CIO – Avans Hogeschool

Functie: CIO / Directeur Dienst ICT en Facilitaire Dienst
Opdrachtgever: Avans Hogeschool
Solliciteren tot: 17/03/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Avans Hogeschool zoekt Chasse Executive Search:

CIO / Directeur Dienst ICT & Facilitaire Dienst

De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. Ook werk en loopbaan verlopen steeds flexibeler. Avans sluit met haar onderwijs aan op de toekomst. Omdat zij studenten wil opleiden die wendbaar en veerkrachtig zijn, zodat ze met veel kennis, vaardigheden en inzichten de arbeidsmarkt betreden. In de strategie ‘Ambitie 2025’ legt Avans focus op het onderwijs, samenwerken & onderzoek, de organisatie en technologie & data. Avans heeft de ambitie uitgesproken door te ontwikkelen van onderwijs- naar kennisinstelling. Avans loopt met deze integrale aanpak voorop in hoger onderwijsland.

Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst

De Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF) zorgt voor het beheer van
en beleidsontwikkeling rondom ICT-voorzieningen, de gebouwen, terreinen, gebouw gebonden installaties, veiligheid, inrichting en inventaris van Avans Hogeschool. Daarnaast ontwikkelt DIF voor heel Avans beleid op het gebied van Digitalisering & ICT, onderwijslogistiek, inkoop- en contractmanagement, projectmanagement en integrale veiligheid. Met meer dan 300 medewerkers en 9 afdelingen is het de grootste diensteenheid van Avans met een begroting van circa € 70 miljoen (exploitatie-, vernieuwings- en investeringsbudgetten).

De CIO / Directeur Dienst ICT en Facilitaire Dienst (DIF) heeft de volgende taken:

 • Chief Information Officer van Avans Hogeschool.
 • Het leiding geven aan de Dienst ICT & Facilitaire Dienst.
 • Als onderdeel van het team van Avans-directeuren – en in het bijzonder als trekker van het Bouwblok Tech & Data – een forse bijdrage leveren aan de realisatie van Ambitie 2025.
 • Een belangrijke strategische adviesfunctie naar het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Avans Medezeggenschapsraad.
 • Het positioneren van de Diensteenheid ICT & Facilitaire Dienst als de businesspartner van de organisatie werkend vanuit een doordachte visie op kwaliteit en dienstverlening.

Opgave

De CIO / Directeur DIF staat zowel voor de Avans-brede opgave als de opgave binnen de dienst zelf. Digitalisering en ICT zijn belangrijke enablers voor de randvoorwaarden en realisatie van Ambitie 2025. De Dienst ICT & Facilitaire Dienst maakt dit mogelijk. De dienst staat er goed voor. Tegelijkertijd heeft – door forse investeringen de afgelopen en komende jaren – de dienst een enorme sprong gemaakt, zowel in middelen, mensen als bijdrage aan de ambities van Avans. De dienst is ruim 40% groter geworden, waardoor er ook sprake is van ‘groeipijn’. Daarom is het bewuste keuze om de groei (fors) te remmen en in te zetten op de borging. De ontwikkelorganisatie bestaat nu 3 tot 4 jaar en dient verder geprofessionaliseerd te worden. Dit binnen een context van een krappe arbeidsmarkt die des te meer geldt voor ICT. De balans tussen ontwikkeltempo en beheer verschuift naar dat laatste, onder andere op het gebied van security. De organisatie dient verder geordend te worden in stabiele teams waarbij de aansluiting moet worden gezocht én gehouden op zowel de ICT-ontwikkeling als de (reeds sterke) verbinding met de andere diensten en de rest van Avans. Informatievoorziening (IV) is daarbij een bijzonder aandachtspunt.

