Chief Commercial Officer – BNG Bank

Functie: Chief Commercial Officer / Lid Executive Committee
Opdrachtgever: BNG Bank NV
Solliciteren tot: 19/01/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor BNG Bank zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Chief Commercial Officer / Lid Executive Committee
‘Transformator, people manager en regisseur van proactief, duurzaam en risicobewust klantpartnership’

BNG Bank NV
BNG Bank is van oudsher de bank van en voor het publieke domein en het publieke belang in Nederland. De purpose van BNG Bank is ‘Gedreven door maatschappelijke impact’. Deze purpose is leidend voor alle activiteiten van BNG Bank. De ambitie is dat klanten BNG Bank beschouwen als natuurlijke partner voor het financieren van maatschappelijke vraagstukken, dat de bank daarin succesvol is en dat de bank dat kan aantonen. BNG Bank biedt financiering aan voor alle looptijden tegen zo laag mogelijke prijzen. Naast financiering stelt BNG Bank ook betalingsverkeer en expertise ter beschikking. BNG Bank biedt deze dienstverlening altijd aan, ongeacht de situatie op de financiële markten. Randvoorwaarden om de scherpe tarieven te kunnen stellen zijn een uitstekend risicoprofiel en een moderne, digitale, doelgerichte en efficiënte organisatie. Hierbij is het wel noodzakelijk dat het gewenste rendement wordt behaald.

Chief Commercial Officer
De Chief Commercial Officer (CCO) is verantwoordelijk voor alle klantactiviteiten van BNG Bank. De CCO is lid van het Executive Committee van BNG Bank en is samen met de collega’s (CEO, CFO, CRO en COO) binnen het ExCo belast met het besturen van de bank.

De CCO heeft als belangrijke opdracht om marktleider te blijven in het publieke domein. Dit vergt het kunnen aanbieden van financiering tegen scherpe tarieven alsook de verdere implementatie van strategische klantpartnerschap. Het verbeteren van de ESG prestaties van de BNG klanten is eveneens een belangrijke opdracht van de CCO.

De CCO realiseert een efficiënt en professioneel krediet- en betalingsproces waarbij de CCO binnen de bank gehanteerde three lines de eerstelijns verantwoordelijkheid heeft. Daar dient een goede balans te worden gevonden tussen relatiemanagement en commerciële mogelijkheden enerzijds en risicomanagement en kostenbeheersing anderzijds.

De CCO zorgt voor het efficiënt en professioneel invullen van de poortwachtersrol, door een goede invulling van deze rol doet BNG Bank zaken met relaties die de integriteitstoets doorstaan.

Kennis en ervaring
De Chief Commercial Officer heeft…

  • diepgaande kennis en ervaring in de publiek-private financiële dienstverlening;
  • aantoonbare kennis en affiniteit met de (semi-) publieke sector en brengt een breed netwerk in deze sector mee;
  • een visie op toekomstige commerciële ontwikkelingen en mogelijkheden en kan deze ook uitdragen en vertalen naar de BNG Bank en haar omgeving, rekening houdend met de omvang van onze organisatie;
  • een goede kennis van bancaire processen, wet- en regelgeving en risicobeheer en weet wat het vraagt en betekent om een bank te besturen;
  • ervaring met het acteren op bestuurlijk niveau en is tegelijkertijd betrokken en sturend bij de operatie gegeven ook de omvang van BNG Bank;
  • ervaring met het optimaliseren van operationele processen;
  • kennis van en ervaring met ESG in relatie tot de publieke sector;
  • ervaring met het onderhouden van relaties en samenwerken met toezichthouders als ECB, DNB en AFM.

Procedure (sluitingsdatum: vrijdag 19 januari 2024)
Voor BNG Bank begeleidt Sven de Jongh van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Chief Commercial Officer .
Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv (in PDF) is vrijdag 19 januari 2024 via info@chassesearch.nl.

Een gesprek bij Chasse Executive Search vindt – live of via Teams – in december 2023 / medio januari 2024 plaats. Vervolgens presenteren we eind januari 2024 een voorselectie van kandidaten aan de selectiecommissie. In februari 2024 hebben geselecteerde kandidaten gesprekken bij BNG Bank.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 19/01/2024