Directeur College voor Creatieve Industrie & ICT – ROC van Twente

Functie: Directeur College voor Creatieve Industrie & ICT
Opdrachtgever: ROC van Twente
Solliciteren tot: 08/05/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor ROC van Twente zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur College voor Creatieve Industrie & ICT

ROC van Twente is dé beroepsopleider van en voor Twente. Samen met partnerstichting Endoor verzorgt het ROC hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie, inburgering, bedrijfs- en beroepsgerichte trainingen, (vrijetijds)cursussen en andere scholingstrajecten voor ruim18.500 studenten. Als één van de grootste ROC’s van Nederland, staat ROC van Twente voor een leven lang ontwikkelen en het leveren van een zinvolle bijdrage aan de maatschappij en de arbeidsmarktregio. ROC van Twente hoort tot de beste werkgevers van Nederland en heeft een platte organisatiestructuur met een helder onderscheid tussen lijn en staf (college/dienst en College van Bestuur), waarbinnen medewerkers en studenten zich gekend en erkend voelen en er continu aandacht is voor onderwijsinnovatie.

Het College voor Creatieve Industrie & ICT
Het College voor Creatieve Industrie & ICT (CI&I, 2000 studenten en 200 betrokken en bevlogen collega’s) kenmerkt zich door onderwijsactiviteiten op het gebied van mediavormgeving, sign, creatieve industrie en diverse ICT-opleidingen. Het College bestaat uit acht teams, die zijn gesetteld in drie steden (Almelo, Hengelo en Enschede) en op 5 locaties (de Maere, Connect-U, de Sumpel, de Wierdensestraat en de Gieterij). Het college verzorgt 26 opleidingen (BOL en BBL) met ongeveer 200 medewerkers en zo’n 2000 studenten. In het collegeplan is het adagium “Oog voor elkaar en voor de wereld”. Elkaar leren kennen, in elkaar geïnteresseerd zijn, zowel inhoudelijk als persoonlijk. De huidige arbeidsmarkt laat zich steeds minder in hokjes duwen, dus moeten de opleidingen daar goed bij kunnen aansluiten. Studenten worden steeds minder opgeleid voor strak gekaderde beroepen maar steeds meer voor een arbeidsmarkt die bepaalde competenties vraagt. Neem ICT, dat zit inmiddels overal geworteld, in alle haarvaten van de samenleving, van de zorg tot de logistiek, van het bankwezen tot techniek. Neem creativiteit, de wereld vraagt om creatieve uitingen om belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen. Kortom, de competenties waar wij onze studenten voor opleiden zijn onmisbaar.

Directeur College voor Creatieve Industrie & ICT
Door het aanstaande pensioen van de huidige directeur CI&I zoekt ROC van Twente per 1 september aanstaande een directeur met een onderwijshart die soepel kan schakelen tussen de strategische bijdrage aan de koers en ambities van ROC van Twente enerzijds, en anderzijds het op een toegankelijke manier leidinggeven aan het college en de medewerkers. In deze functie legt de directeur direct verantwoording af aan het College van Bestuur. De directeur geeft onder andere leiding aan het managementteam CI&I en is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het onderwijsaanbod van het college. Als lid van het strategisch managementteam Bestuur & Management levert de directeur een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van ROC van Twente als geheel. Dat betekent dat van de directeur verwacht wordt dat deze meedenkt, ROC-brede thema’s oppakt en/of ROC van Twente vertegenwoordigt in bepaalde gremia.

Wat gaat de nieuwe Directeur College voor Creatieve Industrie & ICT doen?

 • Een strategische bijdrage leveren aan de beleidsvorming van ROC van Twente en het actief participeren in de ontwikkeling en realisatie van ROC-brede ambities;
 • Vertalen van het strategisch beleid van ROC van Twente naar een lange termijnvisie voor het college en het vertalen van arbeidsmarktontwikkelingen naar (vernieuwing van) het onderwijsaanbod van het college waaronder toekomstbestendig maken van ICT-aanbod;
 • Het tot stand brengen van duurzame verbindingen tussen het college en relevante werkgevers in de regio en daarbij zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en kansen voor de regio Twente;
 • Bijdragen aan landelijke ontwikkelingen over de verschillende thema’s binnen het werkveld van het college en de rol van het middelbaar beroepsonderwijs daarin;
 • Inhoudelijk sturing geven aan de borging van onderwijskwaliteit;
 • Op inspirerende wijze leidinggeven aan (de medewerkers van) het college en sturing geven aan onderwijsinnovatie en projecten;
 • Zorgen voor teamontwikkeling, passend bij de visie van ROC van Twente en zorgen voor de verdere professionele ontwikkeling van medewerkers;
 • Zorgen voor verbinding en samenwerking met de overige acht colleges, zes diensten en de stichting Endoor.

Wat vraagt dit van de kandidaat?

 • Ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals in een eindverantwoordelijke positie
 • Kennis van en ervaring met beroepsonderwijs is een pre
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Breed netwerk binnen het werkveld van het college of het vermogen om dit snel te verwerven, waarbij bekendheid met de regio tot aanbeveling strekt
 • Strategisch denken en handelen
 • WO werk- en denkniveau

De procedure (sluitingsdatum: woensdag 8 mei 2024)
Voor ROC van Twente begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur College voor Creatieve Industrie & ICT. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is woensdag 8 mei 2024 via info@chassesearch.nl.

Op uw sollicitatie is het privacy statement van Chasse van toepassing. Meer informatie over het privacy statement leest u hier.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 08/05/2024