Directeur BRV – De Haagse Hogeschool

Functie: Directeur Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid
Opdrachtgever: De Haagse Hogeschool
Solliciteren tot: 14/04/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor De Haagse Hogeschool zoekt Chasse Executive Search:

Directeur Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid

Verbindend boegbeeld met ambitie én implementatiekracht

De Haagse Hogeschool

Let’s change. You. Us. The world. Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen. De Haagse Hogeschool zet haar studenten in hun kracht om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. Maar dat lukt alleen door het samen te doen, zelf te groeien en zo mee te veranderen. Want wie betrokken is bij de uitdagingen in de wereld waarin we leven en daarin kritisch rondkijkt en vooruitkijkt, weet dat we nieuwe antwoorden nodig hebben. Die vinden we sneller als we continu elkaars inzichten, vaardigheden en technieken delen en leren toepassen.

De Haagse Hogeschool tekent ervoor dat studenten, docenten en partners zich samen ontwikkelen tot wereldburgers. Grenzeloos denkende mensen, die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen overtuiging de wereld tegemoet treden. Realiserend dat de eigen vakkundige inzet het verschil maakt en samenwerken leidt tot het ontwikkelen en toepassen van creatieve oplossingen. Met die zoektocht zijn de docenten, partners en de 26.000 studenten van bijna 120 nationaliteiten elke dag volop bezig. Dat zie je terug in bijvoorbeeld de actuele curricula, de zeven onderzoeksthema’s en in internationale samenwerking. De Haagse Hogeschool biedt meer dan 100 opleidingen verdeeld over vestigingen in Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid

De faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid is – door de focus in opleidingen en onderzoek – bij uitstek verbonden met internationalisering en het internationale profiel van De Haagse Hogeschool alsmede Den Haag als internationale stad van vrede en recht. De campus van Bestuur, Recht & Veiligheid is daarom nadrukkelijk een tweetalige en internationaal georiënteerde campus (Nederlands en Engels).

Directeur Faculteuit Bestuur, Recht & Veiligheid

De faculteitsdirecteur is het boegbeeld van de faculteit, geeft leiding aan het managementteam en vertegenwoordigt de hogeschool in zowel interne als externe (strategische) overleggen, waaronder het overleg van de directeuren (van zowel faculteiten als diensten) met het College van Bestuur. De directeur is actief in (relevante) netwerken en strategische allianties met partners in de omgeving. Op het gebied van onderzoek levert de faculteitsdirecteur een bijdrage aan de onderzoeksagenda, treedt als sparringpartner op van de lectoren, kenniscentra en externe stakeholders en zorgt voor samenhang in de onderzoeksprogrammering.

Opgave

De opgave voor de komende jaren voor de gehele hogeschool is om de ingezette ontwikkeling op het verder versterken van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek resultaatgericht en koersvast door te zetten. Belangrijk onderdeel hiervan is de implementatie van het nieuwe Instellingsplan 2023-2028 Onderzoekend leren met impact en daarmee de onderwijskwaliteit te verhogen, de onderwijsvisie te vernieuwen, te innoveren en het assortiment verder te ontwikkelen. Digitalisering, de relatie met het werkveld, Leven Lang Leren en de vertaling van de lessons learned vanuit de COVID-19-periode naar toekomstige onderwijsvormen zijn hierbij belangrijke elementen.

Strategisch perspectief

De Directeur van de Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid staat voor de opgave om – samen met de collega’s in het managementteam en de bredere faculteit – het instellingsplan te vertalen naar het strategisch perspectief voor de komende jaren voor de faculteit. Daarbij is het van belang om dit strategisch perspectief te operationaliseren voor zowel de korte, middellange als lange termijn. De directeur staat daarbij voor de opgave om dit strategisch perspectief goed in het vizier te houden én te sturen op de implementatie. Dit vraagt zowel visie als implementatiekracht. Uiteraard ook in sterke verbinding met de Haagse Hogeschool als geheel en de samenwerking met de collega-directeuren van faculteiten en diensten in het bijzonder.

