Directeur HRM – Zadkine

Functie: Directeur HRM
Opdrachtgever: Zadkine
Solliciteren tot: 19/01/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Zadkine zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur HRM
Verbindend, Faciliterend & Strategisch

Zadkine
Bij Zadkine vind je meer dan 140 mbo-opleidingen in de regio Rotterdam; voltijds, deeltijds, bedrijfstrajecten en ook opleidingen voor volwassenen. Zadkine is er voor de bakkers en de kappers. Voor de stewardessen en de heftruckchauffeurs. Voor de verkopers en de verpleegkundigen. Studenten ontdekken hier hun toekomst.

De vacature
Vanwege het accepteren van een andere functie buiten Zadkine door de huidige directeur is de vacature ontstaan voor directeur HRM van Zadkine.
Momenteel wordt de functie door het huidige team waargenomen, Zadkine heeft de wens om de definitieve invulling te realiseren.

De directeur HRM is verantwoordelijk voor het strategisch HRM-beleid en – instrumenten. Dit HRM-beleid is afgeleid van de recentelijk vastgestelde Zadkine strategie en onderwijsvisie, die de komende jaren wordt uitgevoerd. Verder spreekt het voor zich dat de directeur een voorbeeldrol vervult in het uitdragen van de Zadkine kernwaarden: Innovatief, Eigenaarschap en Passie voor Onderwijs. De directeur HRM is een actieve en zichtbare sparringpartner voor College van Bestuur, directie en de OR. De directeur zal netwerkend moeten kunnen acteren, met benodigde zakelijkheid om de gekozen koers en het bijbehorende plan verder te brengen. Het beschikken over de benodigde vaktechnische kennis is hierbij noodzakelijk. De directeur rapporteert direct aan het lid College van Bestuur, Aniel Ramawadh. Verder sluit de directeur met regelmaat aan bij de vergaderingen van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De opgave
De ingezette HRM strategie biedt een aantal uitdagingen waarop de directeur zich zal gaan richten. Gezondheidsmanagement (zoals duurzame inzetbaarheid en verzuimreductie), arbeidsmarktbeleid (zoals recruitment) maar ook behoud van medewerkers (doorstroom en ontwikkeling) zijn thema’s waar de directeur HRM samen met het team mee aan slag zal gaan. Er is behoefte aan een directeur die bestendigt en verder uitbouwt wat de afgelopen jaren is neergezet.

De kandidaat

 • Heeft voldoende kennis in huis en is omgevingssensitief om in een snel veranderende en dynamische omgeving deze rol naar zich toe te trekken.
 • Beschikt over ruime ervaring met organisatiestrategie en -ontwikkeling, capaciteits- en mobiliteitsvraagstukken en veranderprocessen.
 • Verdere ontwikkeling en sturing kan geven op gebruikersvriendelijke en betrouwbare service en systemen, om management en medewerkers on- en offline te ondersteunen bij al hun HR-vragen.
 • Is in staat om verbinding te leggen met het onderwijsmanagement en zo het HRM-beleid middels een taakvolwassen partnership tot stand te laten komen.
 • Geeft richting, is verbindend en oplossingsgericht naar de gehele organisatie.
 • Organiseert beweging en ruimte voor innovatie, experimenteren en leren. En weet daarvoor met goed gevoel voor verhoudingen en samenwerking het vereiste commitment te verkrijgen.
 • Schakelt gemakkelijk tussen instrumentele en operationele zaken zoals de implementatie van HRM-instrumenten en strategische besluitvorming.

De functie-eisen zijn als volgt. De nieuwe directeur HRM heeft:

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Actuele en diepgaande werkervaring in het HRM vak binnen een grote professionele (onderwijs)organisatie, waarvan minimaal vijf jaar als eindverantwoordelijke.
 • Bedreven in het realiseren, ondersteunen, sturing geven aan veranderprocessen.
 • Overtuigende gesprekspartner met goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
 • Een zakelijk-dienstverlenende instelling met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Een heldere aanpak, omgevingssensitief, onderzoekend, om kunnen gaan met weerstand, is proactief.
 • Affiniteit met onderwijs en de publieke sector.
 • Helder adviseren op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Besluitvaardig, sturen op resultaat gecombineerd met een mensgerichte benadering.
 • Integere leider die in samenwerking met het managementteam de kaders schept om de medewerkers optimaal te laten functioneren.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een kandidaat die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Is mensgericht, verbindend en zorgzaam. Is nadrukkelijk een people manager.
 • Luistert goed en kan mensen op een prettige manier overtuigen vanuit visie en kernwaarden van Zadkine.
 • Is een energieke inspirerende en verbindende persoonlijkheid.
 • Heeft sterk ontwikkelde analytische vaardigheden om te kunnen omgaan met complexe en uitdagende vraagstukken .
 • Is ontwikkelingsgericht en een teamspeler.
 • Is in het bezit van goede communicatieve en sociale vaardigheden. Van nature vertrouwenwekkend en benaderbaar.
 • Is in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur en coachend leidinggevende.
 • Is open, integer en transparant

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 19 januari 2024)
Voor Zadkine begeleidt Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur HRM.
Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en cv (in PDF) is vrijdag 19 januari 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de bezoldiging en planning is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 19/01/2024