Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken – Curio

Functie: Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken
Opdrachtgever: Curio
Solliciteren tot: 23/02/2024
Download het volledig functieprofiel

Voor Curio, de beroepsopleider van West-Brabant, zoekt Chasse Executive Search de nieuwe:

Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken

Deskundig. Ervaren. Strategisch. Teamspeler. Onderwijsgericht.

Curio verzorgt (beroeps)onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeften van leerlingen en studenten. Deze ambitie is essentieel voor elke individuele leerling en student maar ook voor de regio. West-Brabant is een ondernemende regio die verder wil blijven groeien. Beroepsonderwijs is daarin een onmisbare schakel. Curio ziet zichzelf als de broedplaats voor talent voor de regio en wil de arbeidsmarkt voorzien van talenten, jong en oud, die het optimale uit hun potentieel halen. Zodat de regio dat ook kan doen.

Curio biedt jongeren en volwassenen vmbo- en mbo-opleidingen (8 vmbo-scholen, 4 mbo-sectoren). Daarnaast is de sector Curio start (waaronder educatie-activiteiten en volwassenenonderwijs, Internationale Schakelklas (ISK) en praktijkonderwijs) een belangrijk
onderdeel van de organisatie.

Curio is met ruim 23.000 leerlingen en studenten, circa 2.400 personeelsleden (1.839 fte) en een zeer gevarieerd opleidingsaanbod een grote onderwijsinstelling die onderwijs verzorgt op een veertigtal locaties in de regio West-Brabant.

Organisatie

De Curio-organisatie is opgebouwd uit sectoren en scholen en diensten. De scholen, sectoren en diensten rapporteren aan de Raad van Bestuur die op haar beurt verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Aanleiding vacature

De huidige Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken neemt per oktober 2024 afscheid vanwege pensionering. Hierdoor ontstaat de vacature voor Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken van Curio. Vanwege het strategisch huisvestingsbeleid en de daaruit voortkomende langjarige (bouw)opgave is het voornemen om de nieuwe directeur ruim voor de zomervakantie van 2024 te laten starten met het oog op de overdracht.

De functie

De Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken maakt samen met collega-directeuren en de Raad van Bestuur deel uit van het strategisch collectief en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de strategische beleidsontwikkeling van Curio als geheel, het richting geven aan en ontwikkelen van het strategisch beleid, in afstemming met collega-directeuren. De directeur geeft leiding aan (het management van) Huisvesting en Facilitaire Zaken en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. De Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken werkt nauw samen met collega-directeuren, zodanig dat zij de belangen van de organisatie als geheel kunnen overzien en behartigen, in samenhang met de belangen van de dienst(en), het werkveld en externe partners.

De directeur is daarnaast lid van het serviceteam voor de Raad van Bestuur en draagt hiermee zorg voor integraal beleidsadvies en compliancy.

De opgave

Een belangrijk deel van de opgave voor de nieuwe Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken ligt op het gebied van de huisvesting. In 2023 is het Strategisch Huisvestingsplan 2024-2032 – met brede betrokkenheid van de gehele organisatie en vanuit het onderwijs geredeneerd – vastgesteld. Met ingang van 2024 komt het op de uitvoering aan binnen één centrale ambitie die verwoord is in de ondertitel van het strategische huisvestingsplan: Naar beroepscampussen: prominent in Bergen op Zoom, prominent in Roosendaal, prominent in Breda. Een uitgebreide toelichting op het Strategisch Huisvestingsplan en daarmee de opgave voor de nieuwe directeur is opgenomen in het uitgebreide profiel.

Bredere portefeuille

De opgave op het gebied van huisvesting vormt de komende jaren een belangrijk deel van de werkzaamheden en focus van de nieuwe directeur. Tegelijkertijd is de afdeling Huisvesting en Facilitaire Zaken breder dan alleen huisvesting. De directeur geeft leiding aan een managementteam en is daarmee eindverantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

 • Huisvesting.
 • Facilitaire Zaken.
 • Inkoop.
 • Arbo & Veiligheid (waaronder sociale veiligheid).

