Directeur – Bossche Specialisten Coöperatie (BSC)

Functie: Directeur
Opdrachtgever: Bossche Specialisten Coöperatie (BSC)
Solliciteren tot: 05/04/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor De Bossche Specialisten Coöperatie zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een topklinisch opleidingsziekenhuis met een breed aanbod van medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en daaraan gerelateerde verpleging en verzorging. Deze zorg is met name gericht op de mensen in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard en wordt geboden vanuit de locaties ’s-Hertogenbosch (hoofdlocatie), Boxtel, Drunen, Rosmalen en Zaltbommel. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is met circa 4.000 medewerkers en circa 319 medisch specialisten de grootste werkgever in de regio.  De medisch specialistische zorg van het JBZ wordt sinds 1 januari 2015 uitgevoerd door De Bossche Specialisten Coöperatie.

Directeur Bossche Specialisten Coöperatie en vacature
De directeur van de BSC draagt zorg voor continuïteit binnen het bestuur, waarbij de directeur verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en de operationele aansturing van het coöperatiebureau. De nieuwe directeur van de BSC is daarnaast -in de volle breedte- ondersteunend in zowel de rol als sparringpartner als adviseur van de leden en het bestuur.

De opgave
De BSC heeft zich in de jaren na haar oprichting ontwikkeld tot een professionele organisatie en bevindt zich in fase waarbij een aantal focuspunten zal worden aangebracht.  Zowel de werkprocessen van het coöperatiebureau als de dienstverlening en ondersteuning aan de leden moeten worden doorontwikkeld.  De nieuwe directeur zal ondersteunend zijn aan de verdere professionalisering van het bestuur waarbij de dienstverlening van het coöperatiebureau aansluit op de (bestuurlijke) ambities van de BSC. Daarnaast vraagt verdere invulling en uitwerking van het werkgeverschap nadere uniformering, uiteraard in afstemming met de leden van de BSC.
De directeur zal het bestuur op zowel strategisch als bedrijfsvoering niveau adviseren met betrekking tot lokale, regionale én landelijke ontwikkelingen.
Tot slot zal de directeur samen met het bestuur, vorm en uitvoering geven aan de visie van de BSC.

Profiel
Qua karakterstructuur zoekt het bestuur een directeur die inspireert, prikkelt en de scherpte opzoekt. De directeur blijft daarbij in verbinding en zorgt voor een breed draagvlak maar heeft ook de bestuurlijke senioriteit en overtuigingskracht de gestelde doelen te behalen. De directeur werkt nauw samen met de bestuurssecretaris en het team financiën en heeft bij voorkeur ervaring in de zorgwereld en het werken met (medisch) specialisten.

Functie-eisen
De nieuwe directeur van de BSC:

  • Heeft academisch werk- en denkniveau.
  • Heeft aantoonbare ervaring als directeur binnen een complexe (zorg)organisatie en heeft robuuste kennis op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, (zorg)financiering en HR.
  • Heeft ruime ervaring als leidinggevende aan professionals.
  • Heeft senioriteit en autoriteit, zowel op inhoud als op leiderschap, is laagdrempelig in contact en is verbindend binnen de brede organisatiecontext.
  • Heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Kan en durft scherpte op te zoeken maar wel vanuit verbinding en focus op de onderlinge relatie.
  • Is goed ‘naar buiten toe’, zoals naar contractpartijen, RvB en RvT van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en andere relevante stakeholders

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaand profiel:

  • Mensgericht en verbindend; in het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Van nature vertrouwenwekkend en benaderbaar.
  • Stevig en met overtuigingskracht.
  • Maturiteit en expertise om een stevige gesprekspartner te zijn.
  • Bezit verandervermogen op zowel strategisch, tactisch als operationeel gebied.
  • Heeft sterk ontwikkelde analytische vaardigheden om te kunnen omgaan met een hoge mate van complexiteit
  • Open, integer en transparant.
  • Proactief, ondernemend en heeft oog voor netwerk en strategische kansen.
  • Prettig in de omgang, heeft humor en relativeringsvermogen en houdt van een informele sfeer.

Procedure (sluitingsdatum vrijdag 5 april 2024)
Voor de BSC begeleidt Marrit Smit  de procedure. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 5 april 2024 via info@chassesearch.nl

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 05/04/2024