Directeur Finance & Control – Tilburg University

Functie: Directeur Finance & Control
Opdrachtgever: Tilburg University
Solliciteren tot: 13/01/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Tilburg University zoekt Chasse Executive Search de:

Directeur Finance & Control

Verbindend – Strategisch – Ontwikkelingsgericht – Ervaren

Tilburg University

De universiteit werd bijna 100 jaar gelden opgericht als ‘Roomsch Katholieke Handelshoogeschool’. Het was de eerste universitaire instelling in het zuiden van Nederland. De universiteit was in het begin gericht op het vakgebied economie maar van meet af aan kregen studenten ook onderwijs in rechten, geschiedenis, psychologie en sociale wetenschappen. Vanaf de jaren ’60 groeiden die kennisgebieden uit tot zelfstandige faculteiten die nu samen meer dan 23.000 studenten opleiden. In diezelfde periode is Tilburg zelf uitgegroeid tot een levendige internationale universiteitsstad met studenten uit meer dan 140 landen. Tilburg University heeft naast de campus ook vestigingen in Utrecht, Den Bosch en in de binnenstad van Tilburg zelf.

Ambitie

Tilburg University is science-driven en student-centered en streeft ernaar jonge mensen op te leiden tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, klaar om de samenleving naar een nieuw tijdperk te leiden. Het onderzoek moet herkenbaar zijn vanwege de kwaliteit, integriteit en impact op de samenleving. Voortdurend wordt gezocht naar nieuwe kennis en inzichten bij het bestuderen van mens en maatschappij. Nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd via het unieke onderwijsprofiel waarin kennis, kunde en karakter centraal staan.

De universiteit is verbonden met de samenleving, met andere disciplines en andere culturen. Variëteit en leren van andere perspectieven en disciplines wordt omarmd.
De universiteit stimuleert onderzoekers en studenten om waar mogelijk de verbinding te zoeken. Er wordt samengewerkt met partners in regionale, nationale en internationale ecosystemen. Onder het motto ‘Brede Welvaart’ wordt de komende jaren ingezet op drie interdisciplinaire onderzoeksthema’s: de duurzaamheidstransitie, ongelijkheid en welzijn en gezondheid.

Strategie

Het strategiedocument Weaving Minds & Characters beschrijft de strategie van Tilburg University tot 2027 en wat er nodig is om de universiteit voor te bereiden op de rest van de eeuw. In de aanloop naar de huidige strategie heeft de universiteit 4 waarden benoemd die centraal staan in het denken en doen binnen de universiteit. Deze waarden zijn:

 • Curious; nieuwsgierig zijn.
 • Caring; zorgzaam zijn.
 • Connected; verbonden zijn.
 • Courageous; moedig zijn.

Dit gedachtengoed wordt onderschreven en gehanteerd binnen de universiteit.

Divisie Finance & Control

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven divisies. De Divisie Finance & Control is één van de zeven divisies van University Services. De missie van Finance & Control is om binnen het gekozen besturingsconcept en met oog voor externe ontwikkelingen, kansen, risico’s en relevante wet- en regelgeving door middel van de financiële bedrijfsvoering het College van Bestuur, de decanen, het management en de medewerkers te ondersteunen bij het realiseren van de strategische doelstellingen en de primaire activiteiten onderwijs, onderzoek en valorisatie. Dit door middel van financieel-economische beleidsadviezen, de keuze en inrichting van de financiële systemen en de uitvoering van de financieel-administratieve beheerstaken.

De Divisie Finance & Control staat voor solide financiële dienstverlening en biedt samen met de andere divisies binnen University Services ondersteuning aan de bestuurlijke en de primaire processen en de bedrijfsvoering binnen de universiteit. Met het Finance & Control-motto – Smooth Finance, Smart Business – is dit kernachtig samengevat. Finance & Control koppelt de vernieuwing en verbetering van processen en systemen aan de stroomlijning en verbreding van de organisatie. Alle afdelingen binnen Finance & Control zijn daarbij betrokken: het Finance Service Center, Project Control, Business Control en de Policy Staff.

Directeur Finance & Control

De Directeur geeft leiding aan de divisie Finance & Control en zit het managementteam van Finance & Control voor en draagt gezamenlijk met de andere directeuren van de divisies verantwoordelijkheid voor het geheel van University Services. Daarnaast is de directeur adviseur van het College van Bestuur en maakt deel uit van het overleg van de directeuren van University Services en de faculteitsdirecteuren.

De kandidaat

Tilburg University is op zoek naar een verbindende, strategische, ontwikkelingsgerichte en ervaren Directeur Finance & Control. Gelet op de doorontwikkeling van de Divisie Finance & Control geeft de directeur het goede voorbeeld en zoekt verbinding binnen én buiten Tilburg University en heeft hij/zij ervaring met organisatieontwikkeling. De Directeur Finance & Control is cultuurdrager van de waarden van Tilburg University: Curious, Caring, Connected & Courageous.

De functie-eisen zijn als volgt. De gezochte kandidaat:

 • Beschikt over een afgeronde relevante academische opleiding. Bij voorkeur een bedrijfseconomische studie.
 • Is een ervaren strategisch financieel manager binnen de publieke sector.
 • Heeft ervaring binnen grote, complexe en ‘gelaagde’ organisaties met een opgave op het gebied van organisatieontwikkeling. Bij voorkeur heeft de kandidaat meerdere en verschillende complexe veranderingsprocessen binnen verschillende organisaties geleid.
 • Beschikt over ruime ervaring als leidinggevende. Deed in eerdere functies ervaring op relevant voor het leidinggeven aan hoogopgeleide professionals op een coachende en verbindende wijze gericht op het stimuleren van groei en ontwikkeling als persoon en professional.
 • Heeft aantoonbare interesse in en affiniteit met de wereld van onderwijs en onderzoek en affiniteit met en kennis van de publieke context waarbinnen Tilburg University opereert.
 • Een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, Kan en durft een onafhankelijke en kritische positie in te nemen.
 • Beschikt over bewezen organisatorische kwaliteiten en adviesvaardigheden.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Mensgericht, verbindend en zorgzaam. Is nadrukkelijk een people manager.
 • Is stevig en heeft overtuigingskracht.
 • Heeft maturiteit en expertise om een stevige gesprekspartner voor bestuur en management te zijn.
 • Is ontwikkelingsgericht en een teamspeler.
 • In het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Van nature vertrouwenwekkend. Is benaderbaar.
 • Is in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur en coachend leidinggevende.
 • Is open, integer en transparant.
 • Is proactief, ondernemend en heeft oog voor netwerk en strategische kansen.
 • Heeft oog voor de Brabantse, academische én internationale cultuur waarbinnen Tilburg University functioneert.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van deze functie is ingedeeld in schaal 16 conform de cao-Nederlandse Universiteiten 2022 en bedraagt maandelijks minimaal € 6.794 bruto en maximaal € 8.881 bruto. Aanvullend geldt een vakantie-uitkering (8%) en een eindejaarsuitkering (8.3%). De maximale bezoldiging is daarmee circa € 124.000 bruto per jaar. Het betreft een aanstelling voor 40 uur per week.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 13 januari 2023)
Voor Tilburg University begeleidt Ferdi de Lange van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur Finance & Control. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 13 januari 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 13/01/2023