Collegelid – College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD)

Functie: Collegelid
Opdrachtgever: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD)
Solliciteren tot: 05/04/2024
Download het volledig functieprofiel

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert en ondersteunt de minister van Financiën bij het borgen van de vakbekwaamheid van financieel dienstverleners conform de eisen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De grondslag van het College is het instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.
Het CDFD:

    • draagt zorg draagt voor goede en actuele Wft-examens;
    • adviseert de minister van Financiën op het terrein van vakbekwaamheid door onder meer advies te geven over toetstermen en ontwikkelingen;
    • Erkent private exameninstituten en houdt toezicht op hun taakuitvoering.

Collegelid en portefeuille
Per 1 juli 2024 ontstaat door het verlopen van de benoemingstermijn van collegelid Fred de Jong een vacature in het College. Het aandachtsgebied van Fred de Jong heeft betrekking op het onderhouden van de contacten met de markt van financiële dienstverlening. Hij is zelfstandig onderzoeker en consultant en lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, publiceert veel en kent de financiële dienstverlening en de financieel adviesmarkt goed. Zijn diepgaande kennis op het gebied van verzekeringen, verzekeringskunde en distributiemodellen zullen door zijn vertrek dienen te worden toegevoegd door de beoogd kandidaat voor de rol.
Het nieuwe collegelid is dan ook een ‘gezaghebbend ambassadeur’ van het CDFD met een ruime ervaring in de volle breedte van de sector financiële dienstverlening.

Tijdsbeslag, termijn en vergoeding
Van het collegelid wordt een inzet van gemiddeld acht uur per maand verwacht. Het College vergadert tien keer per jaar. Het betreft een benoeming voor een periode van 5 jaar met de mogelijkheid van verlenging van 5 jaar. CDFD is gevestigd bij Stichting CAOP aan het Lange Voorhout in Den Haag en de vergaderingen van het College vinden doorgaans plaats in het centrum van het land.

Procedure (sluitingsdatum vrijdag 5 april 2024)
Voor het CDFD begeleiden Sven de Jongh en Monique de Vos de procedure. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 5 april 2024 via info@chassesearch.nl

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 05/04/2024