Concerndirecteur – Gemeente Apeldoorn

Functie: Concerndirecteur Thema Ruimte & Economie
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Solliciteren tot: 09/06/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Gemeente Apeldoorn zoekt Chasse Executive Search:

Concerndirecteur Thema Ruimte & Economie

Stevig én benaderbaar. Kennis van zaken. Ambitieus. Frisse én brede blik.

Gemeente Apeldoorn

Apeldoorn, hoofdstad van de Veluwe, is een royale en groene stad met een grote variatie aan ruim opgezette wijken en buurten, met prachtige omliggende dorpen en het schitterende buitengebied. Apeldoorn is een ambitieuze stad. De stad bouwt aan nieuwe woningen om de groei naar 180.000 inwoners te kunnen waarmaken. De stad bouwt aan een sterke sociale basis waardoor Apeldoorners mee kunnen doen aan de samenleving op een manier die bij hen past. De stad werkt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners en bezoekers. De stad werkt aan Brede Welvaart waarin we continu zoeken naar manieren om economisch, sociaal én ecologisch vooruitgang te boeken. Onze koers hebben we vastgelegd in de Omgevingsvisie en de Kadernota maatschappelijke ontwikkeling. Met inwoners, ondernemers en bezoekers werken we iedere dag samen aan een woest aantrekkelijk Apeldoorn van morgen.

Stad met stevige ambities

Apeldoorn is een stad met stevige ambities. De agenda Apeldoorn 2040 is hierin leidend. De gemeente groeit met oog voor versterking van de sociale en fysieke kwaliteit van de stad, de dorpen en het buitengebied. Binnen en buiten het huidige stedelijke gebied komen nieuwe duurzame, groene en slimme woongebieden met woningen voor iedereen. De Apeldoornse economie krijgt de ruimte om fors te groeien op bestaande plekken maar ook daar buiten. De stad en dorpen krijgen meer groen en water en worden klimaatbestendig. De Veluwse natuur wordt versterkt als de unieke toeristische toplocatie van Nederland.

Organisatie

Vraagstukken zoals de groei naar Apeldoorn 2040, bouw van 12.500 woningen, klimaatadaptatie, inclusiviteit en digitalisering vragen om een andere wijze van sturing (zoals programmasturing en processturing) en samenwerking om ambities op deze terreinen te kunnen realiseren. Daarom werkt de gemeente Apeldoorn sinds 1 januari 2021 opgavegericht met een twintigtal afdelingen. Een platte lerende organisatie die wendbaar, resultaatgericht en minder hiërarchisch is.

De gemeentelijke organisatie is georganiseerd langs drie thema’s:  Maatschappelijke Ontwikkeling, Dienstverlening & Bedrijfsvoering en Ruimte & Economie. De afdelingen binnen het concern werken thema-overstijgend. Dwars daar doorheen loopt het programma stedelijke ontwikkeling waarmee de schaalsprong van Apeldoorn wordt gerealiseerd. Meer ‘samen doen’ is daarbij steeds belangrijker. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook met haar partners want ook bij de inwoners, instellingen en bedrijven is er een groeiende behoefte aan participatie. De kernwaarden van de organisatie die passen bij haar ambities zijn: Vakmanschap, Innovatiekracht, Betrouwbaarheid en Samenwerking.

Opgave

De lat ligt hoog. Apeldoorn hoort in de top en wil daar blijven. Dat vraagt om mensen die die ambitie willen waarmaken. We hebben een organisatie nodig met mensen bij wie het zich voortdurend aanpassen in hun bloed zit. Een organisatie die zich onderscheidt op de arbeidsmarkt, waar mensen graag willen werken.

Als de nieuwe Concerndirecteur Thema Ruimte & Economie lever je een forse bijdrage aan de ambities van de Gemeente Apeldoorn. Dat doe je nadrukkelijk samen met de hele organisatie en vanuit een frisse én brede blik.

De kandidaat

De opgave waar Apeldoorn voor staat vraagt om collega’s die de ambitie waar maken op basis van de kernwaarden vakmanschap, innovatiekracht, betrouwbaarheid en samenwerken.

De nieuwe Concerndirecteur Thema Ruimte & Economie van Gemeente Apeldoorn is stevig én benaderbaar, heeft kennis van zaken, is ambitieus en brengt een frisse én brede blik.

De gemeente Apeldoorn is een inclusieve organisatie. We zijn ervan overtuigd dat we met een diverse organisatie beter zijn voorbereid op de ontwikkelingen in de samenleving. Naast je talent en kwaliteiten breng je ook je achtergrond en voorkeuren met je mee. Je bent welkom!

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in schaal 17 cao Gemeenten. Zie voor nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden het uitgebreide profiel.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 9 juni 2023)
Voor Gemeente Apeldoorn begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe concerndirecteur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 9 juni 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 09/06/2023