Directeur Informatiemanagement en ICT – Hogeschool Utrecht

Functie: Directeur Informatiemanagement en ICT
Opdrachtgever: Hogeschool Utrecht
Solliciteren tot: 08/09/2023
Download het volledig functieprofiel

Voor Hogeschool Utrecht zoekt Chasse Executive Search de:

Directeur Informatiemanagement en ICT

“Draagt u bij aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie, door samen met onze instituten, kenniscentra en diensten te werken aan hoogstaand onderwijs, onderzoek en innovatie?”

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) begeleidt studenten en professionals. Zo’n 37.000 studenten volgen opleidingen aan de HU, in Utrecht en Amersfoort. Hogeschool Utrecht is een lerende organisatie. Het leren van studenten en medewerkers wordt gefaciliteerd én er wordt van de medewerkers verwacht dat ze willen blijven leren. Goede onderlinge samenwerking staat bij de HU voorop.

Dienst Informatiemanagement en ICT (IM&ICT)

De Dienst IM&ICT helpt docenten en onderzoekers om de gewenste innovatie van onderwijs en onderzoek te realiseren. Dat doet de dienst door een optimale digitale leer- en werkomgeving te creëren. Een omgeving die stabiel en betrouwbaar, veilig en duurzaam is.

Binnen de dienst werken vijf zelfstandig opererende teams (totaal circa 120 fte), die voortdurend in verbinding staan met docenten en onderzoekers. Gezamenlijk werken zij aan nieuwe digitale toepassingen in een hoger onderwijs- en onderzoekomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van fysiek en online leren of het inzetten van clouddiensten voor data-analyse. Maar ook aan de doorontwikkeling van moderne media, zoals video, voor gebruik in het onderwijs. Op basis van vooraf vastgestelde kaders spelen zij flexibel in op de behoeften van docenten en studenten en onderzoekers. Met als inzet de toekomst van jonge mensen.

De vijf teams zijn:

  • Verbindend Onderwijs en Onderzoek.
  • Informatiemanagement, Bedrijfsvoering en ICT.
  • Architectuur.
  • Operations.
  • Security en Crime Room.

Het jaarlijkse budget van de dienst bedraagt circa € 26 miljoen.

De opgave

De nieuwe Directeur Informatiemanagement en ICT (IM&ICT) vertaalt de ambities van de HU, vastgelegd in het Ambitieplan HU in 2026, naar een agenda voor de dienst IM&ICT. Deze agenda is gericht op het transformeren van onderwijs en onderzoek door digitale vernieuwing en het daardoor bieden van een optimale leer- en werkomgeving voor de studenten en medewerkers. De Directeur Informatiemanagement en ICT is verantwoordelijk voor de techniek en de technologische bedrijfsvoering. De Directeur IM&ICT denkt en handelt vanuit een totaal, eenduidig, beheersbaar IT architectuur- en -landschap en vertaalt vraagstukken naar hun betekenis voor de HU als geheel en voor de dienst IM &ICT in het bijzonder. Daarnaast zorgt de nieuwe directeur voor technische innovatie en digitaliseringsprocessen in de organisatie.

De directeur is de drijvende kracht achter het ontwikkelen van de digitaliseringsstrategie en heeft daarbij oog voor een evenwichtige balans tussen technologische vondsten aan de ene kant en security-eisen aan de andere kant. Hiervoor maakt de nieuwe directeur gebruik van de laatste inzichten en innovaties op deze terreinen. Voor het College van Bestuur, collega directeuren en anderen in de organisatie is de Directeur IM&ICT de strategisch adviseur op dit gebied.

Naast de doorontwikkeling van de hele organisatie is ook de rol als directeur van de dienst IM&ICT van belang. De directeur is zichtbaar en toegankelijk voor de medewerkers van de dienst en is eindverantwoordelijk voor de resultaten van de dienst. Hij/zij (hierna: hij) gaat door met het ontwikkelen van de dienst, waarbij teamontwikkeling en talentontwikkeling belangrijke thema’s zijn.

Ook werkt de directeur actief samen met andere diensten en bevordert hij de integrale dienstverlening ten behoeve van (onderwijs- en onderzoek)teams. Hij is daarbij richtinggevend en sturend vanuit het eigen vakgebied en creërend en vormend, samen met de andere collega’s van de diensten, leidend tot kwalitatief hoogwaardige procesketens over de grenzen van onderwijs, onderzoek en dienstverlening heen.

Daarnaast onderhoudt de directeur contacten met interne medezeggenschap en externe partijen zoals collega directeuren van andere (onderwijs)organisaties, de Vereniging Hogescholen en SURF en volgt hij de ontwikkelingen binnen het domein van informatiemanagement en ICT.

Profiel

De Directeur Informatiemanagement en ICT heeft een heldere visie op digitale transformatie van een onderwijsorganisatie. Daarnaast heeft de directeur een strategisch-inhoudelijke visie op maatschappelijke vraagstukken, de uitdagingen voor het hoger beroepsonderwijs en de vertaling daarvan naar informatiemanagement en ICT uitdagingen.

De ideale kandidaat:

  • Is zeer ervaren in het leidinggeven aan en het begeleiden van professionals in een veranderende organisatie en de ontwikkeling van teams.
  • Heeft organisaties geholpen bij het ontwikkelen van een optimale digitale leer- en werkomgeving die stabiel, betrouwbaar, efficiënt, effectief, veilig en duurzaam is.
  • Is aantoonbaar succesvol in het initiëren en onderhouden van effectieve en productieve samenwerkingsverbanden, binnen en buiten de organisatie.
  • Heeft ervaring hebt met (leiderschap bij) agile werken.
  • Beschikt over een afgeronde masteropleiding in een relevant domein.

De directeur is een stevige en volwaardige gesprekspartner die verbindt en denkt in kansen. De directeur weet mensen te inspireren door zijn/haar presentatie, persoonlijke overtuiging en uitstraling. Samen met het managementteam vormt de directeur een visie en ontwikkelt een strategie om de geformuleerde doelen te bereiken.

De directeur geeft richting om de dienst op koers te houden en ondersteun en stuurt collega’s op basis van de besturingsfilosofie van de Hogeschool Utrecht, waarin inclusiviteit, vertrouwen op elkaars kwaliteiten, transparantie en werken en leren in teams kernbegrippen zijn. De directeur verwelkomt en ondersteunt verandering en innovatie en helpt de omgeving zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken en verantwoordelijkheden. Ten slotte weet de directeur te schakelen in rollen en communicatiestijlen (op verschillende niveaus en met verschillende in- en externe partijen) om de doelen te bereiken.

Arbeidsvoorwaarden

Het bruto maandsalaris van de Directeur Informatiemanagement en ICT bedraagt bij een volledig dienstverband maximaal € 7. 940 (schaal 15, niveau 2022-2023). Daarboven ontvangt de Directeur Informatiemanagement en ICT volgens de CAO-HBO een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. Het fulltime jaarsalaris van de Directeur Informatiemanagement en ICT bedraagt daarmee circa € 110.000 – bruto per jaar. Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Daarnaast zijn er goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en zijn er extra’s zoals een fietsplan en kortingen op onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 8 september 2023)
Voor Hogeschool Utrecht begeleiden Marrit Smit en Sven de Jongh van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe directeur. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 8 september 2023 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context, de arbeidsvoorwaarden en de procedure is beschikbaar en op deze pagina te downloaden:

Download het volledig functieprofiel
Solliciteren tot: 08/09/2023