Directeur F&C – Koning Willem I College

Functie: Directeur Financiën & Control
Opdrachtgever: Koning Willem I College
Solliciteren tot: 14/04/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Koning Willem I College zoekt Chasse Executive Search:

Directeur Financiën & Control

Verbindend – Ervaren – Besluitvaardig – Ontwikkelingsgericht

Koning Willem I College

Per 1 januari 2022 zijn het Koning Willem I College en De Leijgraaf gefuseerd tot één onderwijsorganisatie met als doel om efficiënter en effectiever bij te dragen aan de uitdagingen van de regio, met name waar het gaat over het behouden van het talent voor de regio Noordoost-Brabant. Door deze bundeling in één mbo-instelling is ingezet op een krachtig partnerschap in vernieuwende regionale projecten en vele andere belangrijke samenwerkingsvormen op het gebied van arbeidsmarkt en economische ontwikkeling in Noordoost-Brabant.

De karakteristieken van de nieuwe organisatie zijn samen te vatten in vier, elkaar versterkende, bouwstenen: wendbaarheid, de community gedachte, centrale kaders en regionale verankering. Deze bouwstenen fungeren – in samenhang en in balans – als kader bij de uitwerking van de sturing en inrichting van het nieuwe Koning Willem I College. Op basis van deze vier bouwstenen zijn beloftes aan de student, de medewerker en het werkveld geformuleerd. De leidende uitgangspunten voor de nieuwe organisatie zijn verwoord in een visie op leren, werken en organiseren.

Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit vier regionale communities, die verspreid zijn over vier vestigingsplaatsen en de basis vormen van het nieuwe Koning Willem I College. In de regionale communities wordt het leren van en met de studenten georganiseerd en vindt de ontmoeting plaats. Vanuit hier zoekt het Koning Willem I College de regionale verbinding, onder andere door het opleidingsaanbod af te stemmen op de behoeften van de student en die van het (sub)regionale werkveld, maar ook door aan te sluiten op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de (sub)regio.

Het Koning Willem I College mag zichzelf een Unesco-school noemen. Dit betekent dat de studenten sociaal en intercultureel samenwerken én gaan voor een eerlijke en duurzame wereld. Daarbij zijn de Global Goals het kompas. In het onderwijs zijn de vier thema’s van Unesco verwerkt: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid.

Directeur Financiën & Control

Het Koning Willem I College bevindt zich in een fase van de fusie waarin teams, systemen en processen optimaal op elkaar afgestemd worden. Op het gebied van de financiële en operationele harmonisatie ligt een aantal stevige uitdagingen voor de nieuwe directeur Financiën en Control.

Taken en verantwoordelijkheden

De nieuwe Directeur F&C Is integraal verantwoordelijk voor het leiden van de afdelingen Financiën (circa 15 medewerkers), Control (circa 4 medewerkers) en Inkoop & Studentenzaken (circa 50 medewerkers).

Naast sturing op de inhoudelijke werkzaamheden en actuele thema’s is sterke behoefte aan professionalisering van de werkprocessen en de samenwerking tussen de teams en de samenwerking van deze teams met de andere afdelingen binnen het Koning Willem I College.

De Directeur Financiën en Control is een stevige sparringpartner van het CvB en de mededirecteuren en kan het financieel beleid in begrijpelijke taal uitgeleggen en onderbouwen.

De directeur maakt deel uit van het directieteam van het nieuwe Koning Willem I College. Dat betekent dat hij of zij niet alleen verantwoordelijk is voor het functioneren en de resultaten van zijn/haar team, maar ook dat hij of zij medeverantwoordelijk is voor de uitvoering van integraal en college brede (beleids-)plannen, zoals de nieuwe kwaliteitsagenda, het meerjarenplan en ‘Teams aan Zet. Daarbij rapporteert de directeur direct aan het College van Bestuur.

De kandidaat

Het Koning Willem I college is op zoek naar een verbindende, strategische, ontwikkelingsgerichte en ervaren Directeur Financiën & Control.

Dat betekent dat de nieuwe directeur:

 • in verbinding staat met het team en daarbij oog heeft voor de kwaliteit van het werk, maar ook voor het welzijn en de vitaliteit van de medewerker. En tevens oog heeft voor de manier waarop het team samenwerkt
 • bijdraagt aan de versterking van persoonlijk leiderschap van zijn of haar teams. Daarbij is er ruimte voor initiatief en voor diversiteit;
 • richting geeft aan de afdeling in samenwerking met de teammanager(s) van de ondersteunende afdeling en/of de coördinatoren, volgens de principes van ‘Teams aan Zet’. Afhankelijk van de inrichting, complexiteit en grootte van de afdeling ligt de directe aansturing en ondersteuning van het team bij de teammanager(s);
 • stuurt op resultaat en werkt vanuit de principes van integraal management en situationeel leiderschap;
 • team overstijgend en verbindend werkt, binnen de eigen afdeling, maar ook samen met de regionale communities, de onderwijsafdelingen en de andere ondersteunende afdelingen en stafafdelingen.

De functie-eisen zijn als volgt. De nieuwe directeur Financiën en Control:

 • heeft een academische opleiding afgerond, of kan aantonen over een vergelijkbaar werk- en denkniveau te beschikken;
 • is een ervaren financial, bij voorkeur een bedrijfseconomische studie, en is bekend met complexe verandervraagstukken binnen (onderwijs) organisaties;
 • heeft aantoonbare ervaring met strategische verandertrajecten;
 • heeft ruime ervaring als leidinggevende aan professionals in een grote (onderwijs)organisatie;
 • heeft senioriteit en autoriteit, zowel op inhoud als op leiderschap, is laagdrempelig in contact en is verbindend binnen de brede organisatiecontext.
 • heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Kan en durft een onafhankelijke en kritische positie in te nemen;
 • is goed ‘naar buiten toe’, zoals naar de accountant, RvT en andere stakeholders;
 • heeft affiniteit met en bij voorkeur kennis van de regionale context waarbinnen Koning Willem I college opereert;
 • heeft aantoonbare interesse in en affiniteit met de wereld van onderwijs en onderzoek en affiniteit met en kennis van de publieke context waarbinnen het Koning Willem I College opereert.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaand profiel:

 • mensgericht, verbindend en zorgzaam. Is nadrukkelijk een people manager;
 • stevig en met overtuigingskracht;
 • maturiteit en expertise om een stevige gesprekspartner voor bestuur en management te zijn;
 • bezit verandervermogen op zowel strategisch, tactisch en operationeel gebied;
 • heeft sterk ontwikkelde analytische vaardigheden om te kunnen omgaan met hoge mate van complexiteit.
 • ontwikkelingsgericht en een teamspeler;
 • in het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Van nature vertrouwenwekkend en benaderbaar;
 • in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur en coachend leidinggevende;
 • open, integer en transparant;
 • proactief, ondernemend en heeft oog voor netwerk en strategische kansen.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 14 april 2023)
Voor Koning Willem I College begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur Financiën & Control. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 14 april 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 14/04/2023