De kandidaat

De ideale kandidaat voelt zich verbonden met de missie en visie van Avans Hogeschool en onderschrijft Ambitie 2025 en daarmee de koppositie van Avans op het gebied van vraaggestuurd onderwijs en de doorontwikkeling naar kennisinstelling. Inhoudelijke basis voor alle werkzaamheden wordt gevormd door Ambitie 2025. Dit houdt in dat niet alleen de samenhang binnen de dienst van belang is, maar ook de samenhang met Avans als geheel: je bent onderdeel van Team DIF én Team Avans. Van de nieuwe CIO / Directeur DIF wordt verwacht dat hij/zij leiding geeft aan de dienst én een (forse) bijdrage levert aan Ambitie 2025 en binnen het collectief van academie- en dienstdirecteuren een doorslaggevende rol kan en wil spelen. Je voelt je dus verbonden met zowel DIF als het collectief van Avans.

Je bent een inspirerende, proactieve en inhoudelijk gedreven professional met ervaring in dan wel affiniteit met een kennisintensieve omgeving in het algemeen en het (hoger) onderwijs in het bijzonder. Je bent in staat om op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te denken, te verbinden en te handelen als toegankelijk en verbindend boegbeeld van DIF binnen zowel de dienst als de gehele organisatie van Avans. Daarbij ben je zowel zakelijk als mensgericht (‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’). Via een duidelijke visie, focus en daadkracht op basis van Ambitie 2025 geef je richting aan DIF en de opgaven op het gebied van Ambitie 2025, de ontwikkeling van de dienst en op het gebied van informatievoorziening. Daarbij ben je flexibel en haal je energie uit de veranderende en soms onvoorspelbare context van een organisatie in beweging. Jouw leiderschapsstijl is coachend en je communiceert daarbij open, transparant en tijdig.

Aan de gezochte kandidaat worden onder meer de volgende functie-eisen gesteld:

 • Heeft minimaal een afgeronde opleiding op doctoraal- of masterniveau.
 • Heeft een heldere visie op transitie en met name de verbinding met en de vertaalslag naar de bredere organisatie. Heeft daarom oog voor de kansen en belemmeringen van digitale transities én het (zelf) digitaal vaardig worden van een organisatie.
 • Kennis van en ervaring met het gebied van Digitalisering en ICT inclusief relevante kennis op het gebied van informatiemanagement, techniek en beveiliging.
 • Kennis en ervaring met het werken in een complexe (bestuurlijke) omgeving.
 • Is in staat om visie en opgedane ervaring te vertalen naar de ambitie en opgave op het gebied van digitale transitie waar Avans Hogeschool voor staat.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide (publieke) professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Heeft ervaring met zelforganisatie/ organisatieontwikkeling en is een cultuurdrager. Onderschrijft nadrukkelijk en is enthousiast over Ambitie 2025.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 • Heeft ervaring met het werken in een Agile omgeving.

Kandidaten herkennen zich in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Is organisatiesensitief, ontwikkelingsgericht en een teamspeler.
 • Heeft strategisch inzicht en beschikt over abstract denkvermogen. Is daarbij in staat om de vertaalslag te maken van strategisch naar tactisch en operationeel en omgekeerd.
 • Is stevig en heeft overtuigingskracht.
 • Resultaatgericht, besluitvaardig, kan omgaan met weerstand. Met oog voor het proces én haalbaarheid.
 • Is een netwerker en maakt verbinding met mensen (zowel intern als extern) als tweede natuur.
 • Is in staat intern en extern draagvlak te creëren en mensen en processen te verbinden.
 • Heeft maturiteit en expertise om een stevige gesprekspartner voor de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en collega-directeuren te zijn.
 • Is breed georiënteerd en geïnteresseerd. Heeft oog voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen, heeft zicht op kansen en mogelijkheden voor vernieuwing en denkt buiten bestaande kaders. Beweegt zich nadrukkelijk ook in het externe speelveld.
 • Is in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur en leidinggevende.
 • Kan relativeren, is stressbestendig en ‘past’ bij de informele én professionele sfeer van Avans Hogeschool.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 17 maart 2023)
Voor Avans Hogeschool begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe CIO / Directeur DIF. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 17 maart 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 17/03/2023