos-instituut is wetenschappelijke kennis van een kwalitatief hoog niveau. Het heeft een intern kwaliteitssysteem rond onderzoek, heeft enkele hoogleraren in dienst en het faciliteert meerdere promovendi om hun promotieonderzoek te kunnen doen naast hun reguliere werk.

Financiering
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en ZonMw zijn belangrijke opdrachtgevers. Maar ook ggz-instellingen, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, de Nederlandse ggz, gemeentelijke overheden de ministeries van SZW, ZK en OCW, Europese instanties en vele andere organisaties weten het Trimbos-instituut te vinden. De jaarverslagen van het Trimbos-instituut zijn hier terug te lezen.

Managementteam
Bij bijna alle programma’s is er sprake van gedeeld leiderschap (een programmahoofd en programmamanager). De bestuurder is voorzitter van het managementteam dat bestaat uit de leidinggevenden van de programma’s en diensten. Vanuit het managementteam fungeren enkele MT-leden als adviseur van de bestuurder, als kritisch en constructief tegenwicht en ter borging van de continuïteit van het Trimbos-instituut.

Opgave
Het Trimbos-instituut heeft een stevige financiële basis en een goede reputatie. Belangrijke opgaven voor de nieuwe bestuurder zijn het verder inzetten op de continuïteit van het Trimbos-instituut onder andere door de diversificatie van de inkomstenbronnen en het verder versterken van het Trimbos-instituut.

De kandidaat

Voor het Trimbos-instituut is Chasse Executive Search op zoek naar een mensgerichte, besluitvaardige, ondernemende en ervaren bestuurder met aantoonbare affiniteit met wetenschap.

Je herkent je daarom in het volgende:

 • Jouw leiderschapsstijl is mensgericht, verbindend en inspirerend gecombineerd met uitvoeringskracht en besluitvaardigheid.
 • Je geeft ruimte en (extern) podium aan de inhoudelijke expertise van de organisatie.
 • Je bent ondernemend en een netwerker die de organisatie extern kan en wil vertegenwoordigen. Daarbij beschik je over een flexibiliteit aan stijlen waarbij jouw rol situationeel meebeweegt.
 • Je bent voor de organisatie een benaderbaar en zichtbaar bestuurder met oog voor de operatie en bent van nature een teamspeler en daarmee een meewerkend bestuurder.
 • Je spreekt de taal van de wetenschap en bent gewend om te werken in een wetenschappelijke context.
 • Je hebt oog voor nieuwe (zakelijke) kansen en de diversificatie van inkomstenbronnen. Dit doe je altijd vanuit de missie van het Trimbos-instituut. Je primaire focus is niet gericht op groei maar op continuïteit en reputatie.
 • Je hebt visie en verbeeldingskracht om een strategie voor de lange termijn te ontwikkelen.
 • Je hebt oog voor organisatieontwikkeling en bent leidend in teamvorming. Jouw stijl is verdiepen, versterken en onderhouden in plaats van verbouwen.
 • Je hebt oog voor governance met openheid en voorspelbaarheid als basishouding.
 • Je staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Daarbij voldoe je aan de volgende functie-eisen:

 • Minimaal een afgeronde academische opleiding.
 • Bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare context.
 • Ervaring met, dan wel minimaal zicht op, de bedrijfsvoering en financiën in de context van een kennisinstituut.
 • Onderschrijven van en thuis voelen bij de missie en ambitie van het Trimbos-instituut.
 • Ervaring en affiniteit met het werken in een context van uiteenlopende stakeholders.
 • Aantoonbare affiniteit met wetenschap.

De procedure (sluitingsdatum: zondag 24 maart 2024)
Voor het Trimbos-instituut begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe bestuurder. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 24 maart 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 24/03/2024