Voor elke van deze thema’s is een manager verantwoordelijk. De nieuwe directeur heeft daarmee oog voor de breedte van de portefeuille, stelt via coachend leiderschap de managers in staat om op basis van vertrouwen en ruimte en altijd met het onderwijs als uitgangspunt hun werk te doen. Gelet op de uiteenlopende onderwerpen die onderdeel zijn van de dienst Huisvesting en Facilitaire Zaken geeft de directeur richting op waar in de onderlinge samenwerking meerwaarde valt te halen (en waar ook niet).

Onderdeel van een strategisch collectief

De Directeur Huisvesting en Facilitaire Zaken is nadrukkelijk onderdeel van het strategisch collectief van Raad van Bestuur en de directeuren (onderwijs en ondersteuning). Collectieve verantwoordelijkheid, inspirerend leiderschap en eigenaarschap zijn daarbij sleutelbegrippen. Deze samenwerking vertaalt zich ook door in de samenwerking binnen het collectief van de directeuren op het gebied van ondersteuning. Zo stellen de directeuren op het gebied van ondersteuning een gezamenlijk plan voor de ondersteuning op in plaats van aparte plannen. Nadrukkelijk maakt Curio de transitie naar ‘we doen het samen’. De nieuwe directeur levert hier een forse bijdrage aan en voelt zich vooral thuis bij deze manier van werken.

De kandidaat

De ideale kandidaat is zeer deskundig op het gebied van huisvesting en verbindt zich voor langere tijd aan Curio om de ambities van het strategisch huisvestingsplan te realiseren. Je hebt overzicht en bent een strategisch sparring partner voor zowel de Raad van Bestuur als je collega-directeuren en jouw team en geeft richting op jouw vakgebied. Tegelijkertijd heb je oog voor en interesse in de volle breedte van de portefeuille (facilitaire zaken, inkoop en arbo & veiligheid). Je bent een ervaren leidinggevende die op basis van coachend leiderschap het team verder brengt. Je voelt je thuis in een organisatie waar collectieve verantwoordelijkheid en eigenaarschap leidend zijn en je bent daarom een teamspeler. En bovenal ben je onderwijsgericht: je hebt een groot hart voor het beroepsonderwijs en levert jouw bijdrage altijd gericht op de toegevoegde waarde die het voor het onderwijs en bovenal de studenten en medewerkers van Curio heeft.

Daarom voldoe je aan de volgende functievereisten:

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime managementervaring in een vergelijkbare functie bij een grote, complexe, organisatie met grote strategische vragen op het gebied van huisvesting. Ervaring in een publieke en/of onderwijscontext is een plus.
 • Je hebt aantoonbare interesse in en affiniteit met het (beroeps)onderwijs en affiniteit met en kennis van de publieke context waarbinnen Curio opereert.
 • Je hebt in eerdere functies ervaring opgedaan in het leidinggeven aan hoogopgeleide (publieke) professionals op een coachende en verbindende wijze.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld strategisch en analytisch vermogen.
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, waarbij je een onafhankelijke en kritische positie kunt en durft in te nemen.
 • Je bent gewend in een divers veld van interne en externe stakeholders te opereren. Je bent daarom in staat om voor Curio extern te vertegenwoordigen en relevante netwerken te vormen en onderhouden.

En herken je jouzelf in het volgende persoonlijkheidsprofiel:

 • Je bent mensgericht en verbindend. Je geeft ruimte en vertrouwen. Je bent een people manager.
 • Je bent stevig en hebt overtuigingskracht.
 • Je beschikt over de maturiteit en expertise om een gewaardeerd gesprekspartner voor de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en collega-directeuren te zijn. Je bent in staat de verbinding te leggen tussen jouw vakgebied en de toegevoegde waarde voor het onderwijs.
 • Je bent organisatiesensitief, ontwikkelingsgericht en een teamspeler.
 • Je bent communicatief, sociaal vaardig en van nature vertrouwenwekkend. Je hebt humor, kan relativeren en luisteren.
 • Je bent in staat verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparring partner, (inhoudelijk) adviseur, en coachend leidinggevende.
 • Je voelt je thuis in de wereld van het beroepsonderwijs en staat voor de waarden van Curio: nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust.

Curio staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Curio nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 23 februari 2024)
Voor Curio begeleiden Ferdi de Lange en Marrit Smit van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 23 februari 2024 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 23/02/2024