Directeur-Bestuurder – Samenwerkingsverband VO Zuid-Holland West

Functie: Directeur-Bestuurder
Opdrachtgever: Samenwerkingsverband VO Zuid-Holland West
Solliciteren tot: 19/01/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor het Samenwerkingsverband VO Zuid-Holland West zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur-Bestuurder

Doortastend – Ondernemend – Sensitief

De stichting Samenwerkingsverband VO Zuid Holland West (SWVZHW) is één van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met ruim 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseert SWVZHW door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.

Governance
Per november 2023 is een nieuwe governance geïmplementeerd waarbij de organisatie is overgegaan van een one tier – naar een two tier model. Er is een Raad van Toezicht geïnstalleerd en de bestaande functie van directeur is vervangen door de functie van directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de maatschappelijke opdracht inzake onderwijs en zorg van het SWVZHW voldoende prioriteit krijgt en is werkgever van de directeur-bestuurder. Daarnaast benoemt de RvT de accountant en heeft goedkeurende bevoegdheden met betrekking tot het ondersteuningsplan, de begroting, het jaarplan, de jaarstukken, de wijziging van statuten en reglementen, de strategische samenwerking, fusie en ontbinding van de stichting en grotere reorganisaties.

De directeur-bestuurder realiseert middels het overleg met de Raad van aangesloten schoolbesturen (RAS) draagvlak voor het beleid van het samenwerkingsverband bij de participerende schoolbesturen. De RAS heeft in het voortraject van besluitvorming goedkeurende bevoegdheden voor majeure beleidsstukken.

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder geeft leiding aan de 80 medewerkers van het samenwerkingsverband. De directeur-bestuurder ontwikkelt en realiseert het strategisch beleid en vertegenwoordigt het SWVZHW intern en extern en bouwt én onderhoudt relevante netwerken, op regionaal, landelijk (G4, landelijk platform, etc.) en politiek niveau. De directeur-bestuurder rapporteert direct aan de Raad van Toezicht.

De kandidaat

De nieuwe directeur-bestuurder:

 • Heeft ervaring met bestuurlijke ontwikkelingen, bij voorkeur in het onderwijs en/of het snijvlak van onderwijs en jeugdhulp, heeft een heldere visie op inclusief onderwijs en is in staat deze visie te vertalen naar beleid.
 • Beweegt zich in een complexe omgeving en kent het daarmee samenhangend krachtenveld waarin expertise op het gebied van bijvoorbeeld passend onderwijs, inclusiviteit, kansengelijkheid en andere maatschappelijke en politieke vraagstukken een pré is.
 • Leert snel en is gewend om strategisch te zijn waar dat nodig is en ondernemend waar het kan.
 • Heeft lef en creëert voldoende draagvlak om buiten gebaande paden te kunnen denken, als daar een oplossingsrichting ligt. Naast alle hectiek van een dynamische omgeving, heeft de directeur-bestuurder het vermogen om vanuit een mensgerichte visie de omgeving mee te krijgen.
 • Verbindt mensen en organisaties en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het inclusief onderwijs in de regio.
 • Heeft bedrijfsmatig en zakelijk inzicht, passend bij de aard en de omvang van het samenwerkingsverband.

Gelet op bovenstaande gelden de volgende functie-eisen:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke positie binnen een complexe organisatie in het maatschappelijk domein;
 • Heeft nadrukkelijk affiniteit met de wereld van het (passend) onderwijs.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals op een coachende en verbindende wijze.

Qua persoonlijkheid herkent de ideale kandidaat zich in onderstaande kernschets:

 • Is ambitieus, besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht.
 • Geeft richting, creëert draagvlak en commitment.
 • Beschikt over visie met betrekking tot de maatschappelijke opdracht waar het SWVZHW voor staat.
 • Is een (impactvolle) netwerker en maakt makkelijk verbinding. Is mensgericht en zichtbaar.
 • Is een waardegedreven bestuurder met oog voor de maatschappelijke context.
 • Is een teamspeler met humor en kan relativeren. Is energiek en inspireert door passie voor het (passend) onderwijs.
 • Communiceert helder en transparant. Luistert.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 19 januari 2024)

Voor het samenwerkingsverband begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur-Bestuurder. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv (in PDF) is vrijdag 19 januari 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 19/01/2024