Meer samenwerking

Dit vraagt ook om het (verder) verbinden van onderwijs, onderzoek en werkveld. Belangrijke opgave daarbij is dat de directeur – samen met het managementteam – leidinggeeft aan een meer integrale werkwijze van de verschillende opleidingen en het onderzoek. Ter versterking van de samenhang en samenwerking tussen de verschillende opleidingen van de faculteit en de samenwerking tussen lectoraten en onderwijs.

Daarbij ligt de focus op de volgende thema’s:

 • Het verder verhogen van de onderwijskwaliteit en uitbreiden van verbinding met onderzoek en het werkveld.
 • Het verder verbeteren van de onderwijsprocessen als basisvoorwaarde voor het versterken van de onderwijskwaliteit én het welzijn van studenten en medewerkers. Met daarbij tegelijkertijd ruimte voor innovatie.
 • Het ontwikkelen van het Team-BRV en de bijbehorende cultuur van kwaliteit, welzijn en innovatie.

Externe positionering

Het palet aan onderwijs en onderzoek dat de faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid biedt, sluit naadloos aan bij de focus op internationalisering en het internationale profiel van De Haagse Hogeschool én Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Dat biedt grote kansen voor het versterken van het inhoudelijk profiel, het binden van (potentiële) studenten en het positioneren van de faculteit in het vakgebied. Dit vraagt om een directeur die als ambitieus boegbeeld de faculteit stevig positioneert in de relevante netwerken, strategische allianties en oog heeft voor nieuwe initiatieven die de positionering verder verstevigen. Een ondernemende directeur die kansen ziet én initieert tussen de opleidingen van BRV en de arbeidsmarkt.

De kandidaat

De nieuwe Directeur van de Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid is daarom een verbindend boegbeeld met ambitie én implementatiekracht. Kandidaten herkennen zich daarom in de volgende functie-eisen:

 • Beschikt over academisch denk- en werkniveau.
 • In staat om verbinding te leggen tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld. Heeft grote affiniteit met het (beroeps)onderwijs en bij voorkeur ervaring binnen het onderwijs.
 • Ervaring met implementatie van verandertrajecten en het entameren/organiseren van innovatie.
 • Heeft bijzondere affiniteit met internationalisering en het internationale profiel van De Haagse Hogeschool. Is op de hoogte van internationale en landelijke ontwikkelingen relevant voor De Haagse Hogeschool en deze faculteit in het bijzonder.
 • Onderschrijft en wordt enthousiast van het Instellingsplan van De Haagse Hogeschool met duurzaamheid en inclusie als belangrijke speerpunten.
 • Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals op een coachende en verbindende wijze. Ervaring met werken in en met internationale teams vormt een pré.
 • Is samenwerkingsgezind en heeft een flexibele en constructieve opstelling richting medezeggenschap.
 • Staat voor leiderschap dat zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Uitstekende beheersing van zowel het Nederlands als het Engels.

Daarnaast herkennen kandidaten zicht in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Herkent zich in de waarden van De Haagse Hogeschool: curious, caring & connecting.
 • Is flexibel, wendbaar, faciliterend, resultaatgericht en inclusief. Geeft richting, creëert draagvlak en commitment.
 • Is inspirerend, organisatiesensitief en zichtbaar op werkvloer. Hanteert als stijl management by walking around. Mensgericht.
 • Beschikt over visie. Is innovatief dan wel weet innovatie te organiseren.
 • Is een (impactvolle) netwerker. Maakt én deelt makkelijk verbinding (zowel intern als extern).
 • Staat voor een open, diverse en inclusieve cultuur en maakt verbinding met (de belevingswereld van) studenten.
 • Communiceert helder en transparant. Luistert én vertaalt.

De Haagse Hogeschool staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Nadrukkelijk worden kandidaten uitgenodigd te solliciteren die door hun achtergrond en ervaring de diversiteit binnen De Haagse Hogeschool versterken.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in loonschaal 15 cao-hbo.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 14 april 2023)
Voor De Haagse Hogeschool begeleiden Ferdi de Lange en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 14 april 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 14/04/2023