CIO – Waternet

Functie: Directeur Informatievoorziening / CIO
Opdrachtgever: Waternet
Solliciteren tot: 21/04/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Waternet zoekt Chasse Executive Search:

Directeur Informatievoorziening / CIO

Verbinden – Integraal – Gezamenlijk

Waternet

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) én de gemeente Amsterdam zijn de bestuurlijke opdrachtgevers van Waternet. Waternet is hiermee de enige overheidsorganisatie in Nederland die zicht richt op de hele waterkringloop. Waternet is voor wat betreft beleidsvoorbereiding en uitvoering verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater, maken van drinkwater, oppervlaktewater op peil en schoonhouden en de bescherming tegen het water.

Een uitdagende en veelzijdige taak die Waternet uitvoert in opdracht van het waterschap en de gemeente. Dat doet Waternet in verbinding met de maatschappij, de inwoners van het gebied en het politieke bestuur. De samenleving is mondig, complex, divers en ondernemend.

Als publieke organisatie wordt ook Waternet uitgedaagd om doelgericht, toekomstgericht en zorgvuldig inwoners, belastingbetalers en drinkwaterafnemers te bedienen.

Bij Waternet werken ongeveer 2.000 medewerkers. De belastingopbrengsten en drinkwaterfacturen bedragen ruim € 300 miljoen en de jaarlijkse investeringsopgave is bijna € 200 miljoen.

Directie Informatievoorziening

Bij Waternet werken ca. 350 mensen aan de informatievoorziening gerelateerde taken en opgaven. De directie IV is in ontwikkeling en bestaat op dit moment uit de drie afdelingen IT, Softwarehuis en Procesautomatisering. De vorige Directeur IV vervulde deze functie van februari 2021 tot en met maart 2023 op interim-basis. Nu zijn contract is afgelopen is het doel deze functie zo spoedig mogelijk structureel en op vaste basis in te vullen.

In de afgelopen 2 jaar heeft de nadruk gelegen op het vergroten van de weerbaarheid en verkleinen van de kwetsbaarheid met betrekking tot de digitale veiligheid. Waternet stond onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Vanuit de bestuurlijke opdrachtgevers is er veel aandacht geschonken aan het op orde brengen van de IV van Waternet. Er is een Verbeterplan IV opgesteld, er zijn prioriteiten geformuleerd en er is gewerkt aan de oprichting van de nieuwe directie Informatievoorziening. Er is een reorganisatieplan voor de directie Informatievoorziening opgesteld om de gewenste verbeteringen te kunnen realiseren. Dit reorganisatieplan is recent geaccordeerd en de volgende stap is de implementatie daarvan, waarmee de resultaten uit het Verbeterplan IV structureel geborgd worden.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 21 april 2023)
Voor Waternet begeleiden Sven de Jongh en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur IV / CIO. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 21 april 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 21/04/2023