Directeur Economische Zaken & Cultuur – Gemeente Amsterdam

Functie: Directeur Economische Zaken & Cultuur
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Solliciteren tot: 01/04/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Chasse Executive Search de:

Directeur Economische Zaken & Cultuur

De directie Economische Zaken en Cultuur (EZC) staat voor samen werken aan een duurzame en innovatieve regio met cultuur, werk en toekomst voor iedereen.

EZC draagt bij aan de economische kracht van de stad binnen de context van de lokale economieën, de brede sociale ontwikkeling van Amsterdam en haar bewoners en een sterke economische nationale en internationale positie.

De medewerkers van EZC zetten zich met hart en ziel in voor Amsterdam. De directeur EZC geeft leiding door te inspireren en opgavegericht (samen) te werken. De directeur creëert een stabiele, veilige, diverse en inclusieve werkomgeving waarin medewerkers hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en inzetten.

De kandidaat

Een positie als directeur bij de gemeente Amsterdam houdt in dat je breed inzetbaar bent binnen de organisatie. Wij streven naar inclusief leiderschap en een management dat het goede voorbeeld geeft, en zorgt voor een inclusieve werkcultuur.

Als directeur EZC beschik je over:

 • Een WO werk- en denkniveau;
 • Een stevige economische achtergrond en/of inhoudelijke ervaring in het economische domein;
 • Werkervaring in zowel in het publieke domein als in het bedrijfsleven;
 • Relevante ervaring met de politieke en ambtelijke processen – ook in crisistijd – binnen en met grotere gemeenten of overheidsinstellingen;
 • Leidinggevende ervaring in een complexe (politiek-bestuurlijke) organisatie waarbij bedrijfsvoering ook een integraal onderdeel uitmaakt;
 • Een groot hart voor de publieke zaak en het belang van lokale economie en cultuur;
 • Een politiek-bestuurlijke antenne en je bent in staat de verantwoordelijk wethouders en de burgemeester goed te bedienen en de noodzakelijke verbinding met andere bestuurders en ambtenaren te borgen;
 • Een relevante netwerk om in te zetten bij het uitvoeren van deze functie (rijk-regio-provincie en gemeente, en publiek/privaat).

Aan competenties breng je mee:

 • Inclusief denken en handelen: Als leider in een inclusieve organisatie denk en handel je inclusief. Je ziet de waarde van een werkomgeving met mensen die verschillend zijn. Je creëert een sociaal veilige omgeving en hebt daarbij zorg voor de medewerker en zorg voor gelijkwaardigheid op de werkvloer. Je bent benaderbaar, hard op de inhoud en zacht op de relatie. Je bent betrouwbaar en voorspelbaar, en geeft vertrouwen. Je ziet de talenten van medewerkers en talentontwikkeling.
 • Richting geven: Je kunt een duidelijke koers uitzetten en daadkrachtig sturen op meerwaarde en resultaat. Dit betekent dat je het geheel van opgaven en ontwikkelingen in de stad overziet, dienstbaar bent aan de opgave, doortastend en besluitvaardig bent. Je handelt en stuurt op de verschillende dilemma’s, op de verschillende verantwoordelijkheden en de rolinvulling die opgavegericht werken met zich meebrengt. Je hebt een visie op de groei van de stad en de regio, de gevolgen van het huidige hoge ontwikkelingstempo en het aanpassingsproces dat hiermee gepaard gaat.
 • Samenwerken en bouwen van relaties en netwerken: Je bent samenwerkingsgericht door te sturen op het gezamenlijk belang, op gemeenschappelijkheid en samenhang bij het werken aan de opgaven, en over grenzen te kijken. Door bewust te zijn van verhoudingen, belangen en posities en deze te doorzien. Daarbij ben je integer, betrokken en beschik je over verbindende vaardigheden naar dagelijks bestuur, MT, medewerkers binnen EZC, partners elders in de organisatie en extern tussen stakeholders.
 • Vernieuwing stimuleren: leren, exploreren en ontwikkelen. In deze omgeving ontstaan steeds weer nieuwe situaties waarin snel anticiperen nodig is. Je kunt snel inspelen op een veranderende omgeving en veranderende omstandigheden, en meebewegen. Je agendeert, organiseert en stimuleert verandering en vernieuwing. Je neemt anderen met plezier en enthousiasme hierin mee. Je kunt omdenken en uitdagingen vanuit nieuwe invalshoeken benaderen.

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

De gemeente heeft een voorkeursbeleid vanaf schaal 15. Dit betekent dat voor alle functies vanaf schaal 15 bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar kandidaten met een niet-westerse migratie achtergrond.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald in schaal 17 cao Gemeenten. Zie voor nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden het uitgebreide profiel.

De procedure (sluitingsdatum: maandag 1 april 2024)
Voor Gemeente Amsterdam begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is maandag 1 april 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 01/04/2024