Directeur-Bestuurder – Nederlands Letterenfonds

Functie: Directeur-Bestuurder
Opdrachtgever: Nederlands Letterenfonds
Solliciteren tot: 25/06/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor het Nederlands Letterenfonds zoekt Chasse Executive Search:

Directeur-Bestuurder

Gezaghebbend leider, literair-letterkundig profiel

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is het publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en een van de zes door het rijk gefinancierde cultuurfondsen. De zes rijkscultuurfondsen (het Filmfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) dragen zorg voor een belangrijk deel van de rijksgesubsidieerde kunst en cultuur.

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van het fonds en met het beheer van- en de beschikking over het vermogen van het fonds, waaronder het nemen van beslissingen op subsidieaanvragen, veelal op basis van advies van de verschillende commissies. Hij/zij is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en realisatie van de doelstellingen. De directeur-bestuurder onderhoudt contacten met relevante stakeholders, vanuit zijn veelheid van activiteiten.

Kandidaat

Aan de gezochte kandidaat worden onder meer de volgende functie-eisen gesteld:

 • Afgeronde academische of hbo opleiding;
 • Fundamentele kennis van de wereld van de letteren en de spelers in het veld;
 • Aantoonbaar brede kennis van- en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die impactvol zijn voor het Letterenfonds (ontlezing, leesbevordering, digitalisering);
 • Inzicht in sociaal-maatschappelijke en politiek-bestuurlijke aangelegenheden betreffende de cultuursector;
 • Ruime (bestuurlijke) kennis en ervaring in meerdere relevante sectoren;
 • Kennis van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Code Fair Practice;
 • Ervaring met het implementeren van organisatie- en cultuurveranderingen;
 • Ervaring met innovatie en innovatieve concepten;
 • Aantoonbaar succesvol in eerdere functies die voor het fonds van belang zijn;
 • Ruime talenkennis is een pre.

Wat betreft persoonlijkheid wordt gezocht naar een leider die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Overtuigend, gezaghebbend;
 • ‘Literair-letterkundig’ profiel;
 • Sterke leiderschapskwaliteiten en boegbeeld;
 • Verbindende persoonlijkheid;
 • Visionair en in staat om visie te vertalen naar beleid en uitvoering;
 • Netwerker;
 • In staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en prioriteiten te formuleren;
 • Innovatief denker, in staat om huidige werkwijze en vanzelfsprekendheden tegen het licht te houden en er scherp op blijven.

De huidige directeur-bestuurder kwam ‘van binnenuit’. De Raad van Toezicht realiseert zich dat de te benoemen kandidaat een inwerkperiode nodig heeft.

Bijzonderheden

In maart 2023 heeft de huidige staatssecretaris van OCW, mevrouw Gunay Uslu, een adviesaanvraag aan de raad voor Cultuur gestuurd met betrekking tot een verandering van het cultuurbestel per 2029. Dit advies zal ongetwijfeld invloed hebben op de toekomstige ontwikkeling en positionering van het fonds. De nieuwe directeur-bestuurder krijgt hier volop mee te maken en zal het fonds wendbaar en relevant moeten houden.

Diversiteit
Op het gebied van diversiteit is het Letterenfonds actief aan de slag gegaan met het onderwerp in de eigen organisatie. Het Letterenfonds zal zich blijven inspannen om de diversiteit door middel van personeelsbeleid te vergroten, waarbij ook aandacht blijft uitgaan naar meer balans in gender. De komende periode wordt ingezet op verdieping van het interne gesprek. De Code Diversiteit & Inclusie vormt daarbij een belangrijk handvat. Het Fonds wil een voorbeeldfunctie vervullen door recht te doen aan zowel de maatschappelijke als demografische realiteit.

Bij de selectie van de nieuwe directeur-bestuurder zal hiermee rekening worden gehouden.

Procedure (sluitingsdatum: zondag 25 juni 2023)

Voor het Nederlands Letterenfonds begeleiden Monique de Vos en Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur-Bestuurder. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 25 juni 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 25/06/2023