Directeur-Bestuurder – Stichting CAOP

Functie: Directeur-Bestuurder
Opdrachtgever: Stichting CAOP
Solliciteren tot: 11/04/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Stichting CAOP zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur-Bestuurder

Stichting CAOP

Stichting CAOP zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen. Een samenleving waarin mensen gezien worden, kansen krijgen en waarin iedereen van vooruitgang voordeel heeft. Dat doen we door te verkennen, te verbinden en te veranderen. Wij brengen mensen, organisaties en overheden bij elkaar en pakken samen met hen maatschappelijke vraagstukken aan. Wij doen dat onafhankelijk en met drie elkaar versterkende organisatieonderdelen: CAOP, Kennisland en Sardes.

Directeur-Bestuurder

De Directeur-Bestuurder is het interne en externe boegbeeld van de organisatie en is tevens eindverantwoordelijk. De Directeur-Bestuurder geeft leiding aan het Management Team (MT). De Directeur-Bestuurder is tevens de bestuurder in de zin van de WOR en daarmee de gesprekspartner van de Ondernemingsraad. De Directeur-Bestuurder beweegt zich in tal van netwerken relevant voor de Stichting CAOP: van bedrijfsleven tot de overheid (waaronder ministeries en lokale overheden), van de politiek tot brancheorganisaties en de sociale partners. Een deel van de opdrachten hebben een (strikt) vertrouwelijk karakter en hebben een hoog afbreukrisico. De Directeur-Bestuurder vervult hier een (discrete) vertrouwensfunctie. De Directeur-Bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

De kandidaat

De functie Directeur-Bestuurder van Stichting CAOP  is een bijzondere maatschappelijk en marktgedreven positie met de mogelijkheid, noodzaak zelfs, om het verschil te maken voor een betere samenleving. Stichting CAOP  heeft zich – samen met de medewerkers en opdrachtgevers – ontwikkeld tot de maatschappelijk relevante organisatie die zij nu is. De tijden veranderen, de publieke en private contexten en bijbehorende problematieken groeien naar elkaar toe. Dit vraagt om een moderne en innovatieve bestuurder met voelsprieten overal in de samenleving.

De nieuwe Directeur-Bestuurder van Stichting CAOP is daarom – letterlijk en figuurlijk – van vele ‘markten’ thuis en moet in staat zijn om in te spelen op de wereld van morgen en inzicht hebben in de complexiteit van de grote maatschappelijke vraagstukken. De Directeur-Bestuurder is daarom een aanjager van innovatie en groei en een verbinder in hart en nieren met oog voor en ervaring met organisatieontwikkeling en gevoel voor en kennis van bedrijfsvoering. Een people manager en inspirerend leider met een moderne leiderschapsstijl, oog voor de werkvloer en gevoel voor governance. Geeft ruimte én richting. Een boegbeeld zowel intern als extern dat succesvol weet te opereren binnen een politiek-bestuurlijke context en beschikt over een relevant netwerk. De Directeur-Bestuurder is zich ten volle bewust van de vertrouwensfunctie die de functie inhoudt en snapt de complexiteit en het afbreukrisico van de opdrachten die de organisatie gegund worden. Ten slotte heeft de Directeur-Bestuurder een bij Stichting CAOP passende visie op en ervaring met maatschappelijk ondernemerschap waarbij maatschappelijke impact samenvalt met financieel rendement.

De ideale kandidaat herkent zich in bovenstaande omschrijving en voldoet aan de volgende functie-eisen:

  • Is een ervaren bestuurder en/of eindverantwoordelijk directeur gewend te werken in een complexe (bestuurlijke) omgeving én in een organisatie in transitie. Bij voorkeur zowel in de publieke als private sector en/of binnen voor Stichting CAOP relevante sectoren (overheid, onderwijs, gezondheidszorg).
  • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide en – bij tijd en wijle – eigenwijze professionals op een coachende en verbindende wijze.
  • Ervaring met de financiële besturing (geldstromen) van een organisatie.
  • Is samenwerkingsgezind en heeft een flexibele en constructieve opstelling richting medezeggenschap.
  • Staat voor leiderschap dat zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.
  • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

De persoonlijke stijl van de nieuwe Directeur-Bestuurder laat zich omschrijven in de volgende steekwoorden:

  • Gezaghebbend, pragmatisch.
  • Dienstbaar, besluitvaardig.
  • Ondernemend, innovatief.
  • Toegankelijk, netwerker.

Via een uitvraag aan alle medewerkers is gevraagd om de nieuwe Directeur-Bestuurder te duiden in enkele (persoonlijke) trefwoorden: mensgericht, inspirerend, betrokken, verbindend, integer, empathisch, intern zichtbaar, doortastend, betrouwbaar, benaderbaar en eigentijds.

Het CAOP staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Bijzonderheden

Gelet op de (eind-)verantwoordelijkheid én (maatschappelijke) impact van deze (vertrouwens-)positie is – naast het reguliere referentieonderzoek dat Chasse bij elke procedure uitvoert – een screening tevens onderdeel van deze procedure. Kandidaten dienen van onbesproken gedrag te zijn.

De procedure (sluitingsdatum: dinsdag 11 april 2023)
Voor Stichting CAOP begeleiden Monique de Vos en Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur-Bestuurder. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is dinsdag 11 april 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 11/04